Việt Nam nợ nước ngoài gần 81 tỷ USD (Bạch Dương)

Cụ thể hơn về số liệu, bản tin nợ công số 5 cho thấy, trong năm 2015, tổng dư nợ mà Chính phủ vay là 2,064 triệu tỷ đồng, tương ứng 94,3 tỷ USD. Trong đó, nợ nước ngoài là 39,6 tỷ USD, nợ trong nước là 54,67 tỷ USD. Cũng trong kỳ, Chính phủ đã trả nợ được 13,3 tỷ USD. 

 
 
Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành bản tin nợ công số 5. Bản tin này được phát hành chậm hơn so với quy định và cách thời điểm phát hành bản tin nợ công số 4 hơn một năm.

Theo bản tin nợ công số 5, nợ công Việt Nam tính đến hết năm 2015 lên tới 61% GDP, tăng 3% so với năm trước đó. Trong đó, nợ nước ngoài chiếm 42% GDP. Nợ Chính phủ so với GDP năm 2015 là 49,2%.

Năm 2015, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ so với thu ngân sách là 14,9% GDP. Dư nợ của Chính phủ so với thu ngân sách năm 2015 lên tới 206,8%. 

Cụ thể hơn về số liệu, bản tin nợ công số 5 cho thấy, trong năm 2015, tổng dư nợ mà Chính phủ vay là 2,064 triệu tỷ đồng, tương ứng 94,3 tỷ USD. Trong đó, nợ nước ngoài là 39,6 tỷ USD, nợ trong nước là 54,67 tỷ USD. Cũng trong kỳ, Chính phủ đã trả nợ được 13,3 tỷ USD. 

Đáng chú ý, bản tin nợ công lần này của Bộ Tài chính có thống kê các khoản nợ vay nước ngoài của cả Chính phủ và doanh nghiệp. 

Theo đó, tính đến hết năm 2015, tổng dư nợ vay nước ngoài của Việt Nam lên tới 1,759 triệu tỷ đồng, tương ứng 80,84 tỷ USD. Trong đó, nợ nước ngoài của Chính phủ lên tới 39,6 tỷ USD, nợ nước ngoài của doanh nghiệp đạt 41,22 tỷ USD. 

Về phần vay nợ được Chính phủ bảo lãnh, tính đến cuối 2015, Chính phủ đã bảo lãnh cho 445.121 tỷ đồng, tương ứng 20,8 tỷ USD. Từ 2011 - 2015, số lượng các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh tăng khá nhanh. 

Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Chính phủ bày tỏ sự lo ngại về các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh. Bởi đây chủ yếu là các khoản vay nước ngoài. 

Tính đến hết 2015, tổng số nợ thực tế được Chính phủ bảo lãnh là khoảng 21 tỷ USD (bao gồm cả nợ được bảo lãnh để tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam - SBIC). Con số bảo lãnh này chiếm khoảng 17,6% tổng dư nợ công và bằng 11,1% GDP.

Giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Tài chính đã cấp bảo lãnh vay trong và ngoài nước cho 35 chương trình, dự án với tổng số vốn cam kết tương đương 15,6 tỷ USD. Hầu hết là vay nước ngoài với 14 tỷ USD.

Bộ Tài chính cho hay, tổng số tiền Chính phủ cam kết cấp bảo lãnh giai đoạn 2011 - 2015 đã gấp gần 3 lần giai đoạn 2007 - 2010. Trong đó, năm 2012 là đỉnh của huy động vốn thông qua bảo lãnh Chính phủ (4,35 tỷ USD).

"Các nghĩa vụ nợ dự phòng từ bảo lãnh Chính phủ là một trong những áp lực lên nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ trong tương lai", theo đánh giá của Bộ Tài chính.
 
Vneconomy