Ngày Gạc Ma 14/03/1988 (Phạm Đình Trọng)

Lệnh không nổ súng là lệnh đầu hàng
Lệnh dâng đá Gạc Ma, đá Chữ Thập, đá Châu Viên, đá Xu Bi, đá Huy Gơ, đá Ga Ven cho giặc Tàu
Lệnh phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân, phản bội lịch sử
Lệnh ô nhục của kẻ bán nước ô nhục

Tháng một, năm bảy mươi tư (1974) giặc đánh chiếm cả quần đảo Hoàng Sa của tổ tiên ta
Tháng ba, năm tám mươi tám (1988) giặc tung hạm đội mạnh phong tỏa quần đảo Trường Sa
Tàu khu trục tên lửa, tàu pháo ba mươi bảy li, pháo một trăm li
Tàu đổ bộ chở quân rập rình quanh đá Xu Bi, đá Huy Gơ, đá Ga Ven, Chữ Thập, đá Châu Viên, đá Gạc Ma.
gacma1
Mưu đồ giặc đã phơi bày chẳng cần giấu giếm
Giặc cần có thế đứng cả hai chân Hoàng Sa – Trường Sa để làm chủ Biển Đông
Thời khắc Trường Sa ngày mười bốn tháng ba, năm tám mươi tám
Như thời khắc Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Móng Cái ngày mười bảy tháng hai, năm bảy mươi chín (1979)
Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh
Không thể nhân nhượng với kẻ xâm phạm lãnh thổ thiêng liêng
Nhưng những bãi đá Trường Sa giặc rình rập đánh chiếm
Chỉ có bảy mươi hai người lính công binh
Trong tay không có súng
Rạng sáng ngày mười bốn tháng ba, năm một ngàn chín trăm tám mươi tám
Từ tàu đổ bộ, giặc Tàu tràn lên bãi đá Gạc Ma
Giặc xả súng vào những người lính Việt Nam trong tay chỉ có xà beng, cuốc, xẻng
Giặc cướp lá cờ chủ quyền Việt Nam rồi rút lẹ về tàu đổ bộ.
Sau khi trở thành những tấm bia sống hứng lưỡi lê và đạn AK của giặc Tàu
Những người lính Việt Nam sống sót trên Gạc Ma lại trở thành những tấm bia sống
Của pháo ba mươi bảy li, pháo một trăm li từ hạm tàu giặc bắn tới
Những người lính Việt giữ mảnh đất của tổ tiên người Việt mà như những tử tù trên pháp trường đất giặc
Thủy triều lên
Đá Gạc Ma chìm dưới lênh đênh nước biển
Không còn bóng một người lính Việt Nam trên ngọn sóng hoang vu
Từ trên tàu đổ bộ, giặc Tàu liền trở lại làm chủ Gạc Ma từ trưa ngày đau thương 14/03/1988
Người lính ra trận giữ đất hương hỏa của ông bà tổ tiên nhưng không được cầm súng
Vì lệnh miệng của cấp trên truyền xuống
Không nổ súng để không mắc mưu khiêu khích của giặc
Ông cấp trên trí trá giải thích lệnh không được cầm súng.
Tháng ba, năm tám mươi tám
Những người lính giữ Trường Sa không được cầm súng
Sáu dải đá san hô trong quần đảo Trường Sa của tổ tiên người Việt bị giặc Tàu đánh chiếm
Đá Gạc Ma, đá Chữ Thập, đá Châu Viên, đá Xu Bi, đá Huy Gơ, đá Ga Ven.
Không được cầm súng
Sáu mươi tư người lính Việt Nam trở thành sáu mươi tư tấm bia sống cho giặc Tàu giết hại.
Lệnh không nổ súng là lệnh đầu hàng
Lệnh dâng đá Gạc Ma, đá Chữ Thập, đá Châu Viên, đá Xu Bi, đá Huy Gơ, đá Ga Ven cho giặc Tàu
Lệnh phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân, phản bội lịch sử
Lệnh ô nhục của kẻ bán nước ô nhục
Lời nói gió bay
Tưởng lệnh miệng vô bằng sẽ trốn không bị nhân dân hỏi tội, không bị lịch sử phán xét
Nhưng Trường Sa tháng ba, năm một ngàn chín trăm tám mươi tám
Gạc Ma ngày mười bốn tháng ba năm tám mươi tám đau thương
Là bằng chứng không thể chối cãi của lệnh trói tay người lính
Bắt người lính phải đầu hàng giặc.
Giao mạng sống người lính cho giặc
Giao biển đảo của tổ tiên cho kẻ thù của sâu thẳm lịch sử Việt Nam.
Phạm Đình Trọng
(14/03/2019)