Việt Nam may mắn hơn Ukraine ? (Ngô Nhân Dụng)

My năm trước, công ty Sam Sung cĐi Hàn, đang lp ráp cáđin tho nước ta, đã đ ngh Vit Nam cung cp mt th đinh đ ly tiếng có d phn sn xut. Không có xí nghip nà nước ta sn sàng đ làm th đinh đó.


Mi năm, đến tun l th tư tháng Mười Mt, ngày th By, dân Ukraine li thp nếđt trên b ca s. Nghi l này bđu t năm 1991 khi Ukraine tách ra khi Liên bang Xô Viết. Mđích là tưởng nim nhng nn nhân chếđói trong nhng năm 1932, 1933 do chính sách bóc lt ca Stalin gây ra.

holodomor1

"Holodomor" ngày 26/11/2022, ti Lviv, Ukraine.

Năm nay, b Ngoi Giao Ukraine nhân dp nàđã t cáo chính ph Nga đang tái din tác thi Xô Viết : "Cuc chiến xâm lăng dit chng hin nay cũng nhm nhng mc tiêu như thi 1932-1933 : Tiêu dit dân tc Ukraine !"

Theo Tng thng Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin đang dùng nđói như mt vũ khí tn công Ukraine…" khi phóng các ha tin vào các khu dân cưđánh phá h tng cơ s, h thng giao thông và các nhà máđin trong khi mùa Đông đang ti ; cho dân Ukraine chếđói chết rét như thi Stalin.

Zelensky cho biết 17 quc gia trên thế giđã công nhn nđói 1932-1933 do Stalin gây ra ti Ukraine là m"ti dit chng" (genocide), như người Ukraine gi tên tai ha này là "Holodomor".

"Holodomor", trong ngôn ng Ukraine ghép hai chholod, nghĩa là nđói, và mor, là cơđi dch. Tên gi này ch được dùng sau khi Liên Xô theo chính sách Ci M (glasnost) thi Gorbachev ni lng quyn t do phát biu. Năm 1987, Bí thư Th nhĐảng cộng sản Ukraine đã dùng ch Holodomor lđu, trong bài din văn k nim 70 năm sau Cách mng 1917. Năm sau, Oleksiy Musiyenko, trong hi nhà văn Ukraine lp li, t đó ai cũng dùng theo. Người Ukraine dùng đng tmoryty (морити) vi nghĩa là đđc, là tra tn hay làm cho kit qu. T Holodomor được ph biến rng rãi khp thế gii ; tháng Hai năm 2021 mt v kch mang tênHolodomor đã được trình di Tehran, th đô Iran.

Năm 1932, Joseph Stalin hoàn tt chương trình "tp th hóa nông nghip" trong Ukraine, cũng như các nước Cng Hòa khác. Ukraine là nước sn xut nhiu lúa mì nht trong Liên bang Xô Viết, cho nên b đt ch tiêu phđóng góp nhiu nht. Stalin tin rng các nông trường tp th phi sn xut nhiu hơn thi k tư nhân canh tác, không ai dám nói s tht rng s nông sđã tt gim. Tháng 11, Stalin ra lnh trưng thu tt c lúa mì, k c hàng trăm ngàn tn thóđ giành làm ht ging cho năm sau, vì ông ta nghi ng nông dân thế nào cũng ct giu. MùĐông ti, mi ngày có 28,000 người dân Ukraine chếđói, xác nm ngay trên l đường ti các thành ph Kyiv, Kharkov.

Các s gia ước tính tng cng t 3,5 triđến 5 triu người Ukraine đã chếđói. Nhiu người còn cho rng Stalin đã "hoch toán", biết trước nđói xy ra nhưng c thi hành vi mđích tiêu dit phong tràđòđc lp ca dân Ukraine. S gia Timothy Snyder, Đi hc Yale, nói vi bn tin Reuters ngày 26/11/2022, gđó là mm mưu giết người tp th",.

So sánh vi Ukraine thì s phn dân Vit Nam còn may mn hơn nhiu. Cùng theo chế đ Marx Lenin nhưng Vit Nam không b Trung Quc trc tiếp cai tr, nh có Liên Xô đng cn tr.

Tuy nhiên Trung Quốc cũng gián tiếp gây ra nđói và chết chó nước ta. Các c vn Trung Quốc ch huy cuc Ci Cách Rung Đt giết hi hàng trăm ngàn người, k c nhng người tng ng h chế độ cộng sản Việt Nam. Sau năm 1975, Lê Dun tr mt chng Trung Quốc đ liên kết vi Liên Xô ; nhưng v"hc tp Mao Ch tch" vi mt kế hoch "tp th hóa nông nghip" phng theo Công Xã Nhân Dân ca Mao Trch Đông. Dun bđu thi hành chính sách này, l"quê hương cách mng"  min Bc Trung phn làm thí đim. Đó là nơi Cng sn Vit Nam đã thí nghim t chc Xô Viết Ngh Tĩnh thi 1930. Năm 1978, Dân nhiu làng ven nú Thanh Hóa, Ngh An được lnh xóa b các ngôi nhà  đ tăng s đt canh tác. Thanh niên, hc sinh được huy đng đi phá nhà đng bào, đem giường, chiếu, ni niêu soong cho lên sườđi, dng chòi làm ch . Kết qu là nhiu người bđu phi nhđói.

May mn cho dân Vit Nam là khi Trung Quốc xua quâđánh vào các tnh biên gii, Lê Dun phi ngưng thúđy kế hoch "tp th hóa". Các cán b đa phương, nhìn tn mt thy nhng hu qu thm khc, nhân cơ hi B Chính Tr bn lo đi phó cuc chiến tranh biên gii, đã t t ngưng thi hành ri cho c kế hoch "Mao ít hơn Mao" này chìm xung ! Nếu còn tiếp tc, ch trong mt vài năm không biết nđói s giết bao nhiêu người ! Chiến dch "dy cho chế độ cộng sản Việt Nam mt bài hc" cĐng Tiu Bình đã vô tình cu sng hàng trăm ngàn người Vit thoát nn chếđói.

Nhưng Vit Nam ch may mn hơn Ukraine trong mt v thoát chếđóđó thôi. Năm 1991 Ukraine may mn hơn Vit Nam vì đã thoát khi chế đ cng sn khi Liên Xô tan rãĐế quc Trung Quốc chưa tan, thì Vit Nam còn phi ch lâu ! Hin nay thì người Vit li thy mình may mn hơn vì không b lâm vào cnh chiến tranh !

Mi dân tc sng vi cá"nghip" ca mình, nhưng người Vit vn thích so sánh. Thí d, mt v giáo sư Đi hc Bách Khoa tôi mi gp trong Mùa Hè va qua. Ông giáo sư nàđã đi công tá nhiu nước, t Nga ti M, nên tôi có dp ngi cùng bàăn vông. Tôi không mun nói rõ trường Bách Khoa nào, vì chc cũng không khác gì nhau.

Có lúc câu chuyn nóđến chiến tranh Ukraine, ông giáo sư k li rng ngày xưa khi đến Ukraine ông khâm phc vô cùng.  Kyiv, ông thy nhng cao c nhiu tng không thua kém gì Moscow hay New York. Nhưng, bây gi thì ông thy nước Ukraine cũng thường, chng hơn gì nước mình. Bi vì, các thành ph như Hà Ni, Sài Gòn, Đà Nng cũng đy ry nhà trc tri !

Sau khi nghe lông giáo sư nói, tôđã hông mt chuyn thi sÔng có biết quân Ukraine mđánh chìm chiếc tàu chiến mang tên Mátx Cơ Va (Moskva) hay không ? Ông biết ch, soái hm Moskva ca hđi Hc Hi b đánh đm ngày 14 tháng Tư năm 2022.

Đó là chiếc soái hđu tiên cđế quc Nga b đánh chìm k t trn hi chiến Nga-Nh eo biĐi Mã năm 1905.

Ông có biết quân Ukraine đã dùng hai chiếc ha tin Neptune R-360 bn trúng Moskva hay không ? Sau khi ông giáo sư gđu, tôi nói thêm : con tàu chiến Moskva đã được chế to t thi còn Liên bang Xô Viết,  thành ph Mykolaiv thuc nước Ukraine, trên b sông Bug chy ra Hc Hi. Nhng ha tin Neptune cũng do người Ukraine sáng chế.

Người Ukraine h chế tđược nhng chiếc tàu thy ln như thế, nhng ha tin mnh như thế. Nước Vit Nam mình có làđược hay không ? My năm trước, công ty Sam Sung cĐi Hàn, đang lp ráp cáđin tho nước ta, đã đ ngh Vit Nam cung cp mt th đinh đ ly tiếng có d phn sn xut. Không có xí nghip nà nước ta sn sàng đ làm th đinh đó. Nào, mi chư v quân t, xin li, mi cáđng chí, chúng ta cùng nâng ly !

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 04/12/2022