Lãnh đạo Hà Nội luyến tiếc thời hoàng kim Liên Xô (Trân Văn, RFA)

Sống sót qua bao cuộc chiến tranh xâm lược, người Việt Nam biết rõ tầm quan trọng của hòa bình. Cũng đáng quý như vậy là phấn đấu vì hòa bình của những người Ukraine, những người ngày nay đang nỗ lực hết sức có thể để đẩy lùi kẻ xâm lược và khôi phục cuộc sống hòa bình trên đất nước của họ. 


Đem Ukraine đi Nga vì đó là ‘Hà Ni Mi’ !

Trân Văn, VOA, 05/10/2022

Đi s quán Ukraine ti Vit Nam va gi Thư ng cho t Hà Ni M cơ quan ngôn lun ca Thành y Hà Ni.

hoangkim1

Mt s hình trong thư ng Đại sứ quán Ukraine  Hà Ni gi báo Hà Ni Mi. Bên trái là hình nh trong ngày 2/10. Bên phi là hình nh ngày 3/10.

Đi s quán Ukraine ti Vit Nam va gi Thư ng cho t Hà Ni M cơ quan ngôn lun ca Thành y Hà Ni. Thư được viết bng c tiếng Vit ln tiếng Anh. Nếu không muđc trc tiếp trên trang facebook ca cơ quan đi din Ukraine ti Vit Nam (1) thì có th xem toàn văn bên dưới vì thư không quá dài...

Vào sáng Ch nht, ngày 2/10, mt s kiđý nghĩđã din ra ti trung tâm th đô Vit Nam : Gii chy Báo Hà NiMi ln th 47 vì hòa bình.

Gn 1.500 vđng viên chuyên nghip và nghip dư đã tham gia s kin nàđ truyn ti thông đip hòa bình đến thế gii, kêu gi n lc chung đ thúđy hòa bình, hu ngh, hp tác và phát trin.

Sng sót qua bao cuc chiến tranh xâm lược, người Vit Nam biết rõ tm quan trng ca hòa bình. Cũng đáng quý như vy là phđu vì hòa bình ca nhng người Ukraine, nhng người ngày nay đang n lc hết sc có th đ đy lùi k xâm lược và khôi phc cuc sng hòa bình trêđt nước ca h.

Cán b, nhân viêĐi s quán Ukraine t hàđược tham gia Cuc chy vì Hòa bình cùng vi cáđi biu quc tế và Vit Nam. Chúng tôi cũng rt vui và biếơn phóng viên khi xem nhng hình nh ca chúng tôi trong bn tin ca Báo Hà NiMi chiu ngày 2/10. Điđó rt có ý nghĩa : Mt li kêu gi hòa bình t trái tim Hà Ni.

Hãy tưởng tượng s ngc nhiên ca chúng tôi khi m bài báo vào ngày 3/10 và thy rng nhng bnh ca nhng người Ukraine tham gia không cò đó na.

Tr trêu thay, bài báo vđưa ra nhng bnh ca nhng vđng viên t đt nước mà ngày nay đang làm nhng vic hoàn toàn trái ngược vi hòa bình : Ném tên la và bom vào các thành ph ca Ukraine, giết chết tr em và người ln tui, đàông và ph n, bt cóc, tra tn, cưỡng hiếp, cưỡng bc, buc hơn 10 triu người phi ri b nhà ca ca h và chy trn chiến tranh.

Hãy xem nhng hình nh trong bài báo ca Báo Hà NMi, phiên bn ngày 2/10 và ngày 3/10, và hãy tìm s khác bit.

Năm 1999 Hà Nđược UNESCO vinh danh "Thành ph vì hòa bình". Vào năm 2022, t báo hàng đu ca thành ph Hà Ni có kim duynh ca chính mình v các vđng viên chy vì hòa bình, nhng ngườđến t mđt nướđang phi hng chu chiến tranh không ? Báo Hà NiMi, t báo có th gii thích chuyn gì đã xy ra không ?

***

Tt nhiên t Hà Ni Mi s không gii thích ti sao l"đc b" hình nh nhng nhân viên ngoi giao đi din Ukraine ti Vit Nam tham gia "Gii chy ln th 47 vì hòa bìnhdo chính t báo này t chc, ri thay vàđó là hình nh ca nhng ngườđi din cho quc gia "ném tên la và bom vào các thành ph ca Ukraine, giết chết tr em và người ln tui, đàông và ph n, bt cóc, tra tn, cưỡng hiếp, cưỡng bc, buc hơn 10 triu người phi ri b nhà ca ca h và chy trn chiến tranh",song ai cũng có th đoáđược lý do...

Ch đo và giám sát ni dung trên t Hà Ni Mi vn là Ban Tuyên giáo ca Thành y Hà Ni nhưng trong nhng trường hp cn th hi"ch trương, đường lđi ngoi cđng" như "Gii chy ln th 47 vì hòa bìnhdo Hà Ni Mi t chc, chc chn Ban Tuyên giáo ca Thành y Hà Ni không dám mo mui ra quyếđnh.

Ai đó, t nơi nàđó hiu rt rõ cung cách qun tr - điu hành  Vit Nam đã phàn nàn vi mt hoc mt s cá nhân lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam. Mt hoc mt s cá nhân nàđã yêu cu Ban Tuyên giáo ca Ban Chp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam hành đng ngay lp tc !

Chính Ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương đng đã yêu cu Thành y Hà Ni ra lnh cho Ban Biên tp t Hà Ni M"sa sai". Bi vic loi b hình nh nhng nhân viên ngoi giao  đi din Ukraine ti Vit Nam đã tham gia "Gii chy ln th 47 vì hòa bìnhdo t Hà Ni Mi t chc chưđ đ chng t "thành tâm, thiý" nên t Hà Ni Mi mi thay nhng hình nh đó bng hình nh ca nhng ngườđi din cho Cng hòa Liên bang Nga !

***

Ch trích t Hà Ni Mi có l ch là mi "thy cây" ch "chưa thy rng". C đi chiếu tháđ ca thiên h v xung đt Nga  Ukraine vi vic loi b hình nh nhng nhân viên ngoi giao  đi din Ukraine ti Vit Nam đã tham gia "Gii chy ln th 47 vì hòa bìnhvà thay nhng hình nh đó bng hình nh ca nhng ngườđi din cho Cng hòa Liên bang Nga t s mường tượng được li ch đo, cách hành x đó là khôn hay di và hu qu là ln hay nh ?

Liu cng đng các viên chc ngoi giao, đi din các quc gia, t chc quc tế  Vit Nam có biết chuyn này không ? Chc chn là biết ! Không phi bây gi mi biết mà đã biết t lâu. Vic loi b hình nh nhng nhân viên ngoi giao  đi din Ukraine ti Vit Nam đã tham gia "Gii chy ln th 47 vì hòa bìnhvà thay nhng hình nh đó bng hình nh ca nhng ngườđi din cho Cng hòa Liên bang Nga ch giúp chng minh h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam rt nht quán (cn tr vic bày t s đng cm vi Ukraine hay quyên góp giúđ Ukraine...) và cương quyết không đ h thng truyn thông chính th"lc" vào con đường mà đa s thiên h đang đi !

Chuyn loi b nh nhng cá nhân là nhân viên ngoi giao đi din cho mt quc gia đ thay bng nh nhng cá nhân là nhân viên ngoi giao đi din cho mt quc gia khác giúp minh ha thêđường li, ch trương đi ngoi ca mt tp th mà lãnh đo tp th đó  ông Nguyn Phú Trng, Tng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, tng qung bá là "trường pháđi ngoi và ngoi giao rđc sc và đđáo ca thđi H Chí Minh" - trường phá"cây tre Vit Nam" – "gc vng, thân chc, cành uyn chuynluôn "biết nhu- biết cương, biết thi- biết thế, biết mình- biết người, biết tiến- biết thoái, tùy cơ ng biến, lt mm buc cht, mm nn rn buông(2)...

"Trường pháđi ngoi và ngoi giao rđc sc và đđáo ca thđi H Chí Minh" thường t ra r"rn" vi nhng quc gia như Ukraine bt k Cng đng Châu Âu nhiu ln khng đnh dân chúng Ukraine đang hành x như nhng người bo v cho các giá tr ca Châu Âu song luôn r"mm" vi mt s quc gia như Cng hòa Liên bang Nga, hoc liên tc b "cương" – ch"nhu", b "tiến" - ch"thoái" vi Trung Quc, thm chí "buông" ti mc, h thng truyn thông chính thc ph"uyn chuyn", trong mt thi gian dài, không cơ quan truyn thông chính thc nào dá"ch mt, gi tên" mi khi Trung Quc làm càn mà ch nêu chung chung là "l" !

Trường phá"cây tre Vit Nam" – "gc vng, thân chc, cành uyn chuyn" có th chuy"l" t tính t thành danh t thì trong cách hành x liên quan đếđi ngođi vi không ch mt x như Ukraine, t Hà Ni Mi không phi là đi tượng đáng đ bn tâm. Đi tượng cn phi bn tâm là "Hà Ni" "mi". M"Hà Ni" chưa tng có trước khi có đng lãnh đo toàn din và tuyđi, trong đi ngoi luô"biết nhu- biết cương, biết thi- biết thế, biết mình- biết người, biết tiến- biết thoái, tùy cơ ng biến, lt mm buc cht, mm nn rn buông" !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 05/10/2022

Chú thích

(1) https://www.facebook.com/UKRinVNM/posts/pfbid0DoDdCda9ahvg2joZ1hycSSjpNGxVT6t7Q6QPi5HQXyn9yT3jihPVKAjeoFkJw9Ril

(2) https://nld.com.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-xay-dung-truong-phai-ngoai-giao-mang-ban-sac-cay-tre-viet-nam-20211214152909679.htm

***********************

Hình đoàn Ukraine tham dự cuộc thi chạy ở Hà Nội bị xóa : khó tin hay dễ hiểu ?

RFA, 05/10/2022

Mạng báo Hà Nội Mới hôm 3/10 đã rút đoàn bộ hình ảnh của những người Ukraine tham gia vào cuộc thi chạy với chủ đề "Vì hòa bình", nhưng vẫn để lại hình của đoàn Nga.

hoangkim2

Đoàn của Đại sứ quán Ukraine tham gia "Giải chạy Báo Hà Nội Mới" hôm 2/10/2022 - FB Ukraine Embassy in Vietnam

Do đó, Ngày 4/10 vừa qua, Facebook page chính thức của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam đăng tải một bức thư ngỏ gởi đến báo Hà Nội Mới. Nội dung bức thư bày tỏ sự "bất ngờ", cũng như yêu cầu tờ báo giải thích về hành động này.

Hà Nội Mới rút hình đoàn Ukraine, để hình đoàn Nga

Sự việc bắt đầu vào sáng Chủ nhật, ngày 2/10, "Giải chạy Báo Hà Nội Mới" lần thứ 47 được tổ chức tại Hà Nội. Chủ đề của năm 2022 là "Vì hòa bình", với sự tham gia của khoảng 1.500 vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư, nhằm truyền đi thông điệp về hòa bình, kêu gọi nỗ lực chung để thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại sứ quán Ukraine là một đơn vị được mời tham gia sự kiện này.

"Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Ukraine tự hào được tham gia cuộc chạy vì Hòa bình cùng với các đại biểu quốc tế và Việt Nam. Chúng tôi cũng rất vui và biết ơn phóng viên khi xem những hình ảnh của chúng tôi trong bản tin của Báo Hà Nội Mới chiều ngày 2/10. Điều đó rất có ý nghĩa : Một lời kêu gọi hòa bình từ trái tim Hà Nội". - Theo nội dung bức thư ngỏ.

Tuy nhiên, đến ngày 3/10, toàn bộ hình ảnh của đoàn vận động viên đến từ Ukraine đột nhiên bị xóa khỏi trang báo Hà Nội Mới, mà không có lời giải thích thích nào. Vậy nhưng, hình ảnh của đoàn Nga, là đất nước phát động chiến tranh với Ukraine, thì vẫn được giữ nguyên.

Đại sứ quán Ukraine bày tỏ cảm xúc trong thư ngỏ :

"Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của chúng tôi khi mở bài báo vào ngày 3/10 và thấy rằng những bức ảnh của những người Ukraine tham gia không còn ở đó nữa.

Trớ trêu thay, bài báo vẫn đưa ra những bức ảnh của những vận động viên từ đất nước mà ngày nay đang làm những việc hoàn toàn trái ngược với hòa bình : ném tên lửa và bom vào các thành phố của Ukraine, giết chết trẻ em và người lớn tuổi, đàn ông và phụ nữ, bắt cóc, tra tấn, cưỡng hiếp, cưỡng bức, buộc hơn 10 triệu người phải rời bỏ nhà cửa của họ và chạy trốn chiến tranh".

Bà Nataliya Zhynkina, Tham tán Chính trị của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam bình luận với RFA qua email về cảm xúc của mình khi biết tin này :

"Đó là một sự hoang mang thật sự. Tôi đã nghĩ rằng toàn bộ ý tưởng của cuộc chạy đua là vì hòa bình đã bị hoen ố. Hiện nay, trên thế giới đang diễn ra một số cuộc xung đột vũ trang. Cuộc chiến hiện thu hút nhiều sự chú ý nhất và có tác động lớn nhất trên thế giới, đó là cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine.

Tại sao bạn mời người Ukraine tham gia cuộc thi chạy vì hòa bình mà không để hình ảnh của họ được xuất hiện ? Tại sao bạn đăng tải hình ảnh và rồi sau đó xóa chúng đi ?

Thay vào đó, tại sao bạn lại trưng ra những lá cờ của quốc gia đã gây ra cuộc chiến lớn nhất ở Châu Âu ? Điều này nghĩa là gì ? Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng chưa có câu trả lời…"

Cho đến hết ngày 5/10/2022, báo Hà Nội Mới vẫn chưa có phản hồi bức thư ngỏ này, bà Nataliya Zhynkina cho biết.

Phóng viên RFA gọi điện đến tòa soạn báo Hà Nội Mới để hỏi về thêm thông tin về vụ việc này. Nhân viên trực điện thoại sau khi nghe nội dung câu hỏi đã chủ động ngắt máy.

hoangkim2

Hình ảnh vận động viên giơ cao lá cờ Ukraine bị báo Hà Nội Mới rút xuống hôm 3/10. FB Ukraine Embassy in Vietnam

Báo chí làm theo định hướng ?

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Minh triết, bình luận với RFA rằng chủ trương của Chính quyền cộng sản Việt Nam là không chỉ trích Nga. Do đó, các tờ báo trong nước cũng bám sát theo thái độ chính trị này mà đưa tin :

"Cho nên là báo chí ăn theo. Họ đưa tin không đến nơi đến chốn, thường là đưa tin có lợi cho Nga.

Nhưng mà họ không biết rằng như thế là có hại. Bởi vì nó đánh lạc hướng, làm cho dân không biết đâu là chính nghĩa, tội ác là ai. Báo chí họ không công bằng, mù quáng trong vấn đề này".

Chính quyền Việt Nam cho đến nay vẫn không gọi cuộc chiến do Nga phát động ở Ukraine là một cuộc xâm lược. Thậm chí, quốc gia độc đảng này còn liên tiếp bỏ phiếu có lợi cho Nga tại Liên Hiệp Quốc.

Vì vậy, báo chí trong nước, vốn chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước, khi đưa tin về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đều tránh sử dụng từ "xâm lược".

Một số trang web của các bộ ngành nhà nước thậm chí còn đăng các bài viết nêu quan điểm ủng hộ Nga trước khi cuộc chiến nổ ra. Điển hình là bài "Ai hưởng lợi trong cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine ?", được đăng trên tờ Quân dội Nhân dân hôm 13/2. Trong bài có đoạn khẳng định rằng : "Nga chắc chắn là quốc gia không muốn gây xung đột với Ukraine".

Tuy nhiên, bà Nataliya Zhynkina vẫn đánh giá rằng nhìn chung thì các tờ báo lớn ở Việt Nam đưa tin khá cân bằng về cuộc chiến này :

"Báo chí trung ương giữ tính trung lập trong các bài báo của họ, đưa tin về các sự kiện, trích dẫn quan điểm và bình luận của các bên khác nhau.

Trong số báo chí địa phương và tư nhân, có một số báo ủng hộ chiến tranh, một số lại ủng hộ hòa bình. Đánh giá của tôi là nhìn chung có sự cân bằng trong cách đưa tin".

Kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược hồi tháng 2/2022, Chính quyền Hà Nội đã nhiều lần ngăn cản các sự kiện có liên quan đến Ukraine.

Ví dụ như vào hôm 16/7, một buổi toạ đàm về văn hóa Ukraine được tổ chức ở Hà Nội bị phá rối giữa chừng, nhiều người người bị công an canh cửa không cho đến dự.

Trước đó, hôm 5/3, một số người dân Hà Nội thông báo họ bị công an giam lỏng tại nhà, không cho đến tham dự một buổi hội chợ gây quỹ tại Đại sứ quán Ukraine.

Một sự kiện hội chợ gây quỹ khác do một nhóm người Ukraine sinh sống tại Hà Nội, dự định tổ chức vào ngày 19 tháng 3 cũng đã phải hủy bỏ, do có tác động từ phía công an.

RFA, 05/10/2022

**********************

https://youtu.be/1n7TMaVvMPA

Lá thư nẩy lửa của Đại sứ Ukraine ở Hà Nội gửi báo Hà Nội Mới ! Khiếp quá !

Nguồn : Nhân Việt TV, 05/10/2022

***************************

Thư ngỏ gửi báo Hà Nội Mới :

Đại sứ quán Ukraine ở Việt Nam, 04/10/2022

Vào sáng Chủ nhật, ngày 2/10, một sự kiện đầy ý nghĩa đã diễn ra tại trung tâm thủ đô Việt Nam : Giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 47 vì hòa bình.

Gần 1500 vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư đã tham gia sự kiện này để truyền tải thông điệp hòa bình đến thế giới, kêu gọi nỗ lực chung để thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Sống sót qua bao cuộc chiến tranh xâm lược, người Việt Nam biết rõ tầm quan trọng của hòa bình. Cũng đáng quý như vậy là phấn đấu vì hòa bình của những người Ukraine, những người ngày nay đang nỗ lực hết sức có thể để đẩy lùi kẻ xâm lược và khôi phục cuộc sống hòa bình trên đất nước của họ.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Ukraine tự hào được tham gia Cuộc chạy vì Hòa bình cùng với các đại biểu quốc tế và Việt Nam. Chúng tôi cũng rất vui và biết ơn phóng viên khi xem những hình ảnh của chúng tôi trong bản tin của báo Hà Nội Mới chiều ngày 2/10. Điều đó rất có ý nghĩa : một lời kêu gọi hòa bình từ trái tim Hà Nội.

Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của chúng tôi khi mở bài báo vào ngày 3/10 và thấy rằng những bức ảnh của những người Ukraine tham gia không còn ở đó nữa.

Trớ trêu thay, bài báo vẫn đưa ra những bức ảnh của những vận động viên từ đất nước mà ngày nay đang làm những việc hoàn toàn trái ngược với hòa bình : ném tên lửa và bom vào các thành phố của Ukraine, giết chết trẻ em và người lớn tuổi, đàn ông và phụ nữ, bắt cóc, tra tấn, cưỡng hiếp, cưỡng bức, buộc hơn 10 triệu người phải rời bỏ nhà cửa của họ và chạy trốn chiến tranh.

Hãy xem những hình ảnh trong bài báo của Báo Hà Nội Mới, phiên bản ngày 2/10 và ngày 3/10, và hãy tìm sự khác biệt.

hoangkim3

hoangkim5

Năm 1999 Hà Nội được UNESCO vinh danh "Thành phố vì hòa bình". Vào năm 2022, tờ báo hàng đầu của thanh phố Hà Nội có kiểm duyệt ảnh của chính mình về các vận động viên chạy vì hòa bình, những người đến từ một đất nước đang phải hứng chịu chiến tranh không ? Báo Hà Nội Mới, tờ báo có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra không ?

Nguồn : Đại sứ quán Ukraine ở Việt Nam
04
/10/2022