Tưởng nhớ Nguyễn Thanh Giang


Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang vừa qua đời sáng nay, 28/07/2019, tại Hà Nôi, thọ 83 tuổi.

Một trong những trí thức dân chủ đầu tiên trưởng thành dưới chế độ cộng sản, Nguyễn Thanh Giang, bằng những lý luận sắc bén đã góp phần quan trọng cho phong trào dân chủ Việt Nam. Ông đã gặp rất nhiều gian truân khi chọn lựa đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền nhưng đã không nao núng.

Ông cũng đã hợp tác với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên để sáng lập và đảm nhiệm vai trò tổng biên tập đầu tiên của bán nguyệt san Tổ Quốc, tờ báo vận động dân chủ đầu tiên đã phát hành đều đặn trong mười năm ngay trong lòng chế độ cộng sản. Tờ báo đã nhanh chóng chiếm được cảm tình và sự hậu thuẫn của nhiều vị lão thành của chế độ và khiến họ trở thành những người tích cực vận động dân chủ.

Xin nghiêng mình kính cẩn tiễn đưa Nguyễn Thanh Giang và chia buồn cùng gia đình và các thân hữu.


Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên