Miếng bít-tết dát vàng dưới ánh sáng của triết học Marx Lenin (Trần Đông A - Trần Hà Thành)

Tt c đu phác họa lên chân dung ca Tô Lâm và đng đng, thô lu và kch cm. H danh thành viên ca đoàn chính ph t mt đt nước nghèo mt rp, người dân phi lang bt, vt v khp thế gii kiếm sng. Đàn ông bán sc lao đng làm thuê. Tht nghip thì làm ti phm, buôn người, buôn ma tuý. Sung vào các băng đng đ giết người cướp ca. Đàn bà bán thân làm nô l tình dc, làm k cp vt  siêu th.


Tô Lâm, miếng bít-tết dát vàng, và phép th khc nghit vi Nguyn Phú Trng

Trần Đông A, VOA, 08/11/2021

Đúng là "k ăn c, người đ v". Tô Lâm nhu bít-tết dát vàng, Nguyn Phú Trng không đượ miếng nào đã đành, my ngày rày đang phi vt óc nghĩ kế dn dp ng phế" do Tô Lâm "thi" ra.

Nguyn Phú Trng va ký chưa ráo mc Bn Quy đnh s 37 v nhng điu đng viên không được làm. Quy đnh này gi nguyên 19 điu cũ, kế tha cơ bn mt s đim còn phù hp, b sung mt s đim mi. Chng li các biu hin ca suy thoái v đo đc và li sng hưởng lc là mt trong ni dung được ông Trng nhn mnh. Hành vi "ăn chơi nhy múa ti bến" ca Tô Lâm ngay cui tun qua ti trung tâm ca ch nghĩa tư bn đã "nh tot bãi nước bt" vào Bn Quy đnh ca ông Trng.

Ngay lp tc, VOA có phóng s nóng v "Video B trưởng Công an ăn bít-tết dát vàng gây phn n". Hãng tin ABC News/AFP đăng phóng s đc bit cui tun, kèm theo hàng lot bc nh và video vi ta đ "Người Vit Nam khó chu khi xem hình đu bếp "Thánh Rc Mui" (Salt Bae) đút miếng bít-tết dát vàng vào mm B trưởng Công an. T "Daily Mail" (Anh quc) git tít ln : "Quan chc cng sn Vit Nam b bt qu tang được bón mt miếng bít-tết dát vàng tr giá 1.450 bng Anh ti nhà hàng Salt Baes London".

Còn dư lun trong nước thì khi phi bàn. Ch trong hai ngày cui tun, hàng my chc bài viết xut hin trên đ các kênh truyn thông. T FB đến mng xã hi, t nhng blogger đến các "tuýt" ca trí thc, nhà văn, k c các cu chiến binh. Không th k hết ra đây nhng bài phân tích và bình lun xut sc c v nghip v báo chí ln chính lun. Tt c đu phác họa lên chân dung ca Tô Lâm và đng đng, thô lu và kch cm. H danh thành viên ca đoàn chính ph t mt đt nước nghèo mt rp, người dân phi lang bt, vt v khp thế gii kiếm sng. Đàn ông bán sc lao đng làm thuê. Tht nghip thì làm ti phm, buôn người, buôn ma tuý. Sung vào các băng đng đ giết người cướp ca. Đàn bà bán thân làm nô l tình dc, làm k cp vt  siêu th. y thế mà vn là "xướng ngôn viên" trên Đài Truyn hình Trung ương cơ đy !

Đy tai tiếng c v nhân cách, danh d cá nhân ln th din quc gia. Trong đoàn chính ph nhà nước cộng sản Việt Nam thăm Châu Âu, Tô Lâm, mt ln na li l ra nhân cách thp hèn. Ch biết có miếng ăn, không biết đến nhân dân đang khn khó.  ngay nơi 39 người Vit Nam nghèo đói đi kiếm miếng ăn chết thm, Ủy viên B Chính tr, B trưởng b Công an Tô Lâm p" miếng tht bò dát vàng hàng ngàn đô, ri nhanh nhu, hăm h đến "thành kính" dâng hoa tri ân ông thủy t cng sn thế gii Karl Marx và thủy t cng sn Vit Nam H Chí Minh, bày t "lòng trung thành vô hn" vi lý tưởng chng bt công, nghèo đói, mang li m no hnh phúc cho vô sn. Tht là,không ch tn cùng bt lương, Tô Lâm còn là hin thân ca s tn cùng di trá.

Tht ra c ông Trng ln Tô Lâm tha nhng mưu hèn kế bn đ dp v lùm xùm nói trên. Trước mt c cho đàn áp tht d, xã hi s bt la li. Phi b trí tiếp đón Tô Lâm khi v đến Ni Bài tht hoành tráng đ vô hiu hóa mi li đàm tiếu v v ăn bít-tết. Tiếng nói phn kháng, dù quyết lit đến my, ca người dân lên án b đôi Trng-Lâm trong cái nhà tù khng l mang tên Vit Nam, hu như rơi vào vô vng. Trong nhng điu kin bình thường "cũ", Nguyn Phú Trng sn sàng tăng cường "khng b trng", b qua cho Tô Lâm xi-căng-đan "bít-tết" kết vàng ròng ăn được y. Nhưng kt ni Quy đnh ông va ký chưa ráo mc mà Tô Lâm li vô hiu hóa bng cách y đt ông Trng vào phép th lưỡng nan. Hin nay, ông vn cho Tô Lâm thng tay bt b trí thc và đàn áp các t chc dân s mà ông gi đó là "bn cn bã trong xã hi". C ông Trng ln Tô Lâm hy vng vào "bàn tay st" ca cp tha hành.

Ngt mt ni hin thi Liên hip quc đang n lc gây sc ép v Đoan Trang d quá. Ri gn đây ngày càng xut hin quá nhiu nhng tiếng kêu oán thán, nhng on trường tân thanh" (tiếng kêu xé rut) ca các cu chiến binh. Tù nhân lương tâm, nhà thơ bt đng chính kiến Trn Đc Thch, 70 tui đang th án 12 năm tù, thay mt h, nh l sám hi :

"Thế h chúng tôi mt thi chinh chiến

Thng li mang v là xua đui văn minh

Thng li mang v là làm kh dân tình

Đu cáng lên ngôi tham lam và ti ác".

Bài thơ được cư dân mng ph họa :

"Đọc mà nước mắt tuôn rơi

Để thương, để nhớ một thời can qua

Bao giờ dân chủ nước nhà

Bài thơ sẽ được đưa ra giảng đường".

u cáng lên ngôi  Tham lam và ti ác". Đúng vy ! Có l chưa bao gi Tô Lâm và Đảng cộng sản Việt Nam ca ông giành được mt k lc v truyn thông như cui tun qua, nh s tham lam và ti ác ca bn h by lâu nay. Hơn c mt K lc Guinness,  cp đ quc gia ln quc tế. Đ ngh các nhà sách phi thng kê cp tc đ sau này khi tht lc, vì mt s bài viết trên các trang mng  trong nước s b bóc g, hoc can thip vi mng xã hi giúp bóc g khi Tô Lâm v đến Vit Nam. Mà t tri Âu, sau khi được biết dư lun xã hi v hành vi ca mình, Tô Lâm vn nhn tin v cho cánh đàn em : "Ch tôi v s gp li nhng người công tác  các đơn v cũ". Tht là "tn cùng gi di". Đy chng qua là ám hiu đ đàn em  nhà lo chun b các "kch bn" đ Tô Lâm đi phó vi ông Trng và vi dư lun trong nước v v bít-tết dát vàng.

Tô Lâm là mt trong hai quan chc Vit Nam đang b đưa vào chiến dch vn đng áp dng Đo lut Nhân quyn Matgnisky do 10 t chc bo v nhân quyn thế gii xúc tiến. Hn b cáo buc có vi phm nghiêm trng đi vi các nhà đu tranh vì nhân quyn. Hn là mt trong nhng k đu têu ti B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam trong v tp kích nông dân Đng Tâm, đã ra lnh tiến hành nhiu bin pháp chng nhân quyn. Đã cho tr thù v mt kinh tế đi vi các nhà hot đng, gm buc ch kinh doanh đui vic, hoc đe da khách hàng ca các nhà hot đng, t chi cp h chiếu và cm h di chuyn bng các bn án "b túi".

Thông cáo báo chí còn nêu rõ, trong hơn mt thp niên va qua, các gii chc chính ph Vit Nam tiếp tc xiết cht quyn t do biu đt và bc hi các nhà báo công dân, các nhà hot đng xã hi. Tô Lâm đã thông qua đa v ca mình đ ra lnh đàn áp khng khiếp, tra tn dã man và b tù hơn 500 tiếng nói đi lp. Đi din ca 10 t chc ri đây s gp Liên Hiệp Châu Âu, Quc hi Hoa K và Quc hi hai nước Anh cũng như Canada đ kêu gi h áp dng nhng bin pháp chế tài đi vi các v quan chcvi phm nhân quyn khét tiếng hin nay  Vit Nam.

Ngoi lên làm th lĩnh ca hơn 5 triu đng viên ; giành dt, có khi nước mt lã chã trước Đài truyn hình trung ương, đ "tr thành Vua" ca gn 100 triu dân (dù ch tn ti trong my tháng), Nguyn Phú Trng cũng đã tri qua mt cách khá cht vt biết bao cuc sát hch lch s. Nhưng cuc trc nghim ln này lành ít d nhiu. Trng đã chà đp lên Hiến Pháp, bng cách đt Cương lĩnh ca Đảng cộng sản Việt Nam lên trên Hiến pháp ca Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và đ nht quyn lc li cho riêng bn thân mình, Trng cũng đã "ngi xm" lên Điu l Đng (theo đó, lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam không được nm quyn quá hai nhim k). Nhưng phép th ln này xem ra khó nut nht. Hãy đi đy ! Nguyn Phú Trng "trm" Tô Lâm thế nào s biết được "gan ca Tng Bí thư" to đến đâu !

Trần Đông A

Nguồn : VOA, 08/11/2021

********************

Ăn thịt bò dát vàng dưới ánh sáng của triết học Marx Lenin 

Trần Hà Thành, 08/11/2021

Vụ đại tướng Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng cả tỷ đồng cũng sẽ chìm xuồng thôi. Nhưng ta hãy thử xem xét vụ này dưới ánh sáng của triết học Marx Lenin.

datvang2

Vụ đại tướng Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng cả tỷ đồng cũng sẽ chìm xuồng thôi.

Học thuyết Marx-Lenin về cơ bản là sai hay đúng thì chúng ta không cần phải bàn cãi. Thực tế những gì diễn ra ở các nước cộng sản đã sinh ra học thuyết đó, đã áp dụng học thuyết đó, đã chứng tỏ rõ rành rành. Lenin đã nói : mọi lý thuyết phải qua thực tiễn kiểm nghiệm, thực tiễn là người kiểm nghiệm khắt khe nhất với mọi lý thuyết. Mình toàn nói về thực tiễn và dẫn chứng Lenin nhé.

Tuy nhiên, có một số luận điểm của học thuyết này lại rất đúng. Thí dụ, Marx đã nói : "khi mà thượng tầng kiến trúc (chính trị) có một sự xa cách lớn với hạ tầng cơ sở (xã hội) thì mâu thuẫn này ắt sẽ dẫn đến một sự đổ vỡ bằng bạo lực (ý nói là cách mạng).

Thí dụ 1 : Trước 1945, Pháp cai trị Việt Nam. Nhưng trong chiến tranh thế giới thứ hai, Pháp đánh nhau kém lắm (ốc còn chưa lo nổi mình ốc), rồi Nhật đảo chính Pháp chiếm Việt Nam. Sau đó Nhật lại bị ăn 2 quả bom nguyên tử, bại trận. Nhân dân Việt Nam bấy giờ rất khổ cực vì chiến tranh… Thượng tầng kiến trúc chẳng ăn nhằm gì với xã hội và thế là đổ vỡ, dẫn đến cách mạng. Rất tiếc là nó lại là cách mạng để áp dụng học thuyết Marx-Lenin nên nó mới dẫn đến tình trạng hiện nay của đất nước ta.

Vậy thì cái thượng tầng kiến trúc của ta hiện nay nó có xa cách với hạ tầng cơ sở không ?

Vụ ăn thịt bò dát vàng nó thể hiện rất rõ điều đó đấy các bạn ạ.

Tất cả những gì diễn ra trong thời gian vừa qua ở nước ta cũng cho chúng ta thấy rất rõ tình trạng của nó. Tôi khỏi cần nói lại cho mất thì giờ và làm cho dài thêm cái stt này.

Việt Nam muôn năm.

"Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn" ở nhận thức của các bạn.

Học để có kiến thức khoa học và xã hội. Nhưng phải biết vận dụng những kiến thức đó để có những nhận thức đúng đắn về các hiện tượng xã hội… Từ những nhận thức đó chúng ta mới có các hành động đúng đắn cần thiết cho xã hội nói chung. Học nhiều, học giỏi cũng chưa phải là tốt.

Trần Hà Thành

08/11/2021