P/v Song Chi - Nguyễn Gia Kiểng: "47 năm sau cuộc chiến, Việt Nam trước một khúc quanh lịch sử mới"

Chiến thắng của đảng cộng sản vào ngày 30.4.1975 đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho đất nước, dân tộc VN trong suốt 47 năm qua. Trong suốt thời gian đó, đảng cộng sản VN đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để VN có thể thoát Trung, dân chủ hóa và phát triển trở thành một quốc gia tự do, độc lập, phú cường, đứng cùng với những quốc gia tiến bộ, văn minh trên thế giới. Bây giờ có lẽ họ vẫn đang tiếp tục sai lầm và bỏ lỡ thêm một cơ hội nữa, khi cuộc chiến Ukraine xảy ra, một cuộc chiến mà sẽ làm thay đổi cục diện thế giới một cách rõ rệt. Khách mời: Kỹ sư, chuyên gia kinh tế Nguyễn Gia Kiểng, thành viên Ban Lãnh đạo Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên, từ Paris, Pháp.  

Phần 1:

 
Phần 2:

 
Nguồn: Tự Lực Bookstore Youtube Channel