Tu theo Thầy Thích Minh Tuệ ? (Ngô Nhân Dụng)

Ông Trn Đình Sơn London, Anh Quc, không đng ý vi mt nhn xét trong bài tun trước viết v thy Thích Minh Tu, "ch đi ngoài đường s không có cơ hi thc chng nhng giáo nghĩa sâu xa như Tánh Không, như Lý Duyên Khi…". Ông Sơn nhn xét thy, "…Lc T Hu Năng mù ch nhưng khi đc ng thì bt c giáo lý thâm sâu nào ca ĐC PHT cũng đu ging gii rt rõ ràng minh bch Cư sĩ Duy Ma Ct ch kinh doanh và cũng không sng trong tu vin nhưng đã đc ng Pht Pháp cao thâm…".

Chúng tôi không phn đi kết lun ca ông : "…sư Minh Tu khi đt ti tt đnh ca Gii thì đt Đnh ngay lp tc Đnh ri là Tu xut hin ngay tc đc pháp thượng tha mà không cn phi hc gì trong chùa, vin". Tuy nhiên, theo truyn thuyết thì ngài Duy Ma Ct đã tu trong rt nhiu kiếp, trước khi thác sinh làm mt thương gia. Ngài Hu Năng đã tu hc trong chùa ri được thy gi qua mt chùa khác, khi đang quét sân ngài cht nghe câu "Ưng vô s tr".

Nhưng không nht thiết phi vào chùa mi có th thc tp Gii, Đnh, Tu. Thi Pht ti thế, có mt người theo Đo Jain (K Na Giáo) quy y tam bo. Đc Thích Ca đã khuyên ông ta hãy tiếp tc hành trì tín ngưỡng cũ ca gia đình mình. Đo Jain cũng theo nhiu gii ging đo Pht ; đu mùa mưa cũng an cư kiết h đ tránh vô tình sát hi côn trùng. Các mùa an cư này dn ti vic thành lp các tu vin, do nhng Pht t dng lên đ cung dưỡng người xut gia.

Cuc sng chung vi nhiu người khiến phi đt ra gii lut. Gii lut do chính các v đ t ca Pht xướng xut, tho lun cho đến khi mi người đu chp thun. Sau khi Đc Thích Ca nhp dit my tháng, các đ t hp nhau ôn li các li Pht dy (Kinh). H cũng nhc li đ ôn tp các gii lut. Ông Upali là người nh đy đ nht, khi đc mi gii ông có th cho biết trong hoàn cnh nào nhu cu đt ra gii lut đó được đưa ra.

Gii lut ca Nam Tông và Bc Tông phn ln ging nhau, vi hai phn chính : Th nht là nhng quy đnh v hành vi ca mi cá nhân, như 5 gii căn bn, 10 gii cho người mi vào chùa, các B tát gii cho người ti gia hoc xut gia, vân vân. Th hai là nhng quy đnh v cuc sng tp th. Thí d, mt người gia nhp tăng đoàn phi được mt v thy đã th gii ln ít nht 10 năm thâu nhn ; người th gii t kheo cn có năm v thy như vy chng minh. Các tông phái cũng đng ý v các trường hp mt tu sĩ phm li b pht, nh thì sám hi, nng có th b trc xut, vân vân.

Tuy gii lut thi hành trong các t vin phn ln ging nhau nhưng mt điu đc bit là trong cùng mt tu vin, mi người có th chú tâm hành trì theo các giáo lý khác nhau ; không ai b coi là theo "tà giáo". Thy Huyn Trang, thế k th 7, đã ghi nhn ti Đi hc Nalanda có các tăng sĩ thuc c Nam Tông và Bc Tông. Các tông phái đu tôn trng gii lut và h thng truyn tha ca tông phái khác. Tinh thn bao dung này th hin trên các "ct đá" ca vua Asoka (cai tr t 268 đến 231 trước công nguyên) dng trong bán đo n Đ và gi sang tn Trung Đông, Hy Lp, và min Trung Á. Asoka không đ cao đo Pht, ch c đng vic thc hành Pht pháp. Ngoài các khuyến cáo như không sát sanh, phi cp thuc men hoc thc ăn cho người thiếu thn, nhà vua còn yêu cu phi tôn trng các tín ngưỡng khác bit.

Thi hành gii lut nhm đt hai mc tiêu chính : Gi cho đoàn th tu hc thun nht và hòa hp đ nâng cao trình đ tu chng, và to mi ràng buc gia các người tu và xã hi chung quanh. Không được gi tin, không được d tr thc ăn tr khi b bnh, tránh không t nu bếp, mi người ch được gi tám món đ riêng : ba b áo đ thay đi, mt tht lưng, mt bình bát, mt dao co, mt cái kim, và bu nước. Do đó người tu phi kht thc. Tc là nhng người "xut gia", ra khi cuc sng bình thường, vn phi sng vi nhng người khác. Gia người tu và đi chúng có mt "hp đng ngm". Mt bên sng theo gii lut, chng t mình ch theo đui mc tiêu gii thoát, tr thành "rung phước" (phúc đin) cho mi người cùng chia hưởng. Bên kia lo "cung dưỡng" đ nhng người xut gia tiếp tc sng.

Ông Trn Đình Sơn nói đến khi Thy Minh Tu t ti tt đnh ca Gii…". Đt ti tt đnh nghĩa là gì ? Trong s 227 gii ln Nam Tông, 258 gii phía Bc, có nhng gii quan trng hoàn toàn ging nhau. Nhng gii nh quy đnh ti các chi tiết trong đi sng. Tt c đu có tác dng giúp người tu lúc nào cũng ý thc đến tng hành vi, c ch, tng li nói ca mình, tc là luôn luôn sng trong chánh Nim, con đường dn ti Đnh.

Chính các gii lut to nên tăng đoàn, mt b phn trong Tam Bo. Gia nhp tăng đoàn, tuân theo gii lut, là con đường tìm đo gii thoát. Nhưng trong kinh đin cũng công nhn nhiu người đã t đt đến giác ng, như các Pht Duyên Giác (pratyeka Đc giác Pht). Cùng thi vi Đc Thích Ca, có rt nhiu v đo sĩ tìm đường gii thoát như vy. Thy Huyn Trang k mt câu chuyn trước khi ti Kashgar, bên b sa mc Takla Makan thuc tnh Tân Cương bây gi trên đường đi ti Khotan (Tân Cương) đ tr v Tràng An.

Ti mt đa đim nay mang tên là Och, Huyn Trang thy mt ngôi tháp ln, hi dân sng chung quanh được biết tháp được dng lên đ th mt v La Hán. Theo truyn thuyết, v la hán này đã ngi nhp đnh ti ch đó t bao nhiêu đi, không ai biết ; thân xác ông ta đã khô đét nhưng tóc dài vn ph trên mt, trên vai. Mt ông vua đến chiêm bái, tò mò hi có th đánh thc v la hán dy hay không. Người ta nói rng nếu đng ti thì lp da khô s tan v, b xương bên trong s rng xung hết. Mt tu sĩ khuyên nhà vua dùng cht du và kem sa thoa lên hình hài cho mm đi, có th v la hán s tr li bình thường.

Ông vua là người m đo, đã kiên nhn làm công vic thoa du như thế trong nhiu ngày, cho đến khi cái xác khô t t sng li. Khi m mt, v la hán hi : ng Thích Ca Mâu Ni đã đt được vô thượng chính đng chính giác chưa ?". Mi người tr li rng Đc Thích Ca đã thành đo và nhp niết bàn t my trăm năm ri. V la hán khép mt li, t t nâng thân th mình lên trên không, đt hai tay lên đu và dùng nhit lượng ca chính mình to thành ngn la, t đt cháy nhc thân. Ông vua đã gom nht các miếng xương "xá li" li, dng ngn tháp đ th, Huyn Trang còn được chiêm bái ngôi bu tháp. Câu chuyn trên được Richard Berstein k trong "Ultimate Journey", nhà xut bn Knofp in năm 2001, cun du ký thut li chuyến đi ca ông c gng theo l trình ca Tam Tng Pháp Sư gn 1.400 năm trước.

Câu chuyn thy Huyn Trang k có th do dân đa phương thêu dt qua c ngàn năm nhưng có mt điu được xác nhn là : Cùng thi vi Đc Pht có rt nhiu đo sĩ cũng tìm đo gii thoát và đã chng ng, biến vào cõi không sinh không dit. Đc Thích Ca đi xa hơn nhng v khác. Ngài ngi yên 7 ngày chiêm nghim nhng điu mình thy được trong giây phút giác ng. Theo truyn thuyết k li, Pht đng dy, sut 7 ngày nhìn xung nơi mình ngi, ri bước đi qua li trong 7 ngày na. Trong 7 ngày sau, Pht ghi nhn nhng điu mình đã chng ng, xếp đt thành by b trong Abhidharma ; người Trung Hoa phiên âm là A t đàm, A t đt ma, hoc dch nghĩa là Vô t pháp, Đi pháp, Thng pháp, nghĩa là nhng hiu biết i xa hơn", theo Hòa thượng Thích Thin Siêu. Nhưng Đc Pht rt thc tế, ch trình bày các s tht Kh, Tp, Dit, Đo cho các đ t đu tiên, biết rng mi người không th hiu ngay các giáo pháp cao sâu. Sau này, khi có cơ duyên Ngài mi ch cho thy X á Li Pht, Sàriputta, toàn th b A t đt ma gm toàn th các hin tượng, t thế gii vt cht đến tâm linh. Thy Vasubandhu đã phân tích các pháp làm thành bài hc, trong Abhidharmakosa, Câu Xá Lun.

Tu vin, chùa chin là nơi nhng người tu hc theo Pht có th được hc các giáo pháp đó. Cho nên, dù người hành đo có th mt mình tìm đường c giác" nhưng nếu có dp hc hi thêm Vô t pháp thì chc càng thêm ích li.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 25/06/2024