Vì sao nhiều người Mỹ không còn ‘cực kỳ tự hào’ là công dân Hoa Kỳ ? (VOA tiếng Việt)

Trái vi s lượng người dân tăng cao bi quan v nn kinh tế, s người M cm thy cc k t hào là công dân Hoa K li gim mnh, xung đến mc thp k lc 38%, theo mkho sát gđây ca Gallup. Đây là mc thp nht k t khi Gallup bđu tiến hành kho sát t năm 2001. 


S lượng nhng người còn cm th"cc k t hào" là công dân ca Hp chng quc Hoa K đã xung mc thp k lc, cho thy s st gim lòng yêu nước ca người dân M

my1

Người dân New York xem bn pháo hoa trên Tòa nhà Empire State Building nhân ngày l Đc Lp 4/7/2021. Khào sát gđây cho thy s người 'cu k t hào' là công dân M xung mc thp k lc.

Nước M trong nhng tun gđây b chia r sâu sc trước các phán quyết t Tòán Ti cao v quyn no phá thai, quyn s hu súng trong bi cnh các cuc chiến chính tr gay gt v di dân, quyn ngườđng tính LGBTQ và s điu hành nn kinh tế. Nhưng có mđiít nht hu hết người M đu nht trí là đt nướang đi lch hướng".

Mt cuthăm dò ca AP-NORC công b gđây cho thđđa s người M bi quan v tình hình đt nước. Và trong khi đa s người theo đng Cng hòa tin như vy k t khi Tng thng Joe Biden đc c, s lượng người theo đng Dân ch, tng có tháđ lc quan v tình hình đt nước, gi đây cũng có quan đim tương đng ngày càng tăng (78%).

Bà Kim Fellner, mt người theo đng Dân ch, cho biết bà cm thy chán nn v nhng gì đã xy ra, đc bit sau phán quyết ca Tòán Ti cao lt ngượán l Roe v Wade đã tn ti trong na thế k qua v quyn phá thai ca ph n.

"Chúng ta nhn thy rng Tòán Ti cao đang đi vào mđường li, mà theo quan đim ca tôi, là nguy him", bà Fellner, người tng là mt nhà t chc công đoàn và hiđang viết văn t do sinh sng  Washington DC, nói. "Đt nướđã thay đi ln trong vòng 50 năm qua, trong s đó là s tiến hóa ca quyn LGBTQ (ngườđng tính), quyn ca ph n, nhng đi thoi v công bng chng tc. Nhưng cái mà chúng ta đang thy gi đây ging như là chúng ta đang trong mt cuc ni chiến ln na".

Cuc kho sát ca AP-NORC, được tiến hành t 23-27 tháng 6, ch ra rng quan đim ca người dân M v đường hướng cđt nướđược phánh trong mđ ng h thp dành cho Tng thng Biden.

T l ng h giành cho ông Biden v mc 39%, theo cuc kho sáđược tiến hành trong thi gian Quc hi M thông qua d lut bo lc súng đn có quy mô ln nht trong nhiu thp k hôm 24/6 và được tng thng ký vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, quan đim ca công chúng v vic x lý chính sách kim soát súng công Biden tương t như vào tháng 1 năm nay, tc phn ln cho là kém.

S không hài lòng vi cách tng thng đang điu hành nn kinh tế ngày càng gia tăng, khi lm phát tiếp tc tăng cao. Quan đim bi quan ca người M v đường hướng cđt nước cũng phánh trong cách h nhìn nn kinh tế khi 79% người dân cho rng nn kinh tế cđt nướ trong tình trng ti t, khi ngày càng nhiu người thuđng Dân ch có cái nhìn bi quan.

Tuy nhiên, ông Vũ Bo K, mt chuyên viên v kinh tế-tài chính ca Fortright Partners  Georgia, cho rng Tng thng Biden không phi là ngườđáng b đ li cho tình trng kinh tế ti t hin nay.

"Đây là hu qu ca nhng chính sách không được hoàn thành t lúđu vì theo tôi nếu chính quyông (Donald) Trump mà thúc đđ mi ngườđeo khu trang, là mt ví d c th nht, thì lúđó kinh tế chúng ta đã không cđóng ca ngay lp tc như đã xy ra sau đó… và ngân hàng Trung ương đã không cn phi in ra bao nhiêu ti 3-4 nghìn t  to ra lm phát cao", ông Bo K nói.

Lm phá M tăng cao nht trong vòng 40 năm qua vi ch s giá tiêu dùng tăng 8,6% so vi năm trướđó, vi nguyên nhân chính được cho là h qu ca các gói cu tr do chính ph tung ra trong đi dch cng vi s đt gãy chui cung ng vì COVID và chiến tranh gia Nga và Ukraine.

T hào dân tc xung thp

Trái vi s lượng người dân tăng cao bi quan v nn kinh tế, s người M cm thy cc k t hào là công dân Hoa K li gim mnh, xung đến mc thp k lc 38%, theo mkho sát gđây ca Gallup. Đây là mc thp nht k t khi Gallup bđu tiến hành kho sát t năm 2001.

Công ty tư vn và phân tích hàng đu ca M có tr s  Washington DC cho biết kết qu đượđưa ra trong bi cnh nước M đang trong giai đođy thách thc, khi công chúng mt mi vì đi dch kéo dài hơn 2 năm qua cùng t l lm phát cao nht trong hơn 4 thp k và mt lot các v x súng t Buffalo  New York ti Uvalde  Texas. Cuc thăm dò được tiến hành trước c khi có các phán quyết ca Tòán Ti cao v kim soát súng đn và no phá thai  nhng quyếđnh, mà theo Gallup, đđã gây ra nhng dư lun trái chiu.

Bà Fellner cho biết bà không còn cm thy lòng t hào dân tc như bà đã tng có cho nước M trướđây.

"Đêm ca năm 2008 khi ông (Barack) Obama lđđược bu làm tng thng, tôi nghĩ đó có th là lúc tôi cm thy thc s t hào (là công dân M)", bà Fellner nói khi nhc li thđiông Obama tr thành tng thng da màu đu tiên ca nước M và sau đó được bu tiếp cho nhim k th 2. "Tôi cm thđiu gì đó, mà tôi tng cho là không có th xy ra, đã thc s đã xy ra  đt nước này".

Gi đây, theo bà Fellner, nhng chiến thng như vđang b nhng ngườ phíđi lđy lùi, vi nhng n lc làm nước M đi chnh hướng t do dân ch và nhân quyn, bng nhng phán quyết như ca Tòán Ti cao gđây khi lt ngượán l Roe v Wade vn bo v quyn no phá thai ca ph n.

Cũng như bà Fellner, ông Bo K, mt cu di dân Chiến tranh Vit Nam, tng có giây phút vô cùng t hào khi tr thành công dân M vào năm 1984 và gi đây cũng có cái nhìn chán nn v s chia r trong lòng nước M.

Tng có 30 năm theo đng Cng hòa và tng làm vic trong y ban c vn ca Tng thng George W. Bush v người M gÁ và cáđo Thái Bình Dương, ông Bo K cho biếông đã có s thay đi suy nghĩ trong 5 năm tr lđây khi thy hai đng Cng hòa và Dân ch không th cùng làm vic vi nhau vì lích ca quc gia như trướđây, vi các ví d mà ông đưa ra v s hp tác gia hai đng ca các chính quyn trước như Ronald Reagan hay George W. Bush.

S "cc kỳ" t hào dân tc ca người dân M đã trêđà đi xung k t năm 2015 khi đánh giá ca Gallup cho thy s lượng người M nói lòng t hào dân tc ca h  mc cao nht tt gim 20% so vi mt thp k trướđó.

Gallup cho rng lòng yêu nước ca người dân ph thuc vào nhiu yếu t, bao gm s ng h đi vi tng thng, nn kinh tế, y tế và nhng s kin gânh hưởng l như v khng b nhm vào tòa tháđô New York ngày 9/11/2001. Tuy nhiên, vn theo t chc chuyên thăm dò ý kiến ca Hoa K, người dân thuc c hai đng Dân ch và Cng hòa trong nhng năm gđây tr nêít t hào v đt nước ca mình hơn, mà Gallup cho là phn chiếu t "s chia r chính tr ngày càng sâu sc và s bế tc ca cáđng  Washington, cũng như nhng thách th tm quc gia liên quan đến các mi quan h chng tc, các chính sách v COVID-19 và lm phát".

Theo ông Bo K, xu hướng gim sút nim t hào dân tc ca người dân M có th dn ti hu qu nguy him, nhưng cũng như bà Fellner, ông không mđi hy vng v mt s thay đi cho mt nước M tđp hơn.

Ông Bo K cho rng ông đy hy vng cho mt s hp tác gia hai đng trong tương lai khi thy nhng người như dân biu Liz Cheney hay Adam Kinzinger trong s cáđng viên Cng hòa tham gia vày ban lưỡng đng điu tra v bo lon tn công Quc hi M ngày 6/1/2021. Trong khi đó, bà Fellner, người thường tham gia các cuc tun hành phđi chính sách di dân, biếđi khí hu và quyn cho ph n, nói bà tiếp tc các hođng tranh đu và vđng ca mình đ góp phn to ra nhng thay đi cho nước M trong tương lai.

Nguồn : VOA, 11/07/2022