Hội Luận Cùng Ông Nguyễn Gia Kiểng Và Ông Đinh Xuân Quân: Tại Sao Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ trump?

Xin giới thiệu đến độc giả Thông Luận cuộc hội luận cùng ông Nguyễn Gia Kiểng - Thường trực Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, và Tiến Sĩ Đinh Xuân Quân phát trên kênh của Hoàng Bách Channel. Nội dung cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề chính sau:

"Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Trump 64%,Trong Khi Các Sắc Dân Á Châu Tỉ Lệ Ủng Hộ Rất Thấp. Phải Chăng Kiến Thức Ý Thức Chính Trị Bị Giới Hạn ? Ủng Hộ Hay Chống Đối là Chuyện Bình Thường Trong Xã Hội Dân Chủ.Nhưng Tại Sao 2 Khuynh Hướng Binh và Chống Lại Bị Phân Hóa Nặng ."