Bị khám nhà, Trump càng lớn tiếng tội càng bị lộ (Nhiều nguồn tin)

Vị giáo sư này cho rng vi nhng gì mà ông Trump đã làm, nht là vai trò công trong v bo lo Quc hi ngày 6/1 năm 2021, thì ông Trump nên vô tù ch không th ra ng c na.


V khám xét Mar-a-Lago : Trump đúng hay sai ? 

VOA, 25/08/2022

V FBI khám xét dinh th Mar-a-Lago ca cu Tng thng M Donald Trump đã dđến nhng phng bùng n  c hai phía : mt phía lêán mnh m ông Trump và đòi truy t ông trong khi phía bên kia ch trích FBI phc v mưđ chính tr cĐng Dân ch, theo ghi nhn ca VOA.

maralago1

Khu dinh th Mar-a-Lago ca cu Tng thng Donald Trump nhìn t trên cao

Cuc khám xét Mar-a-Lago  Palm Beach, Florida, vào ngày 8/8 năm 2022 đã thu gi 11 b tài liđượđánh du mt, trong đó có 1 b  cđ cao nht là thông tin tuyt mt, nhy cm và 4 b  cđ ti mt còn các b còn l cđ mt.

Theo tường thut ca New York Times, hơn 300 tài liu mt ca CIA, FBI và NSA v các ch đ lích an ninh quc gia đã được thu hi trong cuc khám xét này. Gii chc M lo ngi nguy cơ nhng tài liu này b rò r ra bên ngoà mt nơi không an toàn vi nhiu người ra vào như Mar-a-Lago, gây phương hi cho an ninh quc gia.

Lnh khám xét da trên khiếu ni ca Cc Lưu tr và Văn thư Quc gia, được B trưởng Tư pháp Merrick Garland y quyn và được mt thm phán phê duyt. Lnh khám xét này sau đó đã được công b và cho thy FBI đang điu tra ông Trump v ba ti liên bang : xóa hoc hy h sơ chính ph ; phá hy hay che giu h sơ vi mđích cn tr, ngăn chn hay nh hưởng đến hođng ca chính ph liên bang ; và vi phm Lut Giáđip v chiếm gi trái phép thông tin quc phòng.

Tuy nhiên, ông Trump đã lên án mnh m v khám xét này, gđó là săn phù thyngượđãi chính tr và vũ khí hóa h thng tư phápĐi ngũ pháp lý công mđây còđ đơn kin lên tòán liên bang  Florida, đòi ch đnh mt bên th ba đ xem xét các h sơ mà FBI tìm thy ti dinh th công.

‘Bt buc phi khám xét

Trao đi vi VOA t Houston, bang Texas, nơông đang là giáo sư Toán cĐi hc Lone Star, ông NguyĐình Minh Quc nhđnh rng vic khám xét Mar-a-Lago là mt quá trình lâu dài, thn trng, có trù tính k lưỡng ca B Tư pháp ch không phi là hành đng ngang nhiên như có người ch trích.

Ông cũng cho rng đó cũng là hu qu ca vic bn thâông Trump đã gian di, không chu hp tác vi gii chc ngay t đu trong vic giao np các tài liu mt mà ông nm gi trái phép.

V giáo sư Toán này ch ra vic phi mt mt năm sau khi ri Tòa Bch c, ông Trump mi bđu tr li h sơ mà ông đã đem đi khi mãn nhim bt chp Cc Lưu tr và Văn thư Quc gia đã nhiu ln viết thư yêu công tr li.

Vi nhng tài liu mà Cc Lưu tr và Văn thư Quc gia ly v, B Tư pháthy rõ có tài liu mt b thiếu nên mâm thđiu tra. ến tháng Sáu, B Tư pháđã yêu công Trump tr li tài liu mt mà ông y làm ngơ nên FBI bt buc phđt kích đ thu hi", ông Quc nói.

"B trưởng Tư pháp Merrick Garland đã cho Trump thi gian đ tr tài liu, đã thương lượng đ ông Trump tr nhưng không được nên mi ra lnh khám xét ch không phi vì ông Trump tuyên b ra ng c tng thng mi khám xét", ông phân tích và ch ra mt khi thm phán phê chun lnh khám xét thì phi có trong tay đđ bng chng.

V viông Trump không có mt khi FBI khám xét, ông Quc nói rng có mt hay không cũng không thay đi gì c vì người lut sư đi din cho Trump ‘đã ký chng nhn và chng kiến tt c vic làm ca FBI.

Trước nhng ch trích chính quyông Biden mun dùng cơ quan tư pháp nhngáng đường tranh c công Trumpông Quc nónếu có bng chng thì hãy trưng ra ch đng nói ming.

Ông cũng ch ra vic bn thâông Garland cũng b nhiu người bêĐng Dân ch lêán vì có các bướđi pháp lý nhm vàông Trump quá chm chp và ông Biden chưa tng ch trích gì ông Garland v cuđiu tra ông Trump t lúông vào Tòa Bch c.

Ngược li, ông Quc cho rng chính ông Trump khi còn ti v mi là người tn dng B Tư pháđ thc hin nhng th đon chính tr làm li cho mình, chng hn như đ cho B trưởng Tư pháp William Barr sa li bn báo cáo ca Công t viêđc bit Robert Mueller v cáo buc thông đng vi Nga, hay gián cho bn bè và nhng người thân tín công Trump như Roger Stone, Michael Flint, hay sa thi giáđc FBI James Comey vì không trung thành vông Trump.

"Ông Trump là người thi nát, làm lũng đon nn Dân ch và phá hoi tính đc lp ca B Tư pháp mt cách rt rõ ràng", ông lêán và nhc li viông Trump đã áp lc B Tư pháp lt ngược kết qu cuc bu c năm 2020 như thế nào.

Trước nhng chng c không th chi cãi mà FBI bđược qu tang trong nhà ông Trump, ông Quc cho rng ông Trump xng đáng b điu tra và truy t theo pháp lut.

"Ông Trump là cái gì mà phi khác nhng công dân khác khi ông không tuân th pháp lut", ông Quc lp lun và nhc li nguyên tc pháp tr ca nước M.

Ông nhc li v vic khi bà Hillary Clinton đang ra tranh c tng thng vông Donald Trump, giáđc FBI khi đó là ông James Comey đã tuyên b vn tiếp tđiu tra bà Clinton v nghi vn bà x lý email công v không đúng cách ch bn ngày trước khi cuc bu c din ra, góp phn khiến bà Clinton thua trướông Trump.

Cũng theo phân tích công thì ông Biden và Đng Dân ch không có lý do đ s ông Trump ra tranh c mt ln na vì ông Trump đã thua bà Hillary Clinton hi năm 2016 v s phiếu ph thông (thng nh phiếđi c tri) và thua ông Biden trong cuc bu c năm 2020, thm chí còđ mt c H vin và Thượng vin v tay Đng Dân ch.

"Ông ta đã thua thì bây gi ly lý do gì mà thng ông Biden ?" ông đt vđ và khng đnh ông Trump thc s ra tranh c vông Biden thì ‘cơ hi thng ca Biden s cao hơn rt nhiu.

"Ông Trump mà ra ng c thì s c tri Dân ch đi bu còđông hơn", ông lý gii. "Bây gi tình hình giá xăng du, lm phát, kinh tế đđang theo chiu hướng có li cho Biden".

Tuy nhiên, v giáo sư này cho rng vi nhng gì mà ông Trump đã làm, nht là vai trò công trong v bo lo Quc hi ngày 6/1 năm 2021, thì ông Trump nên vô tù ch không th ra ng c na.

"Nhng ai theo dõi v 6/1, bt k c tri Dân ch, Cng hòa hay đc lp, đu thy ông Trump không xng đáng ra tranh c na", ông khng đnh. "Ch nhng ai không đc tin tc và tôn sùng ông Trump bng mi giá thì mng h mà thôi".

‘Ám hông Trump

T Phoenix, bang Arizona, ông Nht Trn, 79 tui, k sư ca hãng đin t Intel nay đã ngh hưu, lêán mnh m hành đng khám xét dinh th ông Trump ca CĐiu tra Liên bang mà ông cho là thiếu khôn ngoan.

"Ti sao h đt nhp vô nhà ông Trump khi không có ch nhà ? Đó là sai lut", ông Nht nói vi VOA và khng đnh rng ch có ch nhà mi có th đng ra nhn lnh khám xét.

Mc dù tha nhn viông Trump đưa tài liu mt t Nhà Trng v nhà làm ca riêng là hết sc by, nhưng ông Nht nói nếu chính quyn Biden biếti sao không thu hi sm mà phđi mt năm rưỡi sau, lúông Trump nhăm nhe ý đnh ra tranh c ln na, mi thu hi ?

Ông nói viông Trump ngay t đu không hp tác trao tr tài liu cho chính quyn là quá li nhưng thay vì khám nhà khi không có ông Trump, FBI có th cho người canh gi nhà ông Trump 24/7 phòng tài liu mt rò r ra ngoài trong khi ch đông Trump quay v.

Do đó, ông Nht, vn tng to ra nhng chiếc drone mang c M có in hình ông Trump đ bay lên tri vđng mi người bu cho ông, nói vic nhà ông Trump b khám xét khiếông thrt bun và bc mình.

"Nước M chưa bao gi có tin l mt cu tng thng b khám nhà, gi ch mình ông Trump", ông nói và cho biết bn thân chiếc xe lăn mà ông ngi cũng có treo c có hình ông Trump mi khi ông di chuyn.

ng Dân ch tìm mi cách ám hông Trump mt cách không quân t", ông nói vi VOA nhưng không đưa ra bng chng mà lp lun rng ti vì Trump vđánh tiếng s tranh c năm 2024 nên b Dân ch đánh.

Mc dù Giáđc FBI Christopher Wray, người ký lnh cho nhân viên thc hin cuc khám xét, là người do ông Trump b nhim, ông Nht cho rng ông Wray ‘phi nghe theo lnh ca tng thng hin ti là ông Biden.

"Trên danh nghĩa thì B Tư pháp M hođng đc lp vi chính quyn nhưng Tng thng Biden có th dùng cách nhc khéo B trưởng Tư pháđiu tra ông Trump", ông nói.

Nếu qu như nhng tài liu thu được t nhà ông Trump đúng là tài liu ti mt, ông Nht cũng không đng ý B Tư pháp truy t ông Trump.

"Dù sao ông y cũng là cu tng thng. Truy t ông y thì được cái gì hay là ch đy nước M xung h trong con mt thế gii", ông lp lun.

V kh năng ông Trump ra tranh c tng thng ln na, ông Nht nóông tin rng ‘ông Trump chc chn s thng nếđđông Biden.

"Ông y b đ mi bê bi pháp lý vây quanh nhưng khi ông đi v mt qun ht nh  bang Arizona vn có đông đo người dân ra ng h, còông Biden đđếđâu có ai ra ng h không ?" ông Nht lp lun.

"Khi ông Trump b khám nhà, có nhng người sng chết vì Trump sc sôi lên", ông nói thêm và cho rng nhng c tri này cho dù ông Trump có nói by, làm sai gì đi na thì h cũng hết lòng ng h.

Tuy nhiên, v phn mình, ông Nht cho biết t hai tháng qua, ông ‘đã xếp c qut in hình ông Trump đem đi ct.

Ông nói lý do ông ng h ông Trump nhit thành vì ‘ông Trump nóđánh Trung Quc nhưng ‘ông y nói ming mà ch làđược phn nào thôi’.

"Trong thi gian 4 năm công Trump và chưđến 2 năm công Biden thì cường đ ca M đđu vi Trung Quc trên BiĐông và cường đ trin khai tàu chiến h tr Đài Loan thì ông Trump không bng ông Biden. Vì ch đó nên tôi bt mãn vông Trump", ông Nht nói.

Nguồn : VOA, 25/08/2022

*************************

Cc Lưu tr Quc gia M : ông Trump đã chuyn 700 trang tài mt đến Florida

VOA, 24/08/2022

Cu Tng thng M Donald Trump đã ri Washington vi hơn 700 trang tài liu mt, bao gm mt s tài liu cha nhng bí mt hàng đu ca chính ph, khi nhim k tng thng công kết thúc vào năm ngoái, Cc Lưu tr Quc gia Hoa K tiết l hôm 24/8, theo VOA News.

maralago2

Không nh khu ngh dưỡng Mar-a-Lago ca cu Tng thng Donald Trump  Palm Beach, Florida.

Tiết l phơi bày t ni dung ca bc thư đ ngày 10/5 ca gii chc lưu tr Hoa K, Debra Steidel Wall, gi cho ông Evan Corcoran, mt trong nhng lut sư công Trump, khi bà không chp nhn tuyên b cđi din công Trump rng cu tng thng có quyn gi mt s tài liu bng đc quyn hành pháp khi cò Nhà Trng.

Bà Wall mô t cnh báo ngày càng tăng trong B phn An ninh Quc gia ca B Tư pháp v "thit hi tin do cách thc rõ ràng mà các tài liu nàđược lưu tr và vn chuyn" đến dinh th Mar-a-Lago công Trump thay vì được chuyđến Cc Lưu tr Quc gia khi nhim k tng thng công kết thúc, theo yêu cu ca lut pháp Hoa K.

Bc thư ca bà cho biết có "hơn 100 tài liu có đánh du mt" trong 15 thùng tài liu mà chính ph thu hi t khu ngh dưỡng Mar-a-Lago vào tháng 1/2022, lđu tiên trong ba ln trong năm nay FBI và các gii chc lưu tr Hoa K đã thu hi các thùng tài liu mt t nơi ngh mùđông côngTrump và câu lc b trên b biĐi Tây Dương.

Ông Trump và các tr lý công đã bàn giao thêm mt s tài liu vào tháng 6, và sau đó cáđc v FBI, theo lnh khám xéđược tòán phê duyt, thu hi thêm hai chc thùng tài liu, bao gm 11 thùng h sơ mt vào ngày 8/8, khi h khám xét văn phòng công, mt kho ch khu vc tng hm và các phòng khác ti khu ngh dưỡng này.

Mt s tài liđược truy xuđã được phân loi mđánh du là "TS/SCI", viết tt ca t "Thông tin ti mt / nhy cm" hođược gn nhãn là "Chương trình truy cđc bit", cha mt s bí mt được gi cht ch nht ca chí