Lịch sử sẽ viết gì về ngày 30 tháng 4 (Ngô Nhân Dụng)

Ngày 20/12/1926 ông H viết trên báoThanh Niên : "Cái danh t t quc là do các chính tr gia đt ra đ đè đu nhân dân... đ buc nhng người vô sn phi cm vũ khí bo v tài sn cđa ch và quyn li ca giai cp tư sn. Thc ra, chng có t quc, cũng chng có biên gii". Không có quc gia, không có t quc, đó là quan đim rõ rt công H Chí Minh. 


Người hc lch s sau này s t hi ti sao chế đ đó không sđ nhanh hơn, theo sau  các nướĐông Âu và Nga, đ dân Vit Nam được sng t do sm hơn, có cơ hi phát trin kinh tế và văn hóa nhanh hơn ?

dcs0

Mt bài hc kinh nghim mà người Vit Nam năm 2075 có thể nghĩ ra là đừng bao giờ chấp nhận sống dưới một chế độ độc tài. Nhất là một chế độ dựa trên một hệ thống tư tưởng giáo điều, hủ lậu, cố chấp. Ảnh minh họa V.I. Lê-nin - Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới /Tư liệu

Ký gi nàđã nhiu ln t hi mt cun lch s Vit Nam in năm 2075 s nói gì v ngày 30 tháng Tư trướđó 100 năm ?

Nhà viết s s ghi nhn 30 tháng Tư năm 1975 là ngày cuc ni chiếđã chm dt giết chết hai triu người Vit ; sau đó ba, bn trăm ngàn người Viđã vùi xác trên BiĐông khi tìđường chy trn mt chế đ đc tài khc nghit. Sách có th ghi chú rng dân s c nước lúđó khong 35 triu.

Các s gia s so sánh : Cuc Trnh Nguyn phân tranh vào thế k 17, 18 là do hai dòng h các tướng quân tranh quyn, chiến tranh kéo dàđến vài trăm năm. Cuc ni chiến thế k 20 không lâu như ln trước, ch có 16 năm, t tháng 5 năm 1959, khi toán quân Bc Viđu tiên theo đường Trường Sơn xâm nhp min Nam. Nhưng s người chết cao gp my chc ln.

Chc các nhà viết s s phi nhìn rng hơđ tìm hiu cái gì gây nên cuc ni chiến th nhì này ? Tìđến gc thì đó là mt phn trong lch s ca c loài người, cái gi là "Chiến tranh Lnh" gia hai khi tư bn và cng sn. Gc r bđu là phương thc kinh tế tư bn phát trin vào thế k 18  Âu Châu, đưa ti mt phng là lý thuyết Mác xít. T đó, có cuc cách mng năm 1917 thành lp mt chế đ cng s nước Nga. Ri thế gii chia hai, nhiu quc gia cũng b cđôi theo hai ý thc h.

Trong lch s Vit Nam thì cuc ni chiến chm dt năm 1975 ch là mđon trong mt cuc tranh chp lâu dài hơn gia hai ch trương lp quc sau khi thoát nn thc dân. Mt bên là nhng người muđưa nước ta vào làm mt thành phn, mđi quâđi hàng đu trong mt trn quc tế do Liên Xô lãnh đo. Bên kia là nhng người ch trương ly dân tc làm mđích chính yếu, liên kết vi các nước chng li Nga Xô. Mt bên mun thiết lp chế đ chuyên chính cđng cng sn, t chc kinh tế theo li hoch đnh tp trung. Bên kia mun tùy nghi hc hi theo kinh nghim các chế đ chính tr t do dân ch, vi h thng kinh tế th trường, cũng gi là kinh tế tư bn, có th tùy nghi la chn vì  mi nước mi khác.

Nhưng không phi bt c mt nước Châu Á và Châu Phi nào cũng tr thành bãi chiến trường cho hai khi cng sn và tư bn tranh hùng giết hàng triu người, như  Vit Nam. Đ không, Thái Lan không, các cu thuđa như Phi Lut Tân, Malaysia, Indonesia, vân vân, cũng không lâm cnh tương tàn bi thm như nước mình. Nhng nướđã b chia đôi như Đc, Hàn Quc sau năm 1954, cũng không b cnh ni chiến kéo dài như  Vit Nam. Có phi các quc gia này tình c, gp may mn hay chăng ? Hay là gii lãnh đ các nướđó khôn ngoan hơn người Vit ?

Vì vy Vit Nam là mt trường hp đc bit, và rđáng thương. S kiđu tiêđn ti cuc ni chiến là ông H Chí Minh lĐảng cộng sản Vit Nam, nhm mđích đưa người Vit vào ch nghĩa cng sn, mt tín ngưỡng duy vt. Ông theo đường li Stalin bên Moskva mun dùng phong trào Cng sn Quc tế m rng nh hưởng ca Nga ra khp thế gii.

Lúc Đảng cộng sản Vit Nam ra đi (sau b Stalin bđi tên là Đng cộng sản Đông Dương), nước Vit Nam đang b người Pháp cai tr và bóc lt. Người Vit Nam đã ni lên chng Pháp sut t cui thế k 19. Tt c mi người Vit Nam yêu nướđu chng Pháp. Tt c đu mong đui người Pháđi, xây dng mt nước Vit Nam đc lp. Nhng chiến sĩ b người Pháp hành quyết trong năđó là 13 lit sĩ Vit Nam Quc DâĐng. Các nhà cách mng đu mun nước Vit Nam sau khi đc lp s theo mt chế đ dân ch, t do ging như th chế ca nước Pháp sau các cuc cách mng 1789 và nước Trung Hoa t năm 1911.

Ông H Chí Minh và Đảng cộng sản Vit Nam nghĩ khác. H nêu ch trương rõ rt là sau khi đượđc lp thì s thiết l nước ta mt chế đ theo kiu ca Stalin gi là "vô sn chuyên chính". H nhm biến Vit Nam thành mt phn ca mt trn vô sn thế gii chng ch nghĩa tư bn toàn cu. Theo ông Stalin, các khái nim v quc gia, v t quc là các tư tưởng lc hu.

Các người nghiên cu có th thy rõ ý nguyn ca H Chí Minh trong báoThanh Niên do ông xut b Qung Châu. Ngày 18/10/1925 báo này in trên tiêđ khu hiu : "Vô sn toàn thế gii, hãđoàn kết li !" Đó là kết lun ca bn Tuyên ngôn Cng sn, do hai nhà triết hĐc, Karl Marx và Friedrich Engels viết vào tháng 2/1848. Câu này vn còn trên bia m ca Karl Marx  nghĩa trang Highgate, London.

Ngày 20/12/1926 ông H viết trên báoThanh Niên : "Cái danh t t quc là do các chính tr gia đt ra đ đè đu nhân dân... đ buc nhng người vô sn phi cm vũ khí bo v tài sn cđa ch và quyn li ca giai cp tư sn. Thc ra, chng có t quc, cũng chng có biên gii". Không có quc gia, không có t quc, đó là quan đim rõ rt công H Chí Minh.

Đng cng sn ra đi năm 1930 đt cho phong trào gii phóng dân t Vit Nam trước mt ngã r : Phi la chn gia khuynh hướng quc gia, dân tc và mt ch nghĩa quc tế.

Ông H Chí Minh đã chđường li quc tế, sau khi "hãnh diđã được giác ng"  Pháp, rđược hun luyn các k thut ngh giáđip, tuyên truyn,  Moskva. Nhiu nhà cách mng Vit Nam không đng ý, h ch nhm mc tiêu giành đc lp dân tc.

T đó nước ta có hai xu hướng chính tr đi nghch, quc gia và quc tế, mi xung đt càng ngày càng nng n. Khi thế gii chia ra hai khi theo ý thc h tư bn và cng sn, Vit Nam cũng chia làm hai, ging  Đc và Hàn Quc. Vì vy nước ta tr thành chiếđa cho hai thế lc quc tế, làm nơi thí nghim các loi vũ khí ca Nga và M.

Các nước Indonesia, Mã Lai, Phi Lut Tân không lâm cnh tương tàn vì h không có nhng đng cng sn trung kiên và tàn bo như  Vit Nam. Nhng nhà cách mng xu hướng quc gia  các nước này không b cộng sản sát hi trước khi bđu cuc tranh đu vũ trang đòđc lp.  Vit Nam thì Đng cộng sản lo thanh toán tt c nhng lãnh t quc gia có uy tín, như Trương T Anh, Lý Đông A, Hunh Phú S, vân vân trước khi đánh nhau vi Pháp. H Chí Minh cũng theo đúng ch đo ca Stalin, sát hi nhng chiến sĩ Đ t Quc tế như Trn Văn Thch, Phan Văn Hùm, T Thu Thâu. Đảng cộng sản thành công vì h dám vt b đo lý, bt chp các quy tc pháp lut, nói li gian trá không ngượng ming, giết người không ghê tay.

Các nhà viết s sau này có th ghi nhn 30 tháng Tư năm 1975 cũng là ngày bđu giai đon suy yếu ca ch nghĩa cộng sản  Vit Nam. Khi chiến tranh chm dt, người dân có dp so sánh hai chế đ  min Nam và Bc. Nhiu nhà trí thc nhìn thy nhng du vết ca mt xã hi t do tương đ min Nam, d th hơn so vi min Bc. Đng cộng sản đ l b mt tht, là mt gung máy cai tr bng công an, đc tài, tham nhũng, bt lc trước vđ hiđi hóđt nước. cộng sản Vit Nam khó bin minh cho các chính sách chuyên chế, tàn bo như cũ, phi thay đi.

Đến nhng năm 1980 thì Đảng cộng sản Vit Nam quay đu ngược li, cũng chp chng đi theo kinh tế tư bn như khi h bđu phát trin hi thế k 19. Cnh sđ ca các nước cng s Âu Châu càng giúp người Vit thy rõ nhng nhượđim ca gung máy cai tr mà