Việt Nam phải mạnh mẽ đối với các nước thượng nguồn Mekong dù đó là nước nào?! (RFA phỏng vấn Brian Eyler)

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận clip phỏng vấn Brian Eyler - Tác giả cuốn Những ngày cuối của dòng sông Mekong vĩ đại, thực hiện bởi RFA Tiếng Việt. Video clip được thực hiện vào cuối năm 2019, nhưng vì nội dung của nó vẫn còn nguyên tính thời sự nên chúng tôi đăng lại. Tác giả đưa ra một vài dẫn chứng quan trọng, ví dụ như 8 con đập xây trên thượng nguồn bởi Trung Quốc giữ lấy 45 tỷ mét khối nước vào 6 tháng mùa khô. Vấn đề Mekong cũng có tính báo động không kém vấn đề biển Đông và có tính chất sống còn đối với sinh kế, sự phát triển của miền Tây Nam Phần của Việt Nam, các nước trong khu vực hạ nguồn khác trực tiếp bị ảnh hưởng trong hiện tại và tương lai gần.