‘Thu được lòng dân’ để thu thuế là không tử tế

Tt nhiên không phi t nhiên ông Chính nhc ti "lòng dân" khi đ cp đến "thu thuế". Song khuyén khích "thu được lòng dân" đ "thu được thuế" hoàn toàn không t tế.

longdan1

Ngành thuế phấn đấu đến 30/6, 100% các tổ chức, cá nhân sẽ thực hiện Hóa đơn điện tử (Ảnh: Tổng cục Thuế).

Chc chn nhiu người s kinh ngc khi biết ông Phm Minh Chính  Th tướng Vit Nam  va phát biu như thế này v "thuế" và "lòng dân" ti "L công b h thng hóa đơn đin t toàn quc" mi t chc ti Hà Ni : "Ch tch H Chí Minh đã căn dn cán b, công chc ngành thuế : ‘Thu thuế phi thu được lòng dân, bây gi chúng ta c th hóa rng, nếu thu được lòng dân thì s thu được thuế" (1).

Trong "thu thuế phi thu được lòng dân",rõ ràng "lòng dân" là yếu t có tính cht nn tng và phi da vào đó đ đt đnh chính sách thuế, chi phi hot đng "thu thuế". Khi ông Chính "c th hóa" thì "lòng dân" chng khác gì mt th "thc nhm" đ tìm cách chế biến và trc li. Làm sao "thu thuế phi thu được lòng dânli có th ging vi "nếu thu được lòng dân thì s thu được thuế" ?

Khoan bàn đến chuyn "Thu thuế phi thu được lòng dân" có đúng là ý tưởng riêng ca ông H Chí Minh hay không, bi ông H Chí Minh thường mượn ý kiến ca rt nhiu người và hu bi ca ông rt thích xóa ngun, ly tên ông làm "nhãn", ch riêng chuyn ông Chính vin dn ông HChí Minh, bóp méo điu được cho là "căn dn" ca ông H Chí Minh đ ngy bin cho vic đt đnh chính sách thuế đ khiến người ta hãi hùng vchuyn "hc tp tư tưởng H Chí Minh" !

***

Tuy nhân loi vn chưa đt được quan nim chung v thuế nhưng đa s đng thun trong vic xem thuế là hình thc đóng góp tài chính cho bmáy qun tr, điu hành ca mt quc gia mà các cá nhân, t chc  quc gia đó b buc phi thi hành. B máy qun tr, điu hành mt quc gia được xem là lành mnh, có năng lc nếu minh bch, chp nhn đ b giám sát trong thu - chi tin thuế, biết dùng chính sách thuế như công cđ phát trin kinh tế, có th cung cp phúc li công cng, thc thi chính sách an sinh bng tin thu được t thuế.

Vit Nam là mt trong s không nhiu quc gia mà b máy qun tr, điu hành xem thuế như ngun tài nguyên vô tn và chính sách thuế ch làtp hp nhng "gii pháp sáng to" phương thc khai thác. Cho nên mi có nhng chuyn như chính ph đc thúc ngành thuế phithường xuyên rà soát, bo đm đy đ d liu gii trình khi có yêu cu vi nhng cá nhân hot đng không thường xuyên như xe ôm, xe lam, người kinh doanh quán cóc, va hè (3). Hay không cho "tài xế công ngh(m t dùng đ gi gii chy xe ôm ký hp đng vi các công ty chuyên cung cp dch vtìm  nhn khách qua mt s ng dng trên Internet, đin thoi), np thuế theo mc cũ (khoán thuế giá trị gia tăng  mc 3%) mà phi đóng thuế giá trị gia tăng là 10% trên doanh thu (4). Hoc có nhng cá nhân hu trách như Phó Ch nhim y ban Đi ngoi ca Quc hi, công khai ch trích h thng công quyn b sót nhng người bán trà đá vì đó là lĩnh vc kinh doanh có t sut li nhun cao nht trên thế gii, t 5.000% đến 7.000% nhưng không góp đng nào cho ngân sách (5) ! Nhng trí thc có hc v "Tiến sĩ" bt chp dân tình ta thán, khng đnh chính sách thuế và qun lý thuế ca Vit Nam rt n và khuyên chính ph :Thu thuế như vt lôngmt con vt, vt là m sao được càng nhiu lông càng tt (6).

Có l chng quc gia nào trên thế gii li có nhiu cá nhân thuc đ mi gii, t năm này qua năm khác, hết dp này đến dp khác, liên tc lp đi, lp li mt đ ngh cũ mèm là "khoan sc dân" vì h thng chính tr, h thng công quyn ch "khoan" vào ni lc quc gia bng thuế - phí. Nếu dùng "khoan sc dân" làm t khóa đ th xem có bao nhiêu kết qu trên Internet qua Google, s thy con s 153 triu !

Điu đáng nói là du gánh v thuế - phí càng ngày càng nng nhưng din mo kinh tế càng ngày càng m đm, phúc li công cng càng ngày càng gim, cơ hi th hưởng giáo dc, y tế min phí ca nhng người yếu thế càng ngày càng xa tm vi, nếu không có gì thay đi, sp ti sdng cao tc được đu tư bng công qu cũng phi tr phí (6). Không biết đến lúc nào tin thu được t thuế - phí ngưng chy vào đ loi d án, công trình vô b kiu như (cng chào, tượng đài, qung trường...). Không biết đến lúc nào vic s dng thuế - phí được loan báo rng rãi, được các đi din tht s do dân c giám sát cht ch, cân nhc cn thn khi b phiếu phê chun.

Tt nhiên không phi t nhiên ông Chính nhc ti "lòng dân" khi đ cp đến "thu thuế". Song khuyến khích "thu được lòng dân" đ "thu được thuế" hoàn toàn không t tế. Kiu lp ngôn này cho thy tâm đa ca ông Chính. Chng l ông cũng như đng ca ông, chính ph ca ông tin rng qun tr, điu hành quc gia ch là đu tư thi gian, trí lc, sc lc đ sáng to "chiêu, trò" nhm "thu được lòng dân" thì tin thu được tthuế li s di dào và có th tiếp tc duy trì s "n đnh chính tr" ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 22/04/2022

Chú thích

(1) https://tienphong.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-thu-duoc-long-dan-thi-se-thu-duoc-thue-post1432531.tpo

(2) https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thue-thu-nhap-ca-nhan-qua-tan-thu-ban-pho-xe-om-bi-vat-1155034.html

(3) https://tuoitre.vn/tai-xe-xe-cong-nghe-run-vi-thue-sap-tang-20201124210837981.htm

(4) https://thanhnien.vn/chao-buoi-sang/thue-voi-toi-nguoi-ban-tra-da-967152.html

(5) https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ts-vu-dinh-anh-nguoi-ta-noi-thu-thue-cung-nhu-vat-long-vit-dung-de-keu-toang-len-20170622142919615.htm

(6) https://danviet.vn/thu-phi-duong-cao-toc-xay-dung-bang-ngan-sach-de-gay-bat-binh-xa-hoi-20220413153211687.htm