Thêm Trương Mỹ Lan, còn ai dám tin vào ‘thịnh’ và ‘phát’ ? (Trân Văn)

 


"Tôi thy nhiu bn t ra ngc nhiên khi 100% thành viên đoàn thanh tra nhn tin hi l đ cho SCB và bà Trương M Lan tiếp tc vi phm, gây thit hi hàng chc t USD. Sao li có th ngc nhiên nh ?"

Tun này, bà Trương M Lan và Công ty c phn Tp đoàn Vn Thnh Phát tiếp tc khuy đng dư lun sau khi h thng truyn thông ti Vit Nam xúm vào khai thác Kết lun điu tra v án có liên quan ti bà và s nghip ca bà.

T khái quát ca VnExpress "100% thành viên đoàn thanh tra nhn tin đ dung túng cho SCB" (1), ông Xuân Sơn Võ k mt s chuyn mà theo ông có liên quan đến "Chăm phn chăm". Chng hn, do tình c mà khi tuyn tài xế, ông chn đúng người tng là cán b trong ban qun lý mt d án. Nhân vt này b vic trong ban qun lý d án, chn con đường làm tài xế vì không dám ký nhng tài liu nghim thu có tính cht o thut v cht lượng. Hoc khi thông báo tuyn người làm vườn, ông nhn được không ít h sơ d tuyn mà đương s tng là viên chc, vì không "ăn cánh" nên b ht ra khi h thng... Ông Sơn tâm tình :Tôi thy nhiu bn t ra ngc nhiên khi 100% thành viên đoàn thanh tra nhn tin hi l đ cho SCB và bà Trương M Lan tiếp tc vi phm, gây thit hi hàng chc t USD. Sao li có th ngc nhiên nh ? Chính tôi ngc nhiên vì cái s ngc nhiên ca các bn. Hay là các bn chưa bao gi tiếp xúc vi nhng th loi như vy ? Vy thì các bn quá là may mn.

Xuân Sơn Võ nhn mnh :100% cái gì thì tôi không dám chc nhưng 100% cùng nhau tìm cách moi móc, tróc nã thì tôi tin chc chn là thường xuyên có như vy. Chng có gì ngc nhiên khi 100% thành viên đoàn thanh tra nhn hi l c. Ngay c khi k b thanh tra có b truy t, b bt thì tôi cũng không tin rng các thành viên thanh tra không nhn hi l ca chính k b truy t, b bt. Tôi s ch ngc nhiên khi h không nhn hi l thôi.Nhng người không bước vô, hoc b loi ra khi s 100% y, bây gi đang đu quân trong đi ngũ shipper, lái taxi, làm vườn, hoc các công vic ph thông. Mt s ít nhng người rút ra khi s 100% y thành đt, mt s phi ra nước ngoài sinh sng, s khác thì b các cu đng liêu bòn rút, dn dà tr thành doanh nghip thân hu. Vài người dn thân ci thin con s 100% thì đang trong tù, hoc b đày bit x. b máy 100% này, làm gì có chuyn đng ngoài, nht là khi được hưởng li. Ch cn không đng thun, bn s b cô lp và b đá đít. Mun tn ti trong b máy, thì phi 100% trong mi vic (2).

Mt s người như ông Nguyn Ngc Chu thì da vào các bài tóm tt kết lun điu tra ca h thng truyn thông chính thc nêu ra hàng lot thc mc :Bà Trương M Lanlà ch nhiu d án bt đng sn ti các khu đt vàng ca Thành phố Hồ Chí Minh(Times Squares, UnionSquare, Khách sn Duxton... Vic chuyn giao các khu đt vàngnày có tuân th đúng pháp lut không ? Có b sót ti phm trong lĩnh vc này hay s xem xét vn đ này vàolúc khác ?Trong v án Vit Á, s tin là li bt chính khong 1.200 t, s tin hi l là 106 tnhưng đã phi x lý đến ba U viên Trung ương Đng. V án Vn Thnh Phát có mc đ sai phm ln hơn rt nhiu, lpk lc v tht thoát và hi l và tht thoát nhưng chưa thy cán b caocp nào liên đitrong khi ch riêng D án chuyn đi công năng cng Sài Gònthì ông Dương Chí Dũngtng khai, bà Lan đã nh ông Dũng chuyn cho c Th trưởng Phm Quý Ng mt triu USD.Mc đ sai phm ca v án Vn Thnh Phát mà ch liên quan đến cp v trưởng, cc trưởng thì có bình thường không ?

Ông Chu còn bày t mt s băn khoăn như :Đã nhn tin thì phi có nguyên do. Làm sao có th xác đnh "nhn tin mà không có đng cơ", "không cam kết làm gì có li cho bên đưa tin". Cho nên- "Người nhn ít, không có đng cơ ; nhn tin vào dp l tết như bi dưỡng, quà, không cam kết làm gì đ có li cho bên đưa tin s được cân nhc k lưỡng v nguyên nhân, hoàn cnh. Các trường hp này s không x lý v mt hình s nhưng x lý nghiêm v k lut đng và hành chính- không phi "có lý có tình" mà đã vn dng không đúng lut pháp. Đã có ti thì chiếu theo lut mà x, ti sao li "không x lý v mt hình s nhưng x lý nghiêm v k lut đng và hành chính" ?Các thy cô giáo ging dy v lut s gii thích ra sao cho sinh viên v "nhn tin mà không có đng cơ, không cam kết làm li cho người đưa tin", "không x lý v mt hình s nhưng x lý nghiêm v k lut Đng và hành chính" ? Đây có phi là đim mi, khác bit ca ca Nhà nước Pháp quyn xã hội chủ nghĩa(3) ?

Cũng da vào tóm tt kết lun điu tra ca các cơ quan truyn thông chính thc, Bá Kiếm Mai phong bà Trương M Lan là... "Thánh Gióng - Cái" vì s nghip ln như thi và rõ ràng nh được thi :Năm 2006 bà Lan được Phòng Thươngmi và Công nghip Vit Nam trao tng "Cúp Thánh Gióng" và danh hiu "Doanh nhân Vit Nam tiêu biu". Cũng năm này, bà Lan tiếp tc được Phòng Thươngmi và Công nghiệp VitNam trao tng "Cúp Bông Hng Vàng" vinh danh n doanh nhân Vit Nam xut sc năm 2006.Năm2007, bà Lan được y ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tng bng khen nh "tích cc tuyên truyn vn đng và ng h vì người nghèo 2006.Năm 2011, baLan bi thu huyhiu, bng khen, huân chươngví d như "Huy hiu Thành phố Hồ Chí Minh" vì có "thành tích xut sc trong s nghip xây dng và bo v thành ph", Huân chương Lao đng hng Bavì "thành tích xut sc trong hot đng sn xut kinh doanh và công tác xã hi t thin t năm 2006 đến năm 2010, góp phn vào s nghip xây dng chủ nghĩa xã hộivà bo v T Quc...

Bá Kiếm Mai d đoán :Trương M Lan tha h k công lao hãn mã vi hi đng xét x(4) !

***

Thêm v án liên quan đến bà Trương M Lan và Vn Thnh Phát là lý do Nguyn Huy Cường bàn v "Nhng sư đoàn ng". Ông Cường cho rng :Cho dù nhng b phn đm nhn vai trò giám sát có mt khp nơi ngay c trường tiu hc cũng có mt "Tiêu ban Thanh tra", lĩnh vc ngân hàng thì các b phn đm nhn vai trò giám sát còn nhiu hơn na, chưa k t chc đng t thp đến cao cũng có h thng giám sát riêng, ri các b phn chuyên môn ca công an. Nhìn chung giám sát là tng tng, lp lp, có th ví von như nhng sư đoàn và lc lượng tham gia chng tham nhũng rt hùng hu, bài bn, tn kém nhưng nhìn vào v Trương M Lan thì không có nơi nào lc lượng nàonhìn ra và trit phá hiu quvà hu qu thế nào thì ta đã biết – đó là "nhng sư đoàn ng". Cho nên, trongtrường hp này, có th viết hoa c dòng này :CƠ CH GIÁM SÁT, KIM SOÁT, NGĂN CHN, GÌN GI S BN VNG CA PHÁP CH, RĂN ĐE, TRNG TR THAM NHŨNG ĐÃ VÔ DNG (5).

Sau khi đim li mt s s kiến liên quan đến bà Trương M Lan và Vn Thnh Phát trong hơn mt thp niên đ chng minh s nghip ca bà Lan dính líu đến rt nhiu viên chc cao cp và rt nhiu cái chết bt thường t ông Phm Quý Ng (Thượng tướng, Th trưởng Công an tháng 2/2014), đến ông Nguyn Tiến Thành (Ch tch Hội đồng quản trị Công ty c phn Chng khoán Tân Vit, kiêm thành viên HĐQT đc lp đt t tháng 10/2022), bà Nguyn Phương Hng (thành viên Hội đồng quản trị SCB - đt t trong tri giam tháng 10/2022), ông Nguyn Ngc Dương (Giám đc Sài Gòn Peninsula t t tháng 10/2022), ông Ha Ngc Thun (cu Phó Ch tch Thành phố Hồ Chí MinhM t t tháng 11/2022)... Mai Hoa Kiếm nhn đnh :V án Vn Thnh Phát ri cũng s tương t các đi án khác. Nhà nước s tch thu tài snca gia đình Trương M Lan sung vào công qunhưng dânchúng - các nn nhân ca v án này smt tt c tàisn mà h kiếm được t m hôi, nước mt đ gi vào SCB, đu tư vào trái phiếu ca h sinh thái Vn Thnh Phát.

Mai Hoa Kiếm nhn đnh :Gii chc chóp bu câu kết, ăn chia vi gii tài phit mà đng sau có c mafia nước ngoài đ rút rut ngân kh, ăn trên xương máu, ni thng kh, sbn cùng ca người dântrong khi nhng k "lãnh đo toàn din và tuyt đi" ch biết nhn công ch không bao gi biết nhn trách nhim khi đ xy ra hàng chc v đi án dưới thi ca h. Cui cùng dân tiếp tc cúng np tinca h cho đng, qua trung gian là đám "ci" to, "ci" nh(6).

Trân Văn

Nguồn : VOA, 24/11/2023

Chú thích

(1) https://vnexpress.net/100-thanh-vien-doan-thanh-tra-nhan-tien-de-dung-tung-cho-scb-4679130.html

(2) https://www.facebook.com/xuanson.vo.5/posts/pfbid0UYTWBc1JS7hwaXAEFnx8G2pw3Q15XanAkL4NQKSKgDn7GY6dWqaDpEsszLNvf9zEl

(3) https://www.facebook.com/chu.nguyenngoc/posts/pfbid02y1pg6vTGsxpTvNJe5YZ3U2FJkt5FLsWDTrf3vtHuKniUiTyGC7qp7qwpNs8ZRbp7l

(4) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0eGrbxE7g5zFbnLydXKjJ5duAnSquVdQo9z6ZivQR49uLwZnA62dNqy4fYL8QyPgKl&id=100089087646024

(5) https://www.facebook.com/nhabaotulap/posts/pfbid0Npnac6skyUiKrPZD1pFTv9aap5ENQ35XAYdBuHwAansGyyVdbFv9BymVcRvL7dejl

(6) https://www.facebook.com/tiengdanbao/posts/pfbid02Jq9iD2BcUMobpJesrXifXdBkE83iGZQgAMt5UmdUAYh87ySAPRjpzg7bGs9FE4DCl