Lại dựng ‘mái’ để ‘che’ ? (Trân Văn)

 Kết qu cuc kho sát do t Tui Tr thc hiđã giúp hình dung dân chúng đánh giá "sáng kiến" dng "mái che" trên va hè đường Lê Li thế nào. Còn các chuyên gia ? H cũng thế !


Liu ln này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có là"mái" đ "che" cho "sáng kiến" ca S Quy hoạch và kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh như trước nay, h thng công quyn t trung ương tđa phương vn làm như thế vđ lo"sáng kiến" bt k thường dân xúm vào phân tích thi hơn thế nào ?

leloi1

Lê Lợi là tuyến đường sầm uất bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh và có vị trí đắc địa, kết nối nhiều địa danh lâu đời của trung tâm thành phố.

T Tui tr va công b kết qu cuc kho sáý kiếđc gi v "sáng kiến" mà S Quy hoạch và kiến trúc  Thành phố Hồ Chí Minh vđ trình UBND Thành phố : Làm "mái che" cho va hè đường Lê Li trêđa bàn qun 1.

Theo kết qu cuc kho sát vđ cp thì 84,4% không tán thành "sáng kiến" ca S Quy hoạch và kiến trúc. Theo h"mái che" s sm hư hng do thi tiết. Mun to bóng mát, tt nht là trng thêm cây trên l ca trđường này(1).

***

"Sáng kiến" dng "mái che" có chiu ngang 4 mét, chy dc va hè đường Lê Lđược gii thiu hi cui tun trước. S Quy hoạch và kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cho rng cn làđiu này vì Đường Lê Lđã được tái lp nguyên trng, giao thông thông thoáng nhưng cnh quan và các tiích cho hođng mua sm, đi b ca người dâncũng như du khách vn chưđượđáng đđ, trong khi đây là trđường có tính cht thương mi, nơi dng chân ca du khách và là cu ni ca các công trình trng đimcho nên cn phi nghiên cu xây dng trđường nàytr thành khu ph thương mđi b thân thin, hiđi.Bi không th b trí ngay cây và mng xanh đ ln, đ dàđ to bóng mát cho va hè như trướcnên cđu tưt 20 t đến 30 ttăng cường mái che nng mưa, to không gian đi b(2).

Kết qu cuc kho sát do t Tui Tr thc hiđã giúp hình dung dân chúng đánh giá "sáng kiến" dng "mái che" trên va hè đường Lê Li thế nào. Còn các chuyên gia ? H cũng thế !

Không có chuyên gia nào tn tình ng h "sáng kiến" dng "mái che" khi tr li phng vn ca VnExpress. Ông Võ Kim Cương (cu Phó Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hồ Chí Minh), bà Nguyn Th Lan Thi (Ging viêĐi hc Khoa t nhiên Thành phố Hồ Chí Minh), khng đnh h không đng tình vì "mái che" làm gim s thông thoáng, ngoài chi phí đu tư còn phi chi thêm tin bo trì, không an toàn nếu mưa to gió ln. Mái che va hè thường ch được dng  nhng khu vđã có metro hoc mng lưới giao thông công cng đng b nhưng đường Lê Li chưa hđ các yếu t này. Cách tt nht trong vic khôi phc cnh quan, to bóng mát là trng li cây. Ông Nguyn Hu Nguyên (Hi Quy hoch phát triđô th Thành phố Hồ Chí Minh), bà Hoàng Ngc Lan (Đi hc Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh), không ph nh"sáng kiến" nhưng lưý phđánh giá k hiu qu gia chi phí đu tư và tác dng. Ông Nguyên nhđến chuyđang "rt thiếu nhà v sinh công cng", còn bà Lan thì đ cđến vic phi bđ"yếu t thm m, cnh quan khu vc" (3).

***

Vic thi công h tng cho tuyến metro Bến Thành  Sui Tiêđã khiến phn ln va hè dc trc Lê Li trc lóc. Khôi phc cnh quan, bóng má khu vc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh là chuyn tt nhiên nhưng ti sao S Quy hoạch và kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh không tha thiết vi chuyn trng cây như suy nghĩ cđa s dân chúng và chuyên gia mà li thích gii pháp tm thi là dng "mái che" – vn phc tp và d dàng dn ti nhiu chuyn phin toái hơn trong tương lai ? Ti sao trong vic gii quyết nhng vđ liên quan đến dân sinh, tư duy ca nhng viên chc hu trách vn khác hn vđa s thường dâ đi tượng th hưởng phúc li ?

Liu ln này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có là"mái" đ "che" cho "sáng kiến" ca S Quy hoạch và kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh như trước nay, h thng công quyn t trung ương tđa phương vn làm như thế vđ lo"sáng kiến" bt k thường dân xúm vào phân tích thi hơn thế nào ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 28/03/2023

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/tren-84-ban-doc-khong-dong-y-de-xuat-lam-mai-che-via-he-duong-le-loi-20230327103647845.htm

(2) https://zingnews.vn/de-xuat-lap-mai-che-via-he-rong-4-m-o-trung-tam-tphcm-post1415183.html

(3) https://vnexpress.net/chuyen-gia-de-xuat-trong-cay-thay-vi-lap-mai-che-duong-trung-tam-sai-gon-4585618.html