Cấm ra đường trong thời "bình thường mới" có bình thường ? (Diễm Thi)

Báo Tui tr trích li ông Nên tha nhn : "Lúc đó chưa có thuc điu tr, thành ph tp trung xây dng bnh vin dã chiến đ tp trung ca nhim F0. Nhưng tp trung xong ngi đó ngó, ai khe vượt qua, ai mt thì đi nm bnh vin. Vic này to áp lc căng thng rt ln, không biết làm gì. Gi F0 li ngăn chn ngun lây nhưng tp trung h li xong không biết làm gì".


"Bình thường mi" : có th hay không ?

Ngày 11 tháng 10, Chính ph Vit Nam đã ban hành Ngh quyết 128/NQ-CP v Quy đnh tm thi "Thích ng an toàn, linh hot, kim soát hiu qu dch Covid-19".

Ngh quyết 128 được dư lun, người dân đánh giá cao vì cho rng Ngh quyết đã giúp cuc sng người dân cũng như các hot đng kinh tế, xã hi ti các đa phương dn tr v trng thái "bình thường mi", không b "khóa cht, đóng kín" như trước đó. Theo tinh thn trên, nhiu tnh, thành ti Việt Nam đã áp dng "mc tiêu kép" va chng dch, va phát trin kinh tế, cho phép người dân dn tr li cuc sng sinh hot thường nht mc dù dch Covid-19 ti Việt Nam vn chưa được kim soát hoàn toàn.

Sau hơn mt tháng Ngh quyết 128 có hiu lc, hôm 21 tháng 11, Ch tch UBND tnh Bc Liêu đã ra quy đnh người dân không được ra đường t 8 gi ti hôm trước đến 4 gi hôm sau (tr mt s lc lượng thc hin nhim v đc bit, khn cp). Hn nhiên, qui đnh này đã gp phi nhiu phn ng trái chiu !

Được biết, theo qui đnh ca lãnh đo tnh Bc Liêu, mô hình cũ như phát phiếu đi ch cho các h gia đình trên đa bàn ; t chc đi ch h, đi mua hàng hóa, nhu yếu phm h cho người dân trên đa bàn khi có yêu cu ; người đi mua hàng hóa ti các siêu th, trung tâm thương mi, siêu th mini, ca hàng tin li, ca hàng bán l ch được tham gia ti đa hai ln/tun đã được áp dng tr li, như cái cách mà nhiu tháng trước Thành phố Hồ Chí Minh và mt vài tnh, thành đã áp dng nhưng không thành công (!?).

Bác sĩ Võ Xuân Sơn hôm 22 tháng 11 nói vi RFA rng, quy đnh cm người dân ra đường vào ban đêm ca Ch tch UBND tnh Bc Liêu tht khó gii thích:

"Tôi cũng không gii thích được. Chc người ta nghĩ là ban đêm nó lan truyn mnh nên người ta cm (cười). Nó đã có tin l ri.  Sài Gòn trước đây cũng gii nghiêm t 6 gi ti cho nên Bc Liêu cũng theo thế mà làm thôi dù ban ngày cũng không được đi. Tôi ch nghĩ chc h thy trước đây Sài Gòn có làm thì gi h cũng làm.

Tht ra nó không hp lý nhưng lúc by gi, ngoài chuyn không hp lý đó thì toàn b chuyn phong ta là không hp lý. Do đó, thêm mt cái không hp lý trong tng s các chuyn không hp lý thì nó cũng chng có gì đ phi lên tiếng thêm mt cái na.

Chuyn cm ra đường bui ti, thc ra mà nói thì mình cũng nhìn nhn  mt góc khác, tc là h mun làm sao cm mà không nh hưởng nhiu đến công vic ca người dân. Nhưng nhìn trên góc đ mc tiêu ca vic cm là đ hn chế vic lây nhim thì rõ ràng vic cm này không phù hp tí nào c".

Nhìn nhn v vic này, Bác sĩ Trn Sĩ Tun - nguyên Tng biên tp báo Sc Khe & Đi Sng -thuc B Y tế viết trên trang Facebook cá nhân ca ông rng :

"Không hiu ti sao Bc Liêu và mt s tnh thành khác đ đi phó vi dch Covid-19 li cm người dân ra đường vào ban đêm ?

… Nhng quy đnh hành chính không da vào cơ s khoa hc, gây phin phc cho người dân cn phi được xóa b đ ban hành nhng quyết đnh hp lý, hiu qu hơn trong phòng chng dch Covid-19".

cam2

Tm bin c đng chng dch như chng gic trên đường ph Thành phố Hồ Chí Minh hôm 9/7/2021. AFP

Cách làm ca tnh Bc Liêu được cho là ging cách làm ca Thành phố Hồ Chí Minh trong đt giãn cách t 23 tháng 8 đến 6 tháng 9 năm nay. Lúc by gi, ông Phan Nguyn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành y Thành phố Hồ Chí Minh trn an người dân rng, lnh giãn cách xã hi trong hai tun không phi là lnh phong ta mà ch là bin pháp "nâng cao hơn các gii pháp giãn cách xã hi".

"Noi gương" hay đi theo li mòn ?

Lúc đó, nhiu chuyên gia y tế nhn đnh cách chng dch ca Thành phố Hồ Chí Minh trong đt bùng phát dch ln th tư là phn khoa hc, xâm phm quyn con người, thm chí vi hiến nếu xét theo li t thú’ ca Bí thư thành y Thành phố Hồ Chí Minh Nguyn Văn Nên hôm 12 tháng 10 năm 2021, rng :"Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dng các bin pháp khn cp nhưng không tuyên b !"

Lut gia HL.  Hà Ni nói vi RFA rng, vic cm dân ra đường vào ban đêm ca chính quyn tnh Bc Liêu cũng vi hiến. Ông nói vi RFA sáng ngày 22 tháng 11 :

"Th nht, v mt pháp lý thì quy đnh này căn c theo điu lut nào, ch th nào ca B y tế hay t ông Ch tch UBND tnh Bc Liêu to quc gia t tr ? Th hai, nếu nói vi mc đích phòng chng Covid-19 thì vô lý thì ban đêm s người ra đường ít hơn ban ngày ch. Ti sao li cm ?

Không th dùng mnh lnh hành chính đ cm mt vn đ liên quan đến dch t. Không th dùng mnh lnh hành chính đ chng dch được. Cm như thế thc cht là ban b tình trng khn cp ti đa phương. Thm quyn anh không được phép. Như vy là vi hiến. Có th nói mt đng viên vi hiến vì ch tch UBND mt tnh phi là đng viên.

Qua s t thú’ ca Bí thư thành y Nguyn Văn Nên, có th thy Thành phố Hồ Chí Minh đã đi đu trong vic vi hiến. Phi chăng vì Thành phố Hồ Chí Minh làm sai mà th tướng làm ngơ, tng bí thư làm ngơ, ch tch nước cũng làm ngơ nên Bc Liêu noi gương ?

Điu đó chng t đt nước này lon 12 s quân ri. Người dân ăn cp con gà đi tù ba năm trong khi c mt h thng có t chc, có lãnh đo vi phm pháp lut mà chng ai b làm sao c !".

Cũng liên quan vic chng dch mi nơi mt kiu, cách chng dch  mt s qun trong ni thành Hà Ni b cho là vô lý khi các ca F1 không được cách ly ti nhà mà b đưa đi cách ly y tế tp trung.

Trong quy đnh ký hôm 19 tháng 11 năm 2021, thành ph Hà Ni cho phép F1 cách ly ti nhà, vi các gia đình có đ điu kin theo hướng dn ngày 14 tháng 7 ca B Y tế và được t thm đnh ca ban ch đo chng dch cp phường xã thm đnh.

Tuy nhiên, các gia đình  bn qun Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đng Đa, Hai Bà Trưng dù có đ điu kin v nhà  theo đúng hướng dn cũng không được áp dng.

Cách ly tp trung F0, F1 được cho là nguyên nhân gây t vong cao trong đt dch bùng phát ln th tư, bt đu t ngày 27 tháng 4 năm 2021 ti Thành phố Hồ Chí Minh. Điu này cũng được ông Nguyn Văn Nên tha nhn khi chia s vi Đoàn đi biu Quc hi thành ph v nhng ngày tháng chng dch mà theo ông, "ni lo lng, ám nh này vn còn hin hu".

Báo Tui tr trích li ông Nên tha nhn : "Lúc đó chưa có thuc điu tr, thành ph tp trung xây dng bnh vin dã chiến đ tp trung ca nhim F0. Nhưng tp trung xong ngi đó ngó, ai khe vượt qua, ai mt thì đi nm bnh vin. Vic này to áp lc căng thng rt ln, không biết làm gì. Gi F0 li ngăn chn ngun lây nhưng tp trung h li xong không biết làm gì".

Tính đến hôm nay, s người chết vì Covid-19  Vit Nam xp x con s 24.000 người trên tng s hơn mt triu ca nhim. Trong đó, riêng Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 17.000 người t vong. 

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 22/11/2021