Boris Johnson, một hiện tượng chính trị tại Anh vừa chấm dứt (Ngô Nhân Dụng, Nguyễn Hùng)

Chế đ đi ngh  Anh quc thay đi người cđu chính ph l làng, và không gây chia r nng n trong xã hi, như chế đ tng thng  MCó l khi nào nước Vit Nam thiết lp th chế t do dân ch tht s chúng ta cũng nên theo li tương t.


Boris Johnson khác Donald Trump

Ngô Nhân Dụng, VOA, 10/07/2022

Chế đ đi ngh  Anh quc thay đi người cđu chính ph l làng, và không gây chia r nng n trong xã hi, như chế đ tng thng  MCó l khi nào nước Vit Nam thiết lp th chế t do dân ch tht s chúng ta cũng nên theo li tương t.

Nế nước Mông Boris Johnson s không phi t chc. Tng thng M do dân bu, cáđi biu quc hđược bu riêng. Bên Anh quc, các dân biu ngh vin chn lãnh t, người này s được n hoàng phong làm th tướng. Khi thy không còđược cáđi biu đng Bảo thủ tín nhim, Boris Johnson phi xin N hoàng tìm mt v th tướng mi, đ mình tr v làm mđi biu bình thường.

Người M phi thy cnh tượng đó "ngon mc".  M, mun ct chc mông tng thng phi làm rt nhiu th tc rc ri. Đu tiên là H vi"đàn hch" ; ri chuyn lên Thượng vin. Cn 2 phn 3 s ngh sĩ đng ý mi phế được mt tng thng. Vì thế, chưông tng thng M nào b ct chc. Có người t chc trước khi b đem ra đàn hch. Mi ln có chuyđàn hch là xy ra "gió tanh mưa máu".

Ông Johnson đã lung lay mt thi gian khá dài, sau nhiu v "tai tiếng" (scandals). Nhân viên thân cn công đã t chc d tic, trong lúc c nước b "cm cung" vì bnh dch Covid-19. H khiêu vũ ngay trước ngày l quc táng Hoàng tế Philip, mà chính bà n hoàng b cách ly phi ngi mt mình đ phòng nhim bnh. Ông đã xin li n hoàng v ba tic, ri quên luôn. Johnson b cnh sát pht sau ba tic sinh nh"bt ng" ngay trong dinh th tướng. Ông còn mc t"dđu h đuôi !". Ngay lúđu, khi b cht vn, ông chi b rng không có tic tùng nào hết. Ri b lt ty ! Khi mi người phđông trong vic thăng chc cho Chris Pincher vì ông này tng b t cáo sách nhiu tình dc, Johnson chi không h biết trước chuyđó. Ri cũng b lt ty ! Xưa nay mt v th tướng Anh mc ti nói di trước ngh vin thường phi t chc. Ông Johnson đã thoát nn my ln.

Ông Johnson lên làm lãnh t đng Bảo thủ tháng By năm 2019 sau khi bà May t chc. Ông t chc bu Ngh vin, đng Bảo thủ đi thng, chiếm đa s mnh nht t 30 năm. Ông lãnh đo nước Anh khi quyếđnh rút khi Liên Hiệp Châu Âu (EU) ri thương thuyết cáđiu kin tách ri. Ông ch huy v ngăn nga bnh dch Covid, rđưa nước Anh vào vai trò ng h Ukraine, chng Vladimir Putin mnh m nhChâu ÂuTrong ba năđóông tc huyn, sanh hai con.

Cui cùng Johnson phi t chc vì b đng b rơi.  nước M, Tng thng Richard M. Nixon đã lâm tình cnh đó. Tháng Tám năm 1974, Ngh sĩ Barry Goldwater, tiu bang Arizona, bo cho ông Nixon biết rng đng Cộng hòa trong Thượng vin s b rơông sau khi b H viđàn hch. Trước trin vng b trut phếông Nixon đã t chc.

Tng thng Trump không bao gi b chng đi như vy. Cáđi biu Cộng hòa trong quc hi, các thng đc và ngh vin Cộng hòa  tiu bang, chưa bao gi đng thanh phđông. Nhưng ông Trump rt ging Johnson, chưa gđã by t cm tình. Trump khen ngi Johnson, chê bà Theresa May trước khi gp bà, trong thi gian Johnson đang vđng tranh chc th tướng ca bà May.

Tháng trước, đng Bảo thủ đã tht bi trong hai cuc bu c đc bit, có ngườđòi t chc b phiếu bt tín nhim ; ông Johnson may mn thoát nn. Nhưng các chính tr gia trong đng thy rng h lo s b dân lđ nếông Johnson còn ngđó. Dân chúng đã chán ông th tướng mc tt nói di kinh niên.

Màn kch sau cùng ch din ra trong my ngày. Đu tiên, hai v b trưởng quan trng cùng t chc ; Rishi Sunak, b tài chánh và Sajid Javid, b y tế. Mông gĐông kia gc Pakistan, c hai đu hy vng s có ngày làm th tướng. H kéo theo năm người khác, ri hàng lot b trưởng và th trưởng na cùng xin nghÔng Boris Johnson biết mình đã hết thi.

 nước M khác hn. nh hưởng ca Tng thng Trump vn mnh nht trong đng Cộng hòa.

Ông Trump chiếđược thành phn c tri c hu trong đng, nhng người da trng ln tui,  min quê các tiu bang thưa dân, nghèo và không tt nghiđi hc. Năm 2016 hu hết những người lãnh đo Cộng hòa coi ông Trump là m"người ngoài", đã có ln theo đng Dân ch. Nhưng cui cùng ai cũng chu thua đ ông ra ng c tng thng, vì ông được các c tri gc r nhit ling h. Nhing c viên quc hi và thng đc tiu bang năm nay vn tìđến xin ông Trump ng h. Nhng người kháý kiến cũng im lng không công khai ch trích ông vì s không được nhóm c tri mnh nht chp nhn. Nhiu người chng ông Trump đã rút lui không tranh c na.

Đng Cộng hòa đã thay đi. Mđng ch trương t do mu dch, nhưng ông tng thng đánh thuế nhp cng đ các th hàng, t giày déđến nhôm, thép ; t các nướđi nghch như Trung Quđến các nướđng minh như Canada, Đc, Anh, Pháp. Đng Cộng hòa vn ch trương ngân sách phi cân bng, ông Trump đưa khiếm ht ngân sách lên cao nht t trướđến thông. Ông ch trung thành vi mt ch trương là ct thuế cho các công ty và nhng người li tc cao. Đng Cộng hòa không thay đông Trump, chính ông thay đđng.

Chính tr M khác nước Anh trên căn bn. Cáđi biu ngh vin Anh có quyn ln khi b phiếu chn người lãnh đđng, ngườđng đu đng chiếđa s s làm th tướng. Sau khi ông Johnson rút lui, cáđi biu s chn hai người trong ngh vin rđưa ra cho cáđng viên Bảo thủ chn mt.

ÔngTrump không lo nhng chuyn như vy. Dù không còn là tng thng, ông vn mc nhiêđóng vai lãnh đđng. Ngh sĩ Mitch McConnell, trưởng khi Cộng hòa  Thượng vin, tuyên b s b phiếu cho ông Trump nếông ra tranh c tng thng năm 2024 ; mc dù ông McConnell đã công nhông Joe Biden thng c, và coi ông Trump là người chu trách nhim v v tn công  trụ sở Quc hi ngày 6 tháng 1 năm 2021. Hin nay Cộng hòa là khi thiu s, nhưng nếu chiếm thêđược mt ghế ngh sĩ trong cuc bu c cui năm, s thành đa sÔng Mitch McConnell có tiếp tc làm trưởng khi hay không cũng không chc. Điđó cũng tùy thuông Trump ; vì nhiu ngh sĩ Cộng hòa vn lng nghe ý kiến công !

nh hưởng ca Tng thng Donald Trump trêđng Cộng hòa s lên hay xung tùy thuc kết qu cuc bu c năm nay. Nếu nhng ngườđượông Trump ng h thng ln, chiếđa s trong đng, thì ông s mnh hơn. Ông s quyếđnh ai làm ch tch H vin, ai đng đu khđa s  Thượng vin. Quc hi sp ti s bó chân bó tay ông Joe Biden đ không th đưa ra mt chính sách quan trng nào. Tt c đ dđường cho ông Trump tr li Tòa Bch c !

Ông Boris Johnson không hy vng có ngày tr lđa v cũ như vy !

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 10/07/2022

************************

Boris Johnson : Người h b ba đi th tướng, k c chính ông

Nguyễn Hùng, VOA, 08/07/2022

Người ta bđđêm lm có ngày gp ma và ngàđó đi vông Johnson là ngày hôm qua

johnson2

Người sinh ra  New York và ngay t nh đã có tham vng làm vua thế gii cui cùng ch làm vương làm tướng  Anh được chưa ti ba năm.

Boris Johnson, khá ging vi Donald Trump  Hoa K, là thương hiu chính tr hiếm ai  Anh không biết ti và cũng khá có tiếng trên thế gii.

Đáng tiếc thương hiđó đã bay cao vút đ ri mt hút trong tun này dù sau khi tuyên bt chc ông th tướng Anh vn còn ti nhiđi người kế nhim.

Điđáng chú ý v Boris Johnson là ông đã h b được ba đi th tướng Anh trong đó có cả chính ông.

Viông Boris Johnson thành công trong vic thuyết phc công chúng Anh b phiếng h Brexit đã khiến Th tướng David Cameron t chc ngay khi có kết qu trưng cu dâý v ri hay ở lại EU hôm 24/6/2016.

Ông Johnson và phe nhóm ca ông cũng đã gây sép khiến Th tướng Theresa May t chc hôm 7/6/2019 sau khi không th mang li Brexit vì thiếđa s trong quc hi.

Ông Johnson kế nhim bà May và đã đưa Đng Bo th ti chiến thng áđo hi tháng 12/2019 khi h có đa s ln trong quc hi trong thng li bu c ln nht cđng này t thp niên 1980 và khiếĐng Lao đng đi lp chu tht bê ch nht k t thp niên 1930.

Nhưng nếđim mnh nht công Johnson là tranh c thì đim yếu nht công là điu hành chính quyn. Các chuyên gia nhđnh nếông chn người dưới quyn khéo hơđ h lo viđiu hành và ông tp trung vào vic gi s ng h ca dân chúng thì có l ông s vn còn cm quyn thêm nhiu năm na. Quyếđnh sai lm v nhân s tng khiếông b bàng khib chính cu c vn ca mình ch trích thm t.

Mt trong các chính tr gia có nh hưởng ca chính Đng Bo thông Rory Stewart,nói vi kênh truyn hình Sky News rng ông Johnson "có l là th tướng đáng h thn nht mà nước Anh tng có" và ông Stewart nóông cu mong rng nước Anh s không bao gi phi thy mt th tướng trơ trn như thế na.

S di trá không biết xu h và sai lm trong vic chn mt gi vàng công th tướng cui cùng đã kéông xung h. Sau khi l ra vic dân biu Chris Pincher, nhân vt quyn lc th hai v ph trách các dân biu cĐng Bo th trong Ngh vin Anh, s song nam gii khi say sn hi cui tháng Sáu, nhiu ngườđt câu hi vì sao ông Johnson li b nhim mt người như thế cách đây my tháng khi trướđó đã có t cáo v hành vi quy ri tình dc công này t năm 2019. Khi đó ông Pincher, người gi chc Th trưởng Ngoi giao, đã xin li và ha không tái phm. Ông Johnson đã được thông báo v kết qu điu tra nhưng cho ti cách đây vài ngày còn khng đnh ông không biết. Sau ông nóông quên khi người ta đưa ra bng chng cho thông đã được thông báo. Cái s "quên" đó đã chm dt s nghip ca ngườđã b trng thươngnhư tôi viết trong blog ln trước.

Như vy người sinh ra  New York và ngay t nh đã có tham vng làm vua thế gii cui cùng ch làm vương làm tướng  Anh được chưa ti ba năm. Nếu là mt người t trng hơn, ông Johnson đã t chc t cui năm ngoái khi l tin ông và nhiu quan chc chính ph khác đã tic tùng ngay c khi quy đnh do chính ông đ ra cm làm như vy gia lúc c nước gng mình chng Covid-19. Nhưng nếu theo dõi k thì không ai l gì chuyn Boris Johnson chng coi lut l ra gì. Ngay t khi mi lên làm th tướng ông đã b Tòa ti cao ca Anh phê vì phm lut. Người ta bđđêm lm có ngày gp ma và ngàđó đi vông Johnson là ngày hôm qua.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 08/07/2022