Xử Nguyễn Duy Linh : ‘Phiên tòa mặc cả’ vụng về (Việt Hương)

Th ba, vi Nguyn Duy Linh, v trí công tác hoàn toàn không th quyết đnh được vn đ ti trng ca Vũ "nhôm", nên vic "chy án" bt buc Linh phi liên h vi các đi tượng khác có v trí liên quan, thm chí còn "cm cán" hơn c Nguyn Duy Linh. Như vy càng cho thy yêu cu cn biết Linh đã s dng s tin ra sao, đưa cho nhng ai, nhng người y quan trng ti mc nào. Không làm được nhng điu này,kh năng lt ti vi Linh và thoát ti vi các đi tượng khác là rt có th.


 
"Hp án" là khái nim chưa có trong t đin pháp lý ca thế gii. Kết qu phiên x Đi tá Nguyn Duy Linh dường như cho thy, c 3 cơ quan Công an, Kim sát và Tòa án đã "hp án" đ "mc c" v kết qu bn án. Quá trình t tng mt v án phc tp nhường y không th din ra mt cách chóng vánh như thế. Lut pháp như đùa, như có như không.

Qua v án x Đi tá Nguyn Duy Linh, gii phân tích và quan sát, k c trên báo chí quc doanh ln mng xã hi, đu có xu hướng kết lun như trên. Tt c đu gián tiếp hay trc tiếp đ cp đến các tình tiết "k l" trong quá trình t tng ti toà, vi hàng lot các câu hi "ti sao", "ti sao" mà ch có nhng người trong cuc mi hiu được mt cách rành r. Nhng li dn nhp "sc như dao cau" ca Ba Sàm Nguyn Hu Vinh đã hé l phn nào nhng khut tt ca mt v án có l s đi vào không ch lch s pháp lý Vit Nam.

Phiên tòa kỳ quc

Mt v án vô cùng k quc t các khâu điu tra ban đu, khi t, bt, khám xét, hi cung, cáo trng, cho ti xét x ti tòa. Đc bit có nhng tình tiết cc k quan trng mà Tòa đã c tình b qua mt cách khó hiu. Đó là khon tin 4 triu USD, Vũ "nhôm" khai đã hi l Nguyn Duy Linh, trước khi gi khon tin 5 t VNĐ. Mt s báo trong nước có đưa chi tiết này, như VnExpress, Tin phong, Thanh niên Vi cơ quan điu tra, không khó đ xác đnh đúng/ sai trong li khai đó, đ tiếp tc các bin pháp nghip v, hi cung vi Linh giúp tìm ra s thc,nhưng tt c như rơi vào ht hng.

Có th thy ln đưa 5 t VNĐ và các đt đưa tng cng 4 triu USD trước đó đu tương t nhau v cách thc thc hin, vy ti sao Tòa "vui v" chp nhn 5 t thôi ? Đây là ni dung quan trng nht mà c ba cơ quan t tng đã c tình b qua, nht là quá trình hi cung "thn tc", ch trong vòng có 6 ngày. Mt k lc có th ghi vào Guinness, vi mt v án đưa và nhn hi l khng khiếp như thế ! Đc bit, vi mt b cáo có quá trình hi cung quá ngn, không nhn ti, thì khi phi nhn ti trước tòa, vic phi thm vn đ xác đnh din biến các hành vi phm ti là vô cùng quan trng.

Hơn na, vi mc đ phc tp ca v vic, mc án cao nht t hình ca ti danh, thì l ra Tòa phi tr h sơ, yêu cu điu tra li. Nhưng đã không có chuyn đó. Hin tượng này có l tr li phn nào cho lý do vì sao quá trình hi cung li ngn chưa tng thy. Thêm na, sau khi Linh nhn ti, Vũ cũng lp tc nhn "theo", đng thi cho biết "có nhiu vic khó nói, mong Hi đng xét x thông cm".Đây cũng là tình tiết hết sc quan trng, ti sao không thy Tòa đi sâu thm vn ?

Có l "Tui Tr" là mt trong nhng t báo quc doanh đưa tin kết qu phiên tòa khá sm. "Phiên tòa xét x cu phó tng cc trưởng Tng cc tình báo chiu 5/11 có din biến bt ng khi ông Nguyn Duy Linh bt ng khai đã nhn 5 t t Vũ "nhôm". Trước đó b cáo Linh liên tc ph nhn ti nhn hi l như cáo trng quy kết. Như vy, kh năng Linh s lĩnh án chung thân. Đến khi thi hành án, nếu "ci to tt", không vi phm gì, np li đ tin, s được gim,có th ch phi chu thi gian giam gi khong 15 năm.

Vi nhng gì bn cáo trng nêu, ch riêng nhn hi l đến 5 t VNĐ, kh năng b tuyên án t là rt có th. "Kch bn gii cu" lúc này hu như ch có th là : Nhn ti + Nhn khc phc = Kết qu s chung thân. Nếu không nhn ti và đương nhiên không khc phc hu qu thì s nhn án t hình. Trong thi gian hi cung, b cáo đã không nhn ti. Vy vic ra tòa li nhn ti không phi là điu d dàng. Din biến phiên tòa ngay bui sáng 5/11 đã cho thy, Linh vn ch công nhn là có nhn quà lt vt thôi, ph nhn vic nhn hi l 5 t.

Kinh nghim v Nguyn Bc Son, theo lut sư cho biết, vic ph nhn ti nhn hi l, ri cui cùng li phi nhn ti, gia đình np tin, thoát án t, đã din ra đy kch tính. T đy đi chiếu vi v Nguyn Duy Linh, cp thp hơn B trưởng Bc Son, nhưng thế lc Duy Linh li ln hơn rt nhiu. Din tiến phiên tòa như trên tuy k quc tht nhưng li "logic" theo trình t : Nhn ti + Gim nh ti Phúc thm + Thi hành án 1/3 thi gian + Đc xá… + m s tin ln (t 4 triu USD).

Mù m nhưng đúng kch bn

"Đúng kch bn" là đi vi nhng người "nm trong chăn", biết chăn "rn" đến c nào, biết "rn chúa" nm  nhng đâu ? Hàng lot các chi tiết cc k quan trng cho thy kch bn được duyt trong "Hp án" hoàn ho biết chng nào ! Có nhng tình tiết cc k nhy cm nhưng Tòa đã c tình b qua mt cách khó hiu. Th nht, vn là khon tin 4 triu USD, Vũ "nhôm" khai đã hi l Nguyn Duy Linh, trước khi gi khon tin 5 t VNĐ. Vi cơ quan điu tra, tht không khó đ xác đnh đúng/sai, đ tiếp tc các bin pháp nghip v, hi cung vi Linh giúp tìm ra s thc, nhưng tt c như rơi vào hư không.

Th hai, liên quan đến sc khe b cáo, ti sao Tòa không công b ni dung công văn ca bnh vin, lc lượng y tế kim tra sc khe ca Linh  đâu ra, có quyn hn trong t tng đ giám đnh y tế hay không ; bnh gì liên quan c "truyn nhim" mà không s lây  tòa... ? Người ta có quyn nghi ng câu chuyn sc khe ch là màn "câu gi", nhưng nếu Tòa và Vin kim sát không làm rõ thì không th hin s nghiêm minh, thm chí không loi tr kh năng sau phiên tòa, b cáo tiếp tc được "tm giam" ri "thi hành án" ti bnh vin.

Th ba, vi Nguyn Duy Linh, v trí công tác hoàn toàn không th quyết đnh được vn đ ti trng ca Vũ "nhôm", nên vic "chy án" bt buc Linh phi liên h vi các đi tượng khác có v trí liên quan, thm chí còn "cm cán" hơn c Nguyn Duy Linh. Như vy càng cho thy yêu cu cn biết Linh đã s dng s tin ra sao, đưa cho nhng ai, nhng người y quan trng ti mc nào. Không làm được nhng điu này,kh năng lt ti vi Linh và thoát ti vi các đi tượng khác là rt có th.

Th tư, bn án 14 năm tù vi Nguyn Duy Linh là quá nh vi mt ti danh "nhn hi l" đã quy đnh khung rt rõ ràng : Ch t 1 t đng tr lên là b 20 năm tù, chung thân hoc t hình (theo B lut Hình s 2015, Điu 354), trong khi Linh nhn (ít nht) là 5 t VNĐ. Đy là chưa k Linh còn th hin không thành khn khai báo và nhn ti trong sut quá trình t khi chưa khi t cho ti trước Tòa. Đó là tình tiết tăng nng. Còn tình tiết gim nh, như báo nêu, cũng không th giúp b cáo được gim nhiu ti mc đó được.

Cui cùng li khai, 10.000 t 500.000 đng, nng gn 9 kg, qua tay 5 người, "vượt" 23 km xuyên Th đô, qua 4 qun trên 2 xe bin xanh trước khi đến tay Tng cc phó Nguyn Duy Linh.Vy mà Tòa chp nhn "suôn s" không cn nhân chng. Vi tính cht quan trng ca công cuc chng tham nhũng như vn qung bá, thiết nghĩ Ban ch đo Trung ương v Phòng chng tham nhũng, tiêu cc cn ch đo cơ quan thm quyn kháng ngh bn án này. Xét x v án Nguyn Duy Linh li thêm mt trường hp đin hình ca cách x các quan ln trong chính quyn, khác xa vi cách x các v án hình s và dân s khác.

Việt Hương

Nguồn : VOA, 10/11/2021