Thượng đỉnh Dân chủ toàn cầu có gì quan trọng ? (Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách)

Hoàng Bách nói chuyện với Đinh Xuân Quân và Nguyễn Gia Kiểng

+ Thượng đỉnh Dân chủ toàn cầu sẽ được tổ chức trong hai ngày, 9 và 10 tháng 12, 2021. Tại sao hội nghị nầy quan trọng ?

+ Liệu Hội nghị nầy có vẽ ra 1 lằn ranh một bên hệ thống dân chủ toàn cầu, bên kia độc tài toàn trị ?

+ Sự kiện Washington mời Đài Loan tham dự là sự thách đố với Trung Quốc.

+ Đài Loan, từ một quốc gia thiếu tài nguyên với hơn 23 triệu dân, đã vươn lên trở thành con rồng Châu Á, đã trở thành một nền dân chủ kiểu mẫu mà Việt Nam cần phải noi theo.

Nguồn : Hoangbach Channel, 02/12/2021