Tập Cận Bình sẽ tiếp tục đóng cửa - Ngô Nhân Dụng

Chính ph hai nước Anh và M đã yêu cu Trung Cng đ các chuyên gia quc tế vào Trung Quc nghiên cu li nguyên y ca bnh dch Covid-19. Trước đó Tng thng Joe Biden đã ra lnh tình báo M gia tăng cuc điu tra coi bnh dch có xut phát t phòng thí nghim Vũ Hán hay không, trình kết qu trong 90 ngày. Liên hip Âu Châu cũng yêu cu phi tìm hiu sâu xa hơn đ hiu đi dch Covid-19 khi s t đâu, bao gi và như thế nào. Tng giám đc cơ quan Y tế Quc tế Liên Hip Quc (WHO) tuyên b sn sàng gi các chuyên viên qua Trung Quc m mt cuc điu tra mi.

tap1

Có l phi ch đến khi chế đ cng sn và các ông Tp, Tp đu Tt c.

Tp Cn Bình đang b đy vào mt thế phi chng đ trước dư lun sôi ni khp thế gii. Mi nghi ng không ch nhm vào ngun gc cơn đi dch mà còn tn công thng vào chính sách bưng bít thông tin ca chế đ cng sn.

Bnh nhân đu tiên trên thế gii được xác nhn b Covid-19 vào tháng 12 năm 2019. Nhiu người đã nghi rng loài vi khun mang ký hiu SARS-CoV-2 đã lt ra ngoài t Vin Thí nghim Vi trùng hc ca thành ph Vũ Hán (WIV) nhưng Trung Cng vn bác b. H nói rng vi khun SARS-CoV-2, đã truyn trong thiên nhiên, t mt loài dơi sang người, qua các con vt bán ch thú hoang thành ph hoc trong các tht đông lnh nhp cng.

Tháng Hai năm 2020 mt giáo sư Đi hc South China University of Technology, Botao Xiao đã đưa mt bài lên mng vi kết lun rng vi khun "chc đã thoát ra t phòng thí nghim Vũ Hán" ch không được truyn t nhiên. Ngay lp tc chính quyn Trung Cng đã ép ông rút bài đó li. Nhưng t đó ti nay gii nghiên cu Trung Quc chưa đưa ra được bng chng nào bin minh cho gi thuyết vi khun lan truyn t nhiên.

Mt phái đoàn ca WHO được vào Trung Quc nghiên cu. Nhưng các chuyên gia trong phái đoàn b ngăn cn không được tìm các d liu đy đ v phòng thí nghim ti WIV Vũ Hán.

T năm ngoái chính ph M vn dè dt chưa kết lun. Tháng Giêng năm 2021, b Ngoi giao M còn thông báo chưa biết chc chn vi khun SARS-CoV-2 truyn sang loài người như thế nào, mc dù Tng thng Donald Trump và Ngoi trưởng Mike Pompeo nghi ng chính phòng thí nghim Vũ Hán WIV đ lt vi khun ra ngoài.

đây chúng ta thy các nhà khoa hc và các chính tr gia hành đng theo các quy tc khác nhau. Nhà khoa hc bao gi cũng phi dè dt, không kết lun trước khi thy bng c xác đáng; còn các nhà chính tr có th công khai nêu các gi thuyết mình tin là có v đúng nht.

Tháng Hai năm 2021, đài truyn hình NBC cho biết gii tình báo M chưa gt b gi thuyết vi khun t Vin WIV thoát ra ngoài. Ông Robert Redfield, nguyên giám đc cơ quan CDC đ phòng bnh dch M, nói vi đài CNN rng ông vn nghi vi khun truyn ra t WIV, mc dù có người còn chưa tin chc. Bn tin tình báo được đài NBC nhc li vào tháng Tư, cho biết thêm rng bnh dch đã xut hin t tháng 11 năm 2019.

Ngày 9 tháng Năm nht báoWall Street Journal tiết l tin tc ca tình báo M ghi nhn có ba nhân viên phòng thí nghim Vũ Hán đã vào bnh vin. Sau khi công nhn tin tc tình báo này, ông Joe Biden nói rõ hơn, cho biết nhiu nhân viên Vin Vi Trùng hc Vũ Hán mang các triu chng ca Covid-19, hơn mt tháng trước khi bnh dch được Bc Kinh chính thc xác nhn.

Ngày 13 tháng Năm, tp chí khoa hc Science đăng mt bc thư ca nhiu khoa hc gia chưa tng góp ý kiến v vn đ này. H ghi nhn hai gi thuyết trên có giá tr như nhau; vi khun truyn trong thú sang người, nhưng không bác b gi thuyết do bt cn t phòng thí nghim Vũ Hán. Đó cũng là quan đim ca ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tng giám đc WHO. Sau khi phái đoàn th nht ca WHO tr v, ông vn yêu cu Trung Cng phi cho m mt cuc điu tra khác. Ông sn sàng gi ngay nhiu nhà khoa hc quc tế qua Trung Quc mt ln na.

Sau khi các chính ph Anh và M chính thc yêu cu, ông Tp Cn Bình có dám đng ý cho m mt cuc điu tra th nhì hay không ? Tp Cn Bình có chp nhn cho m tt c các cánh ca cho các nhà khoa hc vào tìm hay không ?

Ông Tp Cn Bình s phi tr li trong mt thi gian ngn. Nhiu người tham gia phái đoàn cũ lo ngi rng càng trì hoãn thì cuc điu tra mi càng khó khăn. Mun tìm hiu được chính xác, ít nht các nhà khoa hc phi được th nghim các mu máu lưu tr trong các bnh vin Vũ Hán, hoc nơi khác, trong thi gian trước tháng 12 năm 2019.

Cuc th nghim tương đi gin d : Nếu thy trong mt s mu máu ly trước tháng 12 năm 2019 có nhng kháng th chng vi khun SARS-CoV-2, thì đó là du hiu người cho máu đã nhim Covid-19. Có th xác đnh nhng bnh nhân đó có làm vic ti WIV, hoc tiếp xúc vi các nhân viên ca WIV hay không. Nếu không thy gì hết, thì phòng thí nghim WIV s được "trng án".

Mt tr ngi cho các nhà nghiên cu, nếu h được qua Trung Quc ln na, là các mu máu lưu tr trong bnh vin thường được hy b sau hai năm, mt th tc thông thường ti các bnh vin khp nơi. Bà Thea Fischer, mt bác sĩ chuyên nghiên cu bnh truyn nhim người Đan Mch, đã tham d phái đoàn WHO ln đu, cho biết rng bà đã được mt bnh vin Vũ Hán ha các mu máu lưu tr ca h s không b hy b trước khi được đem th nghim xem có kháng th chng li vi khun SARS-CoV-2 hay không. Nhưng h không th ch đi quá lâu sau thi hn hai năm !

Tp Cn Bình và Cng sn Trung Quc có th trì hoãn khiến cho mt phái đoàn th nhì ca WHO khó thâu lượm đ chng c đ buc ti bt cn ca Vin Vi trùng hc Vũ Hán. Năm ngoái, bà Thch Chính L (Shi Zhengli-石正麗) đng đu cuc nghiên cu v Coronavirus ca WIV đã tng bác b tin tc nói rng Vin WIV đã làm nhng cuc thí nghim cho quân đi Trung Cng. Nhưng năm ngoái b Ngoi giao M công nhn có nhng bn báo cáo v các cuc thí nghim ca quân đi thc hin ti đó. Bà Thch Chính L cũng qu quyết rng không mt nhân viên nào ca vin mc chng Covid-19. Liu chính quyn Trung Cng có chp thun cho các quan sát viên quc tế đến tn nơi điu tra li li qu quyết đó hay không ?

Xưa nay, Cng sn Trung Quc vn gi bí mt c v s người chết và s tr sơ sinh trong lc đa ! Năm 2018, Trung Cng đã t chi không cho mt phái đoàn M được vào nước đ ly các mu nghiên cu v vi khun gây bnh cúm H7N9, theo ý kiến ca WHO. Lúc đó, Trung Quc chưa b mang tiếng như bây gi v bnh Covid-19.

Gii tình báo quc tế còn nghi ng rng b máy chính quyn trung ương Trung Quc cũng không biết gì v ngun gc phát khi Covid-19. Ngay t đu, chính quyn đa phương Vũ Hán và tnh H Bc đã tìm cách bưng bít; đến khi có 5 triu người đó chy lánh nn qua các tnh khác thì Bc Kinh mi báo đng.

Nếu có tai nn do bt cn t Vin WIV thì chính gii lãnh đo đó, thành ph Vũ Hán và chính quyn tnh cũng tìm cách che đy. Trước đây khi bnh SARS phát khi và lan tràn các tnh min Nam Trung Quc, chuyn này đã din ra !

C b máy nhà nước Trung Cng đã che đy ngun gc tht ca đi dch Covid-19. Thế gii không th chp nhn tình trng này, vì nếu không tìm hiu đ biết rõ bnh dch phát khi như thế nào, nguyên do t đâu, thì loài người làm sao có th chun b đi phó các bnh dch trong tương lai ?

Nhưng Tp Cn Bình s không quan tâm đến vn đ đó. Ngày 25 tháng Năm va qua, trong phiên hp ca gii lãnh đo WHO, đi din ca Bc Kinh đã quyết lit bác b, không chp nhn cho m mt cuc điu tra mi !

Đây là mt chuyn hàng ngày Trung Quc dưới chế đ cng sn. B máy kim duyt Trung Cng mi ct b tt c các ch THÚY () trên mng lưới Weibo (Vi Bác, 微博), ging như Twitter M. Ch Thúy này, nếu đáng b kim duyt thì ch nm trong thành ng " thúy ôi hng, (倚翠偎紅)" trong Tây Sương Ký mà Nhượng Tng dch là "trêu hoa, gho nguyt !"

Nhưng lý do thc s khiến Weibo ct ch Thúy là vì ch này ghép bng ba ch khác : , , và , đc là Tp Tp Tt. Tp có th là ông Tp Cn Bình, Tt nghĩa là "hết", là "chm dt", khi đc là "tut" cũng có nghĩa là "chết".

Nhìn vào cách đng Cng sn cai tr lc đa Trung Quc, Tp Cn Bình không bao gi chp nhn cho ai bày t ý kiến khác mình, thì biết rng s không bao gi m ca cho mt phái đoàn khoa hc quc tế nào được vào lc đa tìm hiu ngun gc tht ca Covid-19 ! Ha chăng phi ch đến khi chế đ cng sn và các ông Tp, Tp đu Tt c.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 31/05/2021