"Tổng Thống Biden Đạt Kỷ Lục Chích Vaccine 100 Ngày" - Hoàng Bách Channel

Thảo luận hàng tuần cùng các ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân và ông Hoàng Bách, phát trên kênh Youtube Hoàng Bách Channel: