Tuyên truyền nghị quyết TƯ 8, phản bác thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (VNN)

Kinh chưa? Hơn 405.000 đảng viên, từ trung ương đến tận cấp xã phải tham dự hội nghị toàn quốc "học tập và quán triệt nghị quyết TƯ 8" của đảng nhằm mục đích "tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"...ĐCSVN đang muốn "lấy thúng úp voi". Chủ nghĩa Mác-Lê đã bị ném vào sọt rác của lịch sử từ lâu rồi. Đố ông đảng viên nào kể cả ông Võ Văn Thưởng nói cho người dân được biết "Nền tảng tư tưởng của đảng" là cái gì? 


Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ yêu cầu các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết TƯ, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu bế mạc hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 8 hôm nay, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng đánh giá công tác phục vụ hội nghị có tiến bộ với điểm cầu trực tuyến nhiều hơn, đại biểu tham dự đông hơn, tinh thần học tập nghiêm túc hơn.
 
Có hơn 405.000 đại biểu tham dự hội nghị tại hơn 2.759 điểm cầu trực tuyến. Nhiều tỉnh, thành phố đã nối đường truyền tới cấp huyện và cấp xã.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TƯ và các tổ chức đảng thời gian tới tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị TƯ 8 ở địa phương, đơn vị cho cán bộ, đảng viên chưa dự hội nghị hôm nay bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Đồng thời, ông đề nghị từ những hội nghị sau, các cán bộ phải thu xếp lịch công tác để dự đầy đủ, coi việc học tập nghị quyết là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên.

"Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TƯ và các tổ chức đảng bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình của địa phương, đơn vị, với những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống", Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, cùng với việc thực hiện Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành TƯ”, phải tiếp tục thực hiện Quy định 101 về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", Quy định 55 về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên", trong đó chú ý việc nêu gương trong cấp ủy.

Đối với Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông yêu cầu nghiên cứu tài liệu đầy đủ, nắm chắc tình hình.

"Thời gian sắp tới, Ban Tuyên giáo TƯ sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để có các bộ tài liệu thảm khảo sâu, sinh động liên quan tới phát triển kinh tế biển bền vững", ông Thưởng nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ yêu cầu các cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các nghị quyết TƯ.

"Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", ông nhấn mạnh.

Đồng thời, cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

Thu Hằng