Thủ tướng: "Tội phạm phá hoại an ninh quốc gia nguy hiểm hơn tất cả!" (RFA Tiếng Việt)

Đúng là những người mà đảng chụp mũ cho cái tội " an ninh quốc gia " là nguy hiểm nhất với đảng, một băng đảng chuyên khủng bố, cướp bóc và phá hoại.

Nhưng thành phần nguy hiểm nhất với đất nước là những đảng viên cấp cao như Nguyễn Xuân Phúc, hết chục nghìn tỉ này đến chục nghìn khác bị ăn cắp, tham nhũng đều là những đảng viên như ông đấy.

Hình minh họa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước Quốc hội hôm 22/10/2018
Hình minh họa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước Quốc hội hôm 22/10/2018. AFP

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong bài phát biểu đề ra nhiệm vụ trong năm 2020 yêu cầu Bộ Công an triển khai kế hoạch, biện pháp đấu tranh làm thất bại các âm mưu mà theo người đứng đầu chính phủ Hà Nội là ‘chống phá của các thế lực thù địch, phản động’.

Ông Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh rằng tội phạm phá hoại an ninh quốc gia là loại tội phạm nguy hiểm hơn tất cả các loại tội phạm.

Trong năm 2019, chính quyền Việt Nam bắt giữ và xét xử hàng chục nhà hoạt động ôn hòa liên quan đến nhóm tội an ninh quốc gia, có người bị bắt chỉ vì bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội Facebook.

Hồi tháng 9/2019, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao báo cáo về tình hình tội phạm tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp nhấn mạnh: "đáng chú ý, tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia tăng 58,8%".

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương vào thời điểm đó cũng đưa ra nhận định: "các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá nước ta, hoạt động công khai, manh động, quyết liệt hơn. Hoạt động của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia có chiều hướng gia tăng".