Đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với điện thoại di động (RFA)

Khi con nghiện hết tiền thì không có việc gì chúng không dám làm. Sẽ đánh thuế nhiều mặt hàng nữa chứ không dừng ở mỗi điện thoại. Phải vặt lông những thằng giàu có, nhất là quan chức cộng sản đã về hưu. Không để chúng nó thoát chứ người dân lấy đâu ra tiền nữa mà moi. 


Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với điện thoại di động trong một số mặt hàng với lý do hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng cho hợp lý.

Truyền thông trong nước vào ngày 7/5 loan tin dẫn nguồn từ văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố gửi Bộ Tài Chính góp ý về dự thảo đề án mở rộng thuế và chống sói mòn ngân sách quốc gia.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng về thuế tiêu thụ đặc biệt thành phố đề xuất nghiên cứu soạn thảo và bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng và dịch vụ như điện thoại di động, camera, nước hoa, mỹ phẩm, dịch vụ kinh doanh game và dịch vụ thẩm mỹ.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng điện thoại di động là mặt hàng rất thiết yếu nên việc đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là hoàn toàn hợp lý.

Các chuyên gia trong nước được báo chí dẫn lời rằng, thành phố không có căn cứ nào hợp lý và thiếu hẳn triết lý đánh thuế khi đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt cho mặt hàng điện thoại di động.

Trước đó, vào ngày 3/4 Ủy ban Nhân dân thành phố cũng từng có đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại bia rượu cao hơn một số địa phương khác.