Mỹ Rút Khỏi Afghanistan, Dồn Nỗ Lực Chống Trung Quốc? - Hoàng Bách Channel

Thảo luận cùng ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân và ông Hoàng Bách về tác động của việc Mỹ triệt thoái khỏi Afghanistan:

Nguồn tin: Hoàng Bách Channel