"Trump, Biden tranh luận ai có lợi thế hơn" - P/v Ông Nguyễn Gia Kiểng, Ông Đinh Xuân Quân, Ông Hoàng Bách

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận cuộc thảo luận với ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân, và ông Hoàng Bách trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ: