Giáo xứ miền Trung biểu tình (BBC)

"Giáo xứ Song Ngọc từng là một nơi trù phú, nhưng nay dân phải bán thuyền. Hậu quả từ vụ Formosa rất nặng nề. Nay hai bộ luật trên nếu được thực thi sẽ là mối nguy của dân tộc vì tạo điều kiện cho chính quyền 'bịt tai, bịt mắt, bịt miệng người dân' và Trung Quốc tràn vào," linh mục Thục nói.


Linh mục Nguyễn Đình Thục cho BBC biết cuộc 'tuần hành cầu nguyện' sáng 17/6 thu hút gần 1.000 giáo dân Song Ngọc tham gia.

Các giáo dân giáo hạt Văn Hạnh, Hà Tĩnh cũng xuống đường tuần hành sáng 17/6.

Buổi tuần hành của giáo xứ Song Ngọc diễn ra sau lễ sớm, bắt đầu từ 06:15 ngày 17/6 và chỉ kéo dài khoảng 30 phút.

"Trong lễ sáng, tôi có nói với giáo dân về Luật An ninh mạng đã được thông qua và dự Luật Đặc khu tạm nhưng, nhưng có dấu hiệu cho thấy chính quyền quyết tâm thông qua," linh mục Thục nói qua điện thoại từ Nghệ An.

"Điều này rất nguy hiểm cho sự an toàn của đất nước và chúng tôi không thể làm ngơ trước vận mệnh của dân tộc."

"Chúng tôi chỉ đơn giản tuần hành một đoạn đường, không hô hào, chỉ cầm khẩu hiệu phản đối. Vừa đi vừa đọc kinh cầu nguyện."

Theo linh mục Thục, ngay sau cuộc tuần hành, toàn bộ giáo xứ Song Ngọc bị cắt internet và điện thoại, không ai nhận được cuộc gọi đến nào, cũng như không thể gọi đi đâu.

"Chúng tôi bị cô lập như thế đến khoảng 12:00. Có lẽ chính quyền nhận thấy chúng tôi không tổ chức biểu tình, tuần hành gì thêm nữa nên cấp lại internet và mạng," linh mục Thục nói với BBC.

"Lẽ nào họ đã áp dụng Luật An ninh mạng dù luật này chỉ được thực thi từ tháng 1/2019? Nếu vậy, chúng tôi rất lo lắng và đau lòng. Nếu họ có bắt bớ, đàn áp chúng tôi sáng nay thì không ai có thể biết được tin tức."

Trả lời câu hỏi của BBC về chủ trương kết hợp lễ và biểu tình để hạn chế can thiệp của chính quyền, linh mục Thục nói giáo xứ Song Ngọc không có chủ trương cụ thể nào. Nhưng trong những tình huống cần phải lên tiếng thì sẽ lên tiếng. 

"Giáo xứ Song Ngọc từng là một nơi trù phú, nhưng nay dân phải bán thuyền. Hậu quả từ vụ Formosa rất nặng nề. Nay hai bộ luật trên nếu được thực thi sẽ là mối nguy của dân tộc vì tạo điều kiện cho chính quyền 'bịt tai, bịt mắt, bịt miệng người dân' và Trung Quốc tràn vào," linh mục Thục nói.

Trong khi đó, Tổng bí thư Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, trong buổi tiếp xúc cử tri sáng 17/6 nói việc hai dự án luật trình tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đã bị lợi dụng để xuyên tạc, kích động biểu tình, chống phá Nhà nước, theo Tuổi Trẻ.

"Tổng bí thư cho biết từ chỗ dư luận sôi sục vì hai dự án luật này đã xảy ra chuyện biểu tình, trong đó có việc những phần tử chống đối, phá hoại, kích động, gây rối lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, đặc biệt nghiêm trọng là ở Bình Thuận," Tuổi Trẻ tường thuật.

"Chúng ta đã tập trung chấn chỉnh, khắc phục hậu quả, xử lý nghiêm minh những đối tượng cầm đầu chống phá", Tổng bí thư cho biết.

"Vẫn phải khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như thế này, không khí sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, công tác giám sát của Quốc hội. Không khí dân chủ trong xã hội rất tốt", ông Trọng được Tuổi Trẻ trích lời.