Lại một lần nữa người dân Việt Nam bị làm nhục

Đội quân Putin xâm lược Ukraine bị thua đau phải rút chạy đã để lại tội ác man rợ ở thị trấn nhỏ Bucha, ngoại thành Kyiv. Hơn 400 xác dân Bucha bị quân Nga bắn giết rải rác khắp mấy đường phố nhà cửa thưa thớt của thị trấn Bucha. Chưa tính được số dân chết chồng chất trong những hố chôn chung, vùi lấp sơ sài, còn lòi chân tay trên mặt đất. 

vladimir0

Chưa tính được số dân ở Bucha chết chồng chất trong những hố chôn chung, vùi lấp sơ sài, còn lòi chân tay trên mặt đất.

Người dân Ukraine bị lính Nga giết theo kiểu KGB Putin man rợ và hèn nhát : Tay bị trói, đạn bắn vào gáy vào đầu từ phía sau.

Loài người văn minh kinh hoàng ghê tởm và phẫn nộ trước tội ác Trung cổ của quân Nga xâm lược. Liên Hiệp Quốc lập tức phải họp khẩn bỏ phiếu loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Mỗi lá phiếu đồng thuận tước bỏ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền của Nga là một bàn tay chỉ mặt cái ác, lôi cái ác ra khỏi cộng đồng nhân loại văn minh.

Trong tháng ba, năm 2022, dồn dập hai lần liền Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lên án Nga xâm lược Ukraine, đòi Nga phải rút quân ngay lập tức khỏi lãnh thổ Ukraine. Trong khi hầu hết các quốc gia có mặt ở Liên Hiệp Quốc đều bỏ phiếu lên án Nga, đòi Nga rút quân thì cả hai lần đại diện nhà nước Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Hai lần người dân Việt Nam bị lá phiếu trắng của nhà nước Việt Nam làm nhục trước thế giới.

phoco01

Lần này 93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mặt cái ác Putin Nga ở Ukraine. 93 cánh tay loài người văn minh lôi cái ác Putin Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Đi xa hơn hai lần bỏ phiếu trắng, lần này nhà nước Việt Nam bỏ phiếu chống. Chống lại 93 cánh tay chỉ mặt tội ác Putin Nga. Bằng lá phiếu chống nghị quyết của cộng đồng nhân loại vạch mặt cái ác, nhà nước Việt Nam đưa cánh tay ra bảo vệ cái ác Putin Nga.

Một lần nữa, người dân Việt Nam lại bị nhà nước Việt Nam làm nhục trước thế giới.

Phạm Đình Trọng

08/04/2022