Người mù hướng dẫn xem tranh (Nguyễn Đình Cống)

Trước đây tôi được dạy và tin rằng Mác Lê là chân lý, nay nhờ nghiên cứu mà hiểu ra rằng Mác Lê chứa nhiều độc hại. Trước đây tôi được tuyên truyền và tin rằng Đảng luôn sáng suốt và quang vinh, nay nhờ quan sát, đối chiếu thực tế mà biết rằng một số việc làm của Đảng làm tổn dân, hại nước. Như vậy tôi bị quy thuộc loại tự chuyển biến. Có khá nhiều người tự chuyển biến như vậy, nhưng giữ trong lòng, chỉ có một số thoát khỏi sự sợ hãi, dám nói ra, dám công khai từ bỏ Đảng. Tôi tự xét thấy, nguyên nhân tự chuyển biến chính là phát hiện ra bất đồng với Mác Lê và Đảng chứ chẳng phải do kinh tế thị trường, chẳng do đế quốc hoặc thù địch nào cả. (Nguyễn Đình Cống)


Tôi vừa đọc bài “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên: Nhận diện và phòng chống. Bài đăng trên Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 23/11/2018. Tôi thấy bài đó là một kiểu người mù hướng dẫn xem tranh.

Bài có 3 nội dung: Nhận diện, Nguyên nhân, Biện pháp khắc phục.

Trong mục nhận diện, tác giả nêu ra tác hại ghê gớm của tự chuyển biến, chỉ ra chủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch với âm mưu diễn biến hòa bình, dẫn ra 4 nguy cơ được ĐH VII, năm 1991, khẳng định. Phải chăng những điều như thế là nhận thức mới mẻ hay là thứ đã được bỏ quên từ lâu trong các đống rác.

Tác giả đưa ra 3 nguyên nhân chính: 1-Do tác dụng trái chiều của quá trình toàn cầu hóa, của kinh tế thị trường; 2-Do những thách thức của lịch sử, âm mưu diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động…; 3- Do những yếu kém từ chính nội bộ đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình lãnh đạo thực hiện sự nghiệp đổi mới.

Liệu 3 nguyên nhân này có phải là do tác giả nghiên cứu, suy nghĩ sâu sắc rồi rút ra hay là nhắc lại theo kiểu sáo vẹt. Xin thưa: Ở các nước theo kinh tế thị trường không nơi nào xẩy ra “tự diễn biến” như ở VN. Hỏi, xin chỉ ra chủ nghĩa đế quốc, thế lực phản động ở thế kỷ 21 này cụ thể nằm ở đâu, phản đối việc diễn biến hòa bình phải chăng là chỉ muốn diễn biến chiến tranh.

Cũng đành phải kể ra nguyên nhân nội bộ, nhưng chỉ dám đề cập đến yếu kém mà không dám chỉ ra các sai lầm từ chủ nghĩa, đường lối đến những việc làm cụ thể.

Trước đây tôi được dạy và tin rằng Mác Lê là chân lý, nay nhờ nghiên cứu mà hiểu ra rằng Mác Lê chứa nhiều độc hại. Trước đây tôi được tuyên truyền và tin rằng Đảng luôn sáng suốt và quang vinh, nay nhờ quan sát, đối chiếu thực tế mà biết rằng một số việc làm của Đảng làm tổn dân, hại nước. Như vậy tôi bị quy thuộc loại tự chuyển biến. Có khá nhiều người tự chuyển biến như vậy, nhưng giữ trong lòng, chỉ có một số thoát khỏi sự sợ hãi, dám nói ra, dám công khai từ bỏ Đảng. Tôi tự xét thấy, nguyên nhân tự chuyển biến chính là phát hiện ra bất đồng với Mác Lê và Đảng chứ chẳng phải do kinh tế thị trường, chẳng do đế quốc hoặc thù địch nào cả.

Tác giả đưa ra 4 biện pháp nhằm khắc phục “tự diễn biến”. 1-Đổi mới tư duy, phát triển lý luận; 2-Nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát…; 3-Nâng cao hiệu quả giáo dục, rèn luyện…; 4- Đảng quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần và lợi ích thiết thân của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hỏi, đổi mới tư duy kiểu gì khi vẫn cố kiên trì Chủ nghĩa Mác Lê đã tỏ ra không phù hợp. Chính vì đổi mới tư duy mà sinh ra Tự diễn biến. Biện pháp nâng cao quản lý, kiểm tra, giám sát phải chăng để xiết chặt tổ chức, để khống chế tư tưởng. Xin thưa, xiết chặt tổ chức và bịt miệng thì có thể làm được, còn khống chế tư tưởng thì đừng mong. Hỏi nâng cao hiệu quả giáo dục bằng cách nào trong khi các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị của đảng chỉ nhằm nhồi sọ, tẩy não, làm người dự học càng bị ngu muội thêm. Hỏi, phải chăng nâng cao đời sống vật chất sẽ dẹp được tự diễn biến về tư tưởng trong khi tự do, dân chủ bị bóp nghẹt, sự đàn áp tư tưởng càng tăng.

Vấn đề quan trọng không phải là chống “Tự diễn biến” mà là tạo ra sự diễn biến hợp quy luật, theo hướng tiến bộ. Để làm việc này Đảng phải tự thay đổi, từ đảng cách mạng chuyển thành đảng chính trị cầm quyền.

Những điều mà bài của tạp chí Cộng sản đăng là quá cũ kỹ và sáo vẹt Nó giống như người mù, đầu óc bã đậu, nghe nói về bức tranh rồi cứ thế mà hướng dẫn cho người khác. Thầy bói tả con voi còn được sờ cái đuôi hoặc cái tai của nó. Người mù hướng dẫn xem tranh chỉ nghe nói loa qua. Tạp chí Cộng sản đăng những bài có nội dung nghèo nàn, nhàm chán như vậy chứng tỏ các trí thức của Đảng có trình độ quá thấp hoặc chỉ làm được bút nô mà thôi.

23/11/2018