Audio Thông Luận: "Chỉnh đốn Đảng, hồi kết cơn mộng du"

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận audio bài viết "Chỉnh đốn Đảng, hồi kết cơn mộng du" của Quốc Bảo, được thực hiện bởi giọng đọc của anh Cang Xuân. Xin trích: "Không ai có thể biết những thông tin tuyệt mật trong nội bộ lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam trừ khi chính họ đưa ra để đấu tố lẫn nhau. Tuy nhiên chúng ta có thể suy luận và tìm kiếm một phần sự thật về những bí mật đang diễn ra trong tổ chức của họ để tiên liệu kết cục bằng những thông tin đã công khai. Chúng ta phải tiên liệu và dự đoán về hiện tình Đảng cộng sản vì điều đó liên quan vận mệnh đất nước và quan trọng hơn cả là để có sự chuẩn bị cho tương lai."