PetroVietnam gửi ngân hàng hơn 168.200 tỷ đồng.(VNE)

Tổng các khoản tiền gửi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) tới hết tháng 6/2016 đạt gần 168.213 tỷ đồng, tăng hơn 66.000 tỷ so với cuối năm 2015.

 

Tổng các khoản tiền gửi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) tới hết tháng 6/2016 đạt gần 168.213 tỷ đồng, tăng hơn 66.000 tỷ so với cuối năm 2015.

Theo báo cáo tài chính mới công bố của PetroVietnam, tổng tài sản của tập đoàn tới cuối tháng 6/2016 gần 768.300 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ phải trả lên mức gần 328.299 tỷ đồng (tương đương 14 tỷ USD), tăng 9.000 tỷ đồng so với cuối năm 2015. Riêng các khoản nợ ngắn hạn của PetroVietnam gần 168.085 tỷ đồng, tăng gần 12.000 tỷ so với cuối năm 2015; nợ dài hạn hơn 160.214 tỷ. 
Về cơ cấu tài chính, PetroVietnam có tổng cộng trên 168.213 tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng, gồm tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn... tăng hơn 66.000 tỷ so với cuối năm 2015.
Danh mục các khoản đầu tư tài chính đến ngày đáo hạn của PetroVietnam cũng ghi nhận khoản tiền gửi ngắn hạn hơn 71.101 tỷ đồng, trong đó Quỹ thu dọn mỏ giữ hộ các nhà thầu dầu khí trên 33.135 tỷ. Trong cơ cấu tiền gửi của doanh nghiệp, các khoản gửi dài hạn rất ít, chỉ hơn 430 tỷ đồng.

Nhờ lượng tiền gửi ngắn hạn, dài hạn và các khoản đầu tư tài chính lớn mà PetroVietnam thu được số tiền lớn trong nửa đầu năm 2016, khi doanh thu tài chính đạt trên 9.757 tỷ đồng.

Trong kỳ, PetroVietnam cũng có khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tới gần 88.050 tỷ đồng, tăng 7.000 tỷ so với cuối năm 2015. Thuyết minh về khoản vay và nợ thuê tài chính này, tập đoàn cho rằng đây là các khoản vay bằng USD, VND và EUR dưới hình thức tín chấp, hoặc được Bộ Tài chính bảo lãnh và nhiều khoản được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp… từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Lãi suất hằng năm mà PetroVietnam phải trả trong kỳ với đồng USD là 0,75-9,5%; VND 0-17,5% và EUR là 1,31-4,15%.

Tính đến 30/6/2016, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 106.279 tỷ đồng, giảm hơn 50.600 tỷ so với cùng kỳ 2015 (tương đương giảm 32%). Phần lãi thuần tại công ty liên doanh, liên kết cũng giảm mạnh còn 1.132 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ ghi nhận gần 11.269 tỷ đồng. 

Anh Minh
Theo báo cáo tài chính mới công bố của PetroVietnam, tổng tài sản của tập đoàn tới cuối tháng 6/2016 gần 768.300 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ phải trả lên mức gần 328.299 tỷ đồng (tương đương 14 tỷ USD), tăng 9.000 tỷ đồng so với cuối năm 2015. Riêng các khoản nợ ngắn hạn của PetroVietnam gần 168.085 tỷ đồng, tăng gần 12.000 tỷ so với cuối năm 2015; nợ dài hạn hơn 160.214 tỷ. Về cơ cấu tài chính, PetroVietnam có tổng cộng trên 168.213 tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng, gồm tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn... tăng hơn 66.000 tỷ so với cuối năm 2015. Danh mục các khoản đầu tư tài chính đến ngày đáo hạn của PetroVietnam cũng ghi nhận khoản tiền gửi ngắn hạn hơn 71.101 tỷ đồng, trong đó Quỹ thu dọn mỏ giữ hộ các nhà thầu dầu khí trên 33.135 tỷ. Trong cơ cấu tiền gửi của doanh nghiệp, các khoản gửi dài hạn rất ít, chỉ hơn 430 tỷ đồng. Nhờ lượng tiền gửi ngắn hạn, dài hạn và các khoản đầu tư tài chính lớn mà PetroVietnam thu được số tiền lớn trong nửa đầu năm 2016, khi doanh thu tài chính đạt trên 9.757 tỷ đồng. Trong kỳ, PetroVietnam cũng có khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tới gần 88.050 tỷ đồng, tăng 7.000 tỷ so với cuối năm 2015. Thuyết minh về khoản vay và nợ thuê tài chính này, tập đoàn cho rằng đây là các khoản vay bằng USD, VND và EUR dưới hình thức tín chấp, hoặc được Bộ Tài chính bảo lãnh và nhiều khoản được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp… từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Lãi suất hằng năm mà PetroVietnam phải trả trong kỳ với đồng USD là 0,75-9,5%; VND 0-17,5% và EUR là 1,31-4,15%. Tính đến 30/6/2016, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 106.279 tỷ đồng, giảm hơn 50.600 tỷ so với cùng kỳ 2015 (tương đương giảm 32%). Phần lãi thuần tại công ty liên doanh, liên kết cũng giảm mạnh còn 1.132 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ ghi nhận gần 11.269 tỷ đồng. Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme Anh Minh... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/petrovietnam-gui-ngan-hang-hon-168200-ty-dong-post187312.html | NongNghiep.vn
Theo báo cáo tài chính mới công bố của PetroVietnam, tổng tài sản của tập đoàn tới cuối tháng 6/2016 gần 768.300 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ phải trả lên mức gần 328.299 tỷ đồng (tương đương 14 tỷ USD), tăng 9.000 tỷ đồng so với cuối năm 2015. Riêng các khoản nợ ngắn hạn của PetroVietnam gần 168.085 tỷ đồng, tăng gần 12.000 tỷ so với cuối năm 2015; nợ dài hạn hơn 160.214 tỷ. Về cơ cấu tài chính, PetroVietnam có tổng cộng trên 168.213 tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng, gồm tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn... tăng hơn 66.000 tỷ so với cuối năm 2015. Danh mục các khoản đầu tư tài chính đến ngày đáo hạn của PetroVietnam cũng ghi nhận khoản tiền gửi ngắn hạn hơn 71.101 tỷ đồng, trong đó Quỹ thu dọn mỏ giữ hộ các nhà thầu dầu khí trên 33.135 tỷ. Trong cơ cấu tiền gửi của doanh nghiệp, các khoản gửi dài hạn rất ít, chỉ hơn 430 tỷ đồng. Nhờ lượng tiền gửi ngắn hạn, dài hạn và các khoản đầu tư tài chính lớn mà PetroVietnam thu được số tiền lớn trong nửa đầu năm 2016, khi doanh thu tài chính đạt trên 9.757 tỷ đồng. Trong kỳ, PetroVietnam cũng có khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tới gần 88.050 tỷ đồng, tăng 7.000 tỷ so với cuối năm 2015. Thuyết minh về khoản vay và nợ thuê tài chính này, tập đoàn cho rằng đây là các khoản vay bằng USD, VND và EUR dưới hình thức tín chấp, hoặc được Bộ Tài chính bảo lãnh và nhiều khoản được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp… từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Lãi suất hằng năm mà PetroVietnam phải trả trong kỳ với đồng USD là 0,75-9,5%; VND 0-17,5% và EUR là 1,31-4,15%. Tính đến 30/6/2016, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 106.279 tỷ đồng, giảm hơn 50.600 tỷ so với cùng kỳ 2015 (tương đương giảm 32%). Phần lãi thuần tại công ty liên doanh, liên kết cũng giảm mạnh còn 1.132 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ ghi nhận gần 11.269 tỷ đồng. Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme Anh Minh... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/petrovietnam-gui-ngan-hang-hon-168200-ty-dong-post187312.html | NongNghiep.vn
Tổng các khoản tiền gửi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) tới hết tháng 6/2016 đạt gần 168.213 tỷ đồng, tăng hơn 66.000 tỷ so với cuối năm 2015.... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/petrovietnam-gui-ngan-hang-hon-168200-ty-dong-post187312.html | NongNghiep.vn
Tổng các khoản tiền gửi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) tới hết tháng 6/2016 đạt gần 168.213 tỷ đồng, tăng hơn 66.000 tỷ so với cuối năm 2015.... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/petrovietnam-gui-ngan-hang-hon-168200-ty-dong-post187312.html | NongNghiep.vn