Facebook ‘vì lợi nhuận mà để cho tin giả, tin xấu lan tràn’ (VOA tiếng Việt tổng hợp)

Theo quan sát công Phương thì chưa có tài khon nào loan tin gi bng tiếng Việt b Facebook đóng c mà h ch g vài bài thôi, và có nhng tài khon ca người Vit loan tin gi hàng ngày hàng giđưđ th tin gi được chia s rt nhiu nhưng vn tn ti.


Vic Facebook đt li nhun lên trên hết không ch dđến hu qu là ‘đ cho tin gi tràn lankhuyến khích s nóng gin ca người dùng mà còdp tt tiếng nói ca s tht theo yêu cu ca các nhà nướđc tài, mt k sư công ngh thông tin người M gc Vit vn dành nhiu thi gian theo dõi Facebook nói vi VOA.

Facebook, mng xã hđược nhiu người Vit s dng nht hin nay, đang b chính quyn M săm soi sau nhng tiết l gây sc ca cô Frances Haugen, mt cu qun lý d án ca Facebook, khi ra điu tr Quc hi hi tháng trước.

Cô Haugen đã nói trước mt tiu ban  Thượng vin rng Facebook ‘đt li nhun ngt ngưỡng ca h trước người dân và kêu gi Quc hi hành đng đ kim chế hãng công ngh khng l này, theo USA Today.

"Chúng ta có th tn hưởng mng xã hi giúp kết ni chúng ta mà không phi phá nát nn dân ch ca chúng ta, đưa con em chúng ta vào nguy him và gieo rc bo lc sc tc khp thế gii", cô Haugen được USA Today dn li phát biu trong buđiu trn truc Quc hi.

‘Người thi còi nàđã phân tích bng cách nào mà các thut toán nhm kích thích người dùng b nhiu thi gian trên Facebook đã dđến các mđ nguy him ca bo lc và xung đt trên khp thế gii, điu mà Facebook không h chn bi vì nó s làm gim li nhun.

Do đó, mun tránh tác hi cho người dùng và xã hi, Facebook cn xây dng các sn phm làm sao đ chúng ‘ít gây căng thng, ít gây phng và ít lan truyn hơn, cũng theo li cô Haugen được USA Today dn li.

"Dường như Facebook đu tư vào nhng người dùng có th đem li tin cho h", cô Haugen nói và lp lun rng mng xã hi này tìm kiếm li nhun bng cách tăng cường tương tác ca người dùng bng mi giá. Cô cho rng vic Facebook sp xếp các bàđăng theo s lượng tương tá‘đc bit có hi.

Nhng nhđnh nàđượông Nguyn Bình Phương, mt lp trình viê California tng làm vic cho hãng Google nay ra m công ty riêng, khng đnh li vi VOA. Ông Phương đã có thi gian theo dõi cách thc hođng ca mng xã hi này rt lâu trước buđiu trn ca cô Haugen.

"Nhng gì cô Haugen nóđã xác minh cho nhng gì mà tôi còn mơ h", ông Phương nói vi VOA. "Nhưng nó  mđ hơn rt nhiu so vi nhng gì tôi ng vc".

Tin gi hoành hành

Ông Phương đã b thi gian trong hơn mt năm qua đ t mình chng tin gi bng cách kim chng và dch nhng thông tin chính xáđ chuyn tđến người Vit sau khi ông nhn thy nn tin gi hoành hành trong cng đng gc Vit. Nn tng mà ông hướng ti là Facebook vì nơđó tp trung đông người Vit.

Cũng ging như cô Haugen, ông Phương cho rng Facebook đã ‘đt nng li nhun lên cao hơn các giá tr hay lích khác.

"Khi người ta dành nhiu thi gian trên Facebook, b thi gian đ tranh cãi vi nhau trêđó thì s có cơ hi nhng qung cáo ca Facebook s được người ta nhn vào nhiu hơn, h s thu được nhiu tin hơn", ông gii thích.

Ông cho rng nhiu khán gi, nht là người Vit, rt thích nghe nhng gì hp vi suy nghĩ ca h bt k đúng hay sai. Qua cuc bu c Tng thng M vào năm 2020, nhiu người Ving h ông Donald Trump rt thích nghe nhng tin tc tâng bông Trumpông nói, nên h tích cc chia s.

"Cho nên nhng tin gi mđ lan ta ca nó rt kinh khng, hơn rt nhiu so vi tin tht", ông nói.

Khi th hiếu ca nhiu người là thích nghe và xem tin giông Phương phân tích : "Tin gi càng nhiu thì càng có li cho Facebook v mt li nhun",

Ông ch ra rng trên Facebook viđưa tin gi rt d dàng trong khi bn thâông khi dch mt bn tin nàđó phi kim chng ít nht 2-3 ngun uy tín khác nhau ch không phi thy thông tin  đâđó là vđưa lên.

Theo ông nhng tin gi tiếng Anh đã b phn bác nhưng vn b phát tán bng tiếng Việt vì các nhóm kim chng tin người Vikhông đ sc mnh lan truyn.

Mc dù bn thân Facebook cũng n lc chng tin gi nhưng ông Phương cho rng đó là mt cách làm hi ht, chng hn như dán lên phía dưới tin dòng cnh báo và đường dđ kim chng. "Nhưng vi tđ thông tin như hin nay thì không my ai nhp vàđó đ xem mà h c like và share cái đã", ông nói.

Theo quan sát công Phương thì chưa có tài khon nào loan tin gi bng tiếng Việt b Facebook đóng c mà h ch g vài bài thôi, và có nhng tài khon ca người Vit loan tin gi hàng ngày hàng giđưđ th tin gi được chia s rt nhiu nhưng vn tn ti.

Sc mnh cmt gin

Đi vi cáo buc ca cô Haugen rng Facebook nuôi dưỡng s thù hn và kích đng bo lcông Phương cho rng đó là do mt biu tượng cm xúc mà Facebook mi thêm vào sau này là hình mt gin.

"Facebook cn phi tăng s gi s dng ch không ch s người s dng", lp trình viên này phân tích. "Nghiên cu ca Facebook đã cho thy rng khi có mt gin hin lên, người ta vô đó bình lun nhiu hơn, tranh cãi, chia s cũng nhiu hơn".

"S lượng mt gin càng nhiu thì bàđăng đó càng đượđy lên trêđ tiếp cn nhiu ngườđc hơn", ông nói và dn ra h sơ Facebook được tiết l cho thy mng xã hi này tính mi mt gin có giá tr gp 5 ln like bình thường.

Ông ch ra vic nhiu người tham gia vào cuc bo lo Quc hi M hôm 6/1 là nghe theo li kêu gi gin d trên Facebook

"Bt chp trên xã ho người ta tr nên nóng giđ ri ngoàđi tht xy ra bao nhiêu chia r gia bn bè và gia đình, Facebook ch cn biết người ta b nhiu thi gian lên mng xã hđ h có thêm li nhun mà thôi", ông ch trích.

‘Phc tùng đc tài

T Washington Post mđây cũng đưa tin Mark Zuckerberg, ông ch Facebook, đã phc tùng các yêu cu ca chính quyn Vit Nam là tăng cường kim duyt nhng thông tin bt li cho Đảng cộng sản đ không b ch mt trong nhng th trường đem li nhun ln nh Châu Á cho Facebook.

Báo cáo minh bch thường niên ca Facebook cho thy s lượng bàđăng b h ch Vit Nam trong na cui năm 2020 là 2.200, tăng gn gp 3 ln so vi 6 tháng đu năm.

Ông Phương cho biết bn thâông đã chng kiến vic Facebook hp tác vi chính quyn Vit Nam  điu khiếông tng nghi ng có người ca cng sn làm vic cho Facebook.

"Th trường Vit Nam đem li cho Facebook doanh s 1 t đô la mt năm, tc là Facebook và chính bn thân Mark Zuckerberg báđng quyn t do ngôn lun, s tranh đu cho t do dân ch Vit Nam vi cái giá 1 t đô la", ông nói.

Ông cho rng vic các hãng công ngh b các nhà nướđc tài gâáp lc là ‘điu không mi, chng hn như Google tng b Trung Quc yêu cu phi chn các t khóa tìm kiếm nhy cm, và Google dù nghe theo nhưng vn có dòng ch là có nhng kết qu đã b xóa theo yêu cu ca chính quyn’. Đng này, Facebook không có n lc gì bo v quyn t do ngôn lun ca người dùng.

Ông dn ra mt trường hp là nhóLu cđy t vn phơi bày dinh th xa hoa ca các quan chc Vit Nam đã b Facebook đánh sp vào tháng 12/2020, tc trước thĐi hĐng 13, vi lý do vi phm s hu trí tu mà không nói rõ là vi phm thế nào, ly hình ca ai.

"Lu cđy t b đóng đến nay không m lđược. Các qun tr viên ca nhóm liên tc khiếu ni lên Facebook nhưng không có hâm", ông cho biết và lên án Facebook ‘không tôn trng người dùng.

‘Phn dân ch

Ông Phương đc bit ch trích cách Facebook tiếp nhn các trình báo mà theo ông là thc thi dân ch mt cách phn dân ch.

Ông k là ông và nhng người cùng chí hướng lp mt nhóm gm 300 thành viên chuyên trình báo các trang tin gi tiếng Việt nhưng trên thc tế đến nay hiu qu là con s không.

"Nhưng nếu có bài nàđó bt li cho chính quyn cng sn thì lc lượng dư lun viên thi nhau báo cáo khiến cho tài khođăng bàđó b Facebook đóng ca", ông ch ra và nói Facebook không h cho biết s lượng báo cáo là bao nhiêu là đ đ h hành đng.

"Khi h đóng thì h cũng đưa ra lý do rt mơ h và cơ hđ khiếu ni là zero", ông nói thêm và nhđnh rng người dùng rt thp c bé hng trước ông ln mng xã hi này.

Ông nói nhóm công bt lc nhìn tin gi hoành hành trong cng đng Vit dù đã báo cáo rt nhiu ln.

‘Hành đng không đ

K sư phn mm này cho rng trước các vn nn trên, Facebook đã hành đng quá ít đ x lý.

Ông ch ra vic Facebook dành đến 87% chi phí chng tin gi ca h đ chng tin gi bng tiếng Anh  th trường M, còn các trang tin gi bng các ngôn ng khác, trong đó có tiếng Việt, hu như không có n lc gì.

"Không rõ h có người nàđ theo dõi mng tin gi (tiếng Việt) hay không hay ch dùng trí tu nhân tđ bt li này li kia", ông nói và cho biết nghiên cu ni b ca Facebook đã phát hiđược nhng ch du ca tin gi hay kích đng bo lc nhưng h đã hành đng không đ.

Ông dn chng mãđến khi xy ra cuc bo lon hôm 6/1 ti Quc hi M thì Facebook mi hp khn cđ quyếđnh áp dng bin pháp nào. "Trướđó, h biết nhng vic h có th làm nhưng h không làm", ông nói.

Ông nói mc dù là mt công ty kinh doanh vtrách nhim tn cùng là làm vic vì li nhun nhưng hành đng vì li nhuđó li gây hi cho xã hi thì cn phi có chế tài.

Theo ông, Facebook không th vin c ‘đáng th hiếu ngườđc mà đ cho tin gi tràn lan và ví von vi vic chính ph Vit Nam đ cho nông dân vì chy theo cái li trước mt, vì thiếu hiu biết mà làm vic có hi như nuôc bươu vàng theo li d d ca thương lái Trung Quc.

"Tin gi v bu c đánh phá nn dân ch M, làm cho giá tr M b ng vc, còn tin gi v vaccine dđến s chết chóc", ông phân tích.

T đóông Phương đ xucn có mt t chđc lđ giám sát, kim chế Facebook và phi có chính sách rõ ràng Facebook được làm gì, không nên làm gì’.

"Tôi không th tin Facebook có th t kim soáđược", ông khng đnh.

Facebook phn hi

Cho đến gi, các lãnh đo Facebook như ông Mark Zuckerberg và bà Sheryl Sandberg, giáđc hođng (COO), đu chưa lên tiếng v nhng cáo buc ca cô Haugen.

Trong khi đó, trong mt tuyên b được gi cho t USA Today, bà Lena Pietsch, giáđc thông tin chính sách, ch trích cô Frances Haugen là làm vic vi Facebook chưa ti hai năm, không có báo cáo trc tiếp, chưa tng tham d mt cuc hp ra quyếđnh nào vi các giáđđiu hành cp cao và đã làm chng hơn sáu ln rng cô ta không làm vic trên vđ được nêu.

"Mi ngày, chúng tôi phi có nhng quyếđnh khó khăn v vic tách bch gia t do biđt và nhng phát ngôn gây hi, quyn riêng tư, an ninh, và các vđ khác, và chúng tôi s dng ca nghiên cu ni b và nghiên cu ca các chuyên gia bên ngoài đ ci tiến các sn phm và chính sách ca chúng tôi", tuyên b viết. "Nhưng chúng tôi không th t mình ra quyếđnh và đó là lý do ti sao trong nhiu năm chúng tôđã c súy cho vic cp nht các quy đnh mà  đó các chính quyn dân ch đt ra các chun mc mà tt c chúng tôi phi tuân theo".

Trướđó, tr li VOA tiếng Việt qua email, mt người phát ngôn ca Facebook nói rng mc tiêu ca chúng tôi là duy trì hođng ca các dch v ti Vit Nam đ chúng tôi có th cung cp không gian cho nhiu người nht có th đ bày t, kết ni vi bn bè và điu hành công vic kinh doanh ca h.

VOA tiếng Việt tổng hợp

Nguồn : VOA, 03/11/2021