Hội Luận Cùng Ông Nguyễn Gia Kiểng Và Ông Đinh Xuân Quân: Tại Sao Joe Biden Chọn Kamala Harris? - Hoàng Bách Channel

Xin giới thiệu đến độc giả cuộc hội luận cùng ông Nguyễn Gia Kiểng - Thường Trực của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, với ông Đinh Xuân Quân - Tiến sĩ kinh tế, được thực hiện bởi ông Hoàng Bách và phát trên kênh Hoàng Bách Channel. Chủ đề bàn về ứng viên phó tổng thống Mỹ Kamala Harris được chọn bởi ứng viên tổng thống Joe Biden gần đây...