Lễ hội Pride đầu tiên ở Đài Loan sau hợp pháp hôn nhân đồng giới (BBC Tiếng Việt)

Tuy cũng thuộc văn hóa Khổng Giáo, nhưng chính dân chủ đã khiến Đài Loan hiện nay trở thành quốc gia khoan dung và cởi mở bậc nhất thế giới.

Participants jump in a pose while taking part in the annual Pride parade in Taipei
AFP

Hàng trăm ngàn người thuộc cộng đồng LGBT xuống đuờng ở Đài Bắc để tham gia lễ diễu hành Pride.


Đây là sự kiện hàng năm nhưng năm nay là lần đầu tiên kể từ sau khi Đài Loan cho phép hôn nhân đồng giới.

Đến nay, hơn 2.000 cặp đồng giới đã làm kết hôn.

Participants wear stylised rainbow elephant masks as they take part in the annual Pride parade in Taipei
AFP

Hồi tháng Năm, Đài Loan là nơi đầu tiên ở châu Á cho phép hôn nhân đồng giới, với sự thông qua của quốc hội.

Năm 2017, tòa hiến pháp Đài Loan đã đồng ý, sau đơn của nhà hoạt động Chi Chia-wei và chính quyền thành phố Đài Bắc.

People participate in the annual Pride march in Taipei
EPA

People participate in the annual Taipei Pride march in Taipei
EPA

People participate in the annual Taipei Pride march in Taipei
EPA

Ban tổ chức nói gần 200.000 người từ châu Á đã đến tham gia lễ hội.

Tổng thống Thái Anh Văn và đảng cầm quyền Dân Tiến ủng hộ sự kiện này.

Tuy vậy, tại Đài Loan cũng có một lượng không nhỏ những người phản đối hôn nhân đồng giới.

Participants pose for a selfie while taking part in the annual gay pride parade in Taipei
AFP

People participate in the annual Taipei Pride march in Taipei
EPA