Hội Luận Cùng Ông Nguyễn Gia Kiểng Và Ông Đinh Xuân Quân: "Chống Covid-19 Ở Mỹ Và Thế Giới" - Hoàng Bách Channel

Xin giới thiệu đến độc giả cuộc hội luận cùng ông Nguyễn Gia Kiểng - Thường Trực của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, với ông Đinh Xuân Quân - Tiến sĩ kinh tế, được thực hiện bởi và phát trên kênh Hoàng Bách Channel. Chủ đề bàn về tình hình Covid-19 ở Mỹ và thế giới, những tác động của đại dịch lên mọi mặt đời sống của con người...