Hội Luận Cùng Ông Nguyễn Gia Kiểng, Ông Đinh Xuân Quân Và Ông Hoàng Bách: Mc Connell Công Nhận Joe Biden Thắng Cử

Giới thiệu đến quý độc giả cuộc hội luận hàng tuần giữa ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân và ông Hoàng Bách, phát trên kênh Hoang Bach Channel thứ tư hàng tuần: