P/v Ông Nguyễn Gia Kiểng:"Căng Thẳng Biển Đông, Việt Nam Sẽ Đi Về Đâu?"

Giới thiệu đến độc giả bài phỏng vấn ông Nguyễn Gia Kiểng - Thường Trực của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, do ông Hoàng Bách thực hiện. Chủ đề xoay quanh những căng thẳng trên biển Đông và Việt Nam đứng trước một khúc quanh lớn nào...