Tư nhân phân phối vắc xin theo định hướng xã hội chủ nghĩa ?

Sng nước tư bn già ci nơi vc xin được chính quyn Anh trc tiếp đt hàng v tiêm min phí cho dân, tôi sng st khi thy mt công ty tư nhân Vit Nam qung cáo bán vc-xin Covid-19.

vaccine1

Tr s công ty VNVC. (Hình : Trích xut t VNVC.VN)

Anh Quc cho ti nay đã đt tng cng hơn 400 triu liu vc-xin các loi, đ dùng cho 200 triu người trong khi dân s ch có 66 triu, tính c tr dưới 16, vn không thuc din được tiêm vc-xin.

Và tt c mi người đu được chích nga min phí. Tính ti hết tháng Hai, hơn 20 triu người Anh đã được tiêm mũi vc-xin đu tiên.

Sau khi có tin lô vc-xin AstraZeneca ca Anh đu tiên v ti Vit Nam hi cui tháng Hai, tôi tìm hiu thêm và thy nhiu thông tin l lùng quanh vic mua và phân phi vc-xin Vit Nam, ít nht là theo nhng thông tin có trên mng và mng xã hi.

Th nht, Trung tâm Tiêm chng Tr em và Người ln, gi tt là VNVC, chính là công ty tư nhân nhp hàng chc triu liu vc-xin AstraZeneca. Không rõ chính ph Vit Nam s mua li vc-xin ca công ty này vi giá nào, có chênh lch không và vì sao VNVC li được hp đng kinh doanh này thay vì chính ph nhp trc tiếp.

T đu tháng Hai, VNVC đã qung cáo bán vc-xin chng Covid-19. Trong mt bàiđăng trên Facebook hôm 3/2, VNVC viết : "[T]rong bui sáng khai trương [trung tâm Long Biên ca VNVC], rt nhiu Quý khách hàng đã thành công đăng ký vc xin phòng COVID-19, tr thành mt trong nhng v khách đu tiên s hu "tm vé vàng" chn đng nguy cơ lây nhim ca dch bnh".

Trong mt bài khácđăng trên Facebook trong cùng ngày, VNVC cũng hướng dn khách hàng bn cách đ đt "vc-xin c thế gii mong ch".

Các thông tin này ca VNVC cũng xut hin ti nhiu trang Facebook nhm ti người dân ti mt s đa phương và được s lượng tương tác vô cùng ln.

Tin đăng trên trang Bình Dương 24h có 11.000 phn ng các loi, 2.900 bình lun và 2.600 chia s. Trang này cũng khuyến khích người dân mua th quà tng có mnh giá cao nht là 25 triu đng đ mua tng vc-xin Covid-19.

Ngay dưới bài đăng này có bình lun ca Chung Truong : "[S]ao nhà nước không nhp vacxin tiêm chng cho dân mình đ chi phí ta. Li cho tư nhân nhp ri [tiêm] cho dân như vy chi phí s cao hơn".

Mt người khác, Kieu Trinh, lin bào cha : "Mình nghĩ sau đi dch này thì nhà nước cũng đã tn rt nhiu tin ca rùi, gi mt tin cũng [được] min là có thuc đ [được] chích nga".

Trang fanpage Hi Phòng hi cui tháng Mt cũng qung cáo bán vc-xin cho VNVCtrong bài được 1.700 lượt phn ng và trên 140 bình lun. Trêntrang fanpage Người Đng Nai, s lượng tương tác trên qung cáo tương t hi đu tháng Hai đt ti 9.400 phn ng, 2.000 bình lun và 1.400 lượt chia s.

Bài trên trang này viết : "Mi người Đng Nai có th đăng ký vacxin "Cô vy 19" ngay t hôm nay ti các trung tâm VNVC cùng toàn dân khng chế đi dch, khôi phc nn kinh tế và n đnh cuc sng".

Tuy nhiên vào cui tháng Hai VNVC đã không còn nhn đăng ký vc-xin Covid-19 dù trước đó h ra sc khuyến khích người dân mua th vi đ loi mnh giá đ có vc-xin, k c vc-xin chng Covid-19.

Trong khi đó báo Vit Nam đưa tin người có vai trò ln trong vic nhp vc-xin Covid-19 v tiêm cho người dân chính là doanh nhân Ngô Chí Dũng.

Trang Nhà đu tư viết : "[Công ty c phn] Vacxin Vit Nam (tên viết tt VNVC) được thành lp vào tháng 11/2016, đăng ký hot đng chính trong lĩnh vc y tế d phòng vi s vn điu l ban đu mc 10 t đng, thành phn c đông sáng lp bao gm : Ông Ngô Chí Dũng (40% VĐL), bà Nguyn Th Hà (30% VĐL) và bà Nguyn Th Xuân (30% VĐL).

"Ti đây, ông Ngô Chí Dũng đm nhim chc Ch tch [Hi đng qun tr] kiêm Tng Giám đc và Người đi din pháp lut. Cp nht ln thay đi gn nht (10/7/2020), vn điu l công ty này đt mc 140 t đng".

Điu đáng nói là Vit Nam kiên quyết theo đui đường li xã hi ch nghĩa vì cho rng nó có li cho người dân. Nhưng trong khi tư bn Anh dùng tin ngân sách nhp vc-xin v tiêm min phí cho dân thì Vit Nam li đ cho công ty tư nhân đng ra mua vc-xin nhm ăn chênh lch. Qu là không nên nghe ai nói mà hãy nhìn nhng gì h làm.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 02/03/2021