Hồ sơ về sự sụp đổ của Trung Quốc (Nguyễn Gia Kiểng)

Xin trân trọng giới thiệu với các bạn tuyển tập những bài nghiên cứu của tác giả Nguyễn Gia Kiểng về bài toán Trung Quốc. Trung Quốc đã vươn lên một cách "thần kỳ" như thế nào? Bí mật của Trung Quốc là gì? Tương lai của Trung Quốc sẽ ra sao? Và Việt Nam chúng ta phải ứng phó thế nào với bài toán Trung Quốc?