Trump không công nhận kết quả bầu cử, nước Mỹ bị suy yếu ?

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận thảo luận hàng tuần giữa ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân, và ông Hoàng Bách được phát trên kênh Hoangbach Channel mỗi thứ tư hàng tuần:

 

Hoàng Bách nói chuyện với Đinh Xuân Quân và Nguyễn Gia Kiểng

+ Trump sa thải Giám đốc An ninh mạng của Bộ Nội an lo về bầu cử Chris Krebs.

+ Ông Krebs nói : "Bầu cử an toàn, không gian lận", ngược ý của Trump

+ Ngày 15/11/2020 Trung Quốc cùng với 14 nước ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), đây là cái tát vô mặt nước Mỹ vì Trung Quốc đã khynh loát kinh tế Châu Á

Nguồn : Hoangbach Channel, 19/11/2020