Việt Nam Trước Căng Thẳng Mỹ - Trung ? Liệu Trung Quốc Có Chiếm Đài Loan ?

Thảo luận giữa ông Hoàng Bách với ông Nguyễn Gia Kiểng về các sự kiện quan trọng:

- Đối thoại Shangri-la.

- Hợp tác giữa Hoa Kỳ và Đài Loan.

- Chiến tranh giữa Ukraine - Nga.