Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ 2021 : khoảng cách với kỳ vọng (Nguyễn Gia Kiểng - Song Chi)

Lời giới thiệu : Trong 2 ngày 9 và 10/12/2021 vừa qua đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ (Summit for Democracy) do Hoa Kỳ tổ chức, theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là sự kiện đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống Joe Biden, do Hoa Kỳ chủ trì. Hội nghị có ý nghĩa, tầm quan trọng như thế nào, có đạt được thành công như mong muốn của chủ nhà và của tất cả những ai quan tâm đến tình trạng tự do, dân chủ, nhân quyền trên toàn cầu ?

Khách mời : Kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng, thành viên Ban lãnh đạo Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên từ Paris, Pháp.

Nói chuyện với nhà báo Song Chi về Hội Nghị Thượng Đỉnh về Dân Chủ

Tự Lực Bookstore

18/12/2021

----------------------------


Nói thêm về Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ 2021

Những ai chờ đợi nhiều ở Thượng Đỉnh Dân Chủ, họp trong hai ngày 9 và 10/12/2021 vừa qua do Mỹ chủ xướng, chắc chắn là có lý do để thất vọng.

Thượng Đỉnh này đã không gây được tiếng vang trong dư luận và báo chí. Ngay cả các báo và đài Mỹ cũng chỉ dành cho nó một sự chú ý rất khiêm tốn. Nó đã không đem lại một kết luận hay một cam kết nào. Nó không đề cập tới những chủ đề lớn đáng lẽ phải được thảo luận vì là những nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng hiện nay của dân chủ trên thế giới. Nó cho những ai theo dõi thấy là chính phủ Mỹ không biết mình muốn gì, không có chủ trương rõ rệt và thiếu chuẩn bị. Ngay cả danh xưng Thượng Đỉnh Dân Chủ cũng hơi lạm phát. Đây thực ra chỉ là một cuộc thảo luận và là một cuộc thảo luận không làm nổi bật lên được một ý chính nào. 

Ngoài ra do dịch Covid-19 hội nghị phải họp qua mạng nên không có sự long trọng, hoành tráng và phong phú của một hội nghị thực sự.

Tuy vậy hội nghị Thượng Đỉnh Dân Chủ này rất quan trọng và rất cần thiết.  

Rất quan trọng vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới có một hội nghị quốc tế giữa các quốc gia về dân chủ. Rất cần thiết vì dân chủ đang trải qua một cuộc khủng hoảng lớn.

Chúng ta có quyền lạc quan. Đặc tính của dân chủ là mạnh lên sau thảo luận. Lý do là vì dân chủ và nhân quyền phản ánh lẽ phải trong cuộc sống xã hội và lẽ phải, hay cái đúng, bao giờ cũng mạnh lên và thắng sau thảo luận. Nó chỉ yếu khi không có thảo luận. Không phải là một sự tình cờ mà các chế độ độc tài, nhất là độc tài cộng sản, tìm mọi cách để ngăn cấm tự do ngôn luận và báo chí.

Thượng Đỉnh Dân Chủ này với tất cả những thiếu sót của nó, đã mở ra một giai đoạn mới trong đó dân chủ trở thành quan tâm chính của các quốc gia và được thảo luận.

 Thông Luận

(21/12/2021)