"46 Năm Nhìn Về Việt Nam" - Ông Lê Minh Nguyên Và Ông Nguyễn Gia Kiểng

Thảo luận nhân dịp 30-4, kỷ niệm 46 năm nhìn lại một biến cố lịch sử và tương lai cho phong trào dân chủ tại Việt Nam cùng các ông Lê Minh Nguyên, ông Nguyễn Gia Kiểng, và ông Hoàng Bách được phát trên kênh Youtube Hoàng Bách Channel: