Chóp bu Việt Nam muốn gì ở APEC 2017? (Phạm Chí Dũng)

Song ngay cả "tiếng" cũng có l ch rt khiêm tn. Đơn gin là Đà Nng ch là mt trm dng đ chính gii quc tế gp mt nhau, ch không vì APEC din ra Vit Nam mà chính th này tr nên sáng giá hơn trong mắt cng đng quc tế v uy tín chính tr và k c v môi trường đu tư ln thương mi.
APEC (Hội ngh thượng đnh Din đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương) - s din ra trong ít ngày ti - có th làm nên v vang gì cho gii chóp bu Hà Ni ln mt nn kinh tế Vit đang lao vào năm suy thoái th chín liên tiếp mà ch chc ch v n ngân sách cùng khủng hong kinh tế ?
Động cơ giu kín
Có thể lm, mt lý do hết sc tế nh và thm kín mà đng và ông Nguyn Phú Trng chưa bao gi công b : Hi ngh APEC và đc bit chuyến thăm Hà Ni ca Tng thng M Donald Trump được Vit Nam quá đi hy vng s có thể giúp làm nhòa nht n tượng quá xu ca cng đng quc tế v Vit Nam sau v "bt cóc Trnh Xuân Thanh" Berlin - mt hành vi vô pháp hiếm có mà đã khiến Chính ph Đc phi quyết đnh tm thi đình ch quan h đi tác chiến lược vi Vit Nam, cùng lúc dập tt chút hy vng còn sót li ca Vit Nam v kh năng Ngh vin Châu Âu s thông qua Hip đnh thương mi t do Vit Nam - Châu Âu (EVFTA) trong ngn hn.
Nếu Đc được xem là "đu tàu" - cũng là mt t ng sính dùng ca th tướng Nguyn Xuân Phúc khi vinh danh không chỉ vài ba mà cho hàng chc tnh thành Vit Nam - ca Châu Âu, nước M vn đương nhiên được xem là đu tàu v kinh tế ca thế gii. Nếu APEC ti Đà Nng được t chc trót lt và nếu M có nhã ý "bn ý" cho Tây Âu và các nước v mt s ưu ái nào đó về kinh tế cho Vit Nam, chút hy vng cho EVFTA mi có th được hi sinh.
Tuy nhiên cho tới nay, trong lúc phía Đc chưa có du hiu nào du bt cơn gin d khi có đy đ lý do đ cho rng chính th Vit Nam đã chưa làm mt vic gì đ ci thin cuộc khng hong ngoi giao Đc - Vit, thì người M cũng chưa làm gì, hoc chng mun làm gì, đ giúp Vit Nam phc hi "th din quc tế".
Thậm chí như th du vào la", Trump đang tăng tc "đòi n" Vit Nam.
Khi Trump "đòi nợ"…
Việt Nam đang quá muốn có được đu tư và buôn bán thương mi nhiu hơn vi các nước phương Tây, đc bit là được xut siêu càng nhiu càng tt vào M và Châu Âu đ hu cân bng vi giá tr khng l phi nhp siêu hàng năm t Trung Quc.
Những năm trước, lượng xut siêu ca Việt Nam vào M vn thường đt được t 20 - 30 t USD/năm. Vào năm cao đim 2016, xut siêu ca Vit Nam vào M lên đến hơn 30 t USD. Ch trong 9 tháng đu năm 2017, Vit Nam tiếp tc xut siêu đến 24 t USD vào M.
Lượng ngoi t hơn ba chc t USD thu li t xut siêu hàng năm sang Hoa Kỳ như thế là vô cùng có ý nghĩa, nếu đi sánh vi quc nn Vit Nam phi nhp siêu hơn 30 t USD theo đường chính ngch và 20 t USD theo đường tiu ngch mi năm tng chí Trung Quc", cng vi hàng năm Vit Nam phi nhập siêu đến khong 25 t USD t Hàn Quc.
Nhưng Hi ngh kinh tế APEC không ch là là mt din đàn v đu tư và thương mi, mà còn là nơi các nước "đòi n" ln nhau.
Ba tuần trước khi Hi ngh APEC din ra, vào ngày 20/10/2017 đã có mt cuc gp gia B trưởng B Tài chính Đinh Tiến Dũng vi Th trưởng B Tài chính Hoa Kỳ David Malpass, trong khuôn kh Hi ngh B trưởng Tài chính APEC 2017 (FMM). Trong cuc gp này, ông David Malpass đã dt khoát lp li yêu cu ca phía M v vic Vit Nam phi có bin pháp giải quyết tình trng thâm ht thương mi gia hai nước ngày càng ln.
Rõ là thời Trump khác hn vi thi Obama. Tín hiu an i đi vi gii chóp bu Hà Ni là Trump ít quan tâm đến nhng vi phm nhân quyn trm trng Vit Nam. Nhưng trên phương din kinh tế, đã có nhng du hiu sc nét cho thy Trump đang rt lưu ý đến tình trng thâm ht thương mi vi Vit Nam.
Không bao lâu sau khi nhậm chc, Trump đã yêu cu các cơ quan ca chính ph phi rà soát li toàn b tình hình nhp siêu ca M đ sau đó đã đưa ra mt quyết đnh hiếm thy : vào tháng 3/2017, Trump đã lit Vit Nam vào danh sách 16 quc gia va "gian ln thương mi" va "gây hi kinh tế" cho M và đe da s có th mnh tay trong chế tài.
Kết qu ca quan đim "gây hi kinh tế" trên là trong chuyến đi Washington ca Th tướng Vit Nam Nguyn Xuân Phúc, bt chp món quà 8 t USD giá tr thương mi (nếu có tht) mà ông Phúc cho biết các doanh nghip Vit đã ký kết vi gii doanh nghip M, phía Vit Nam không nhng không nhn được tín hiu nào v Hip đnh song phương thương mi Vit - M, mà còn b Trump hi xoáy vào vn đ thâm ht thương mi. Trong phn phát biu ngn gn ti cuc gp song phương ti Nhà Trng ngày 31/5/2017, Trump đã nhn mnh vn đ giao thương và thâm ht thương mi "ln" vi Vit Nam, mà ông hy vng s "sm được cân bng". Ngay trước đó, B trưởng thương mi Hoa Kỳ cũng không b quên vn đ này trong cuc gp vi Th tướng Phúc.
Một h qu rt không mong đi đi vi Vit Nam là nếu M "siết" các điu kin thương mi như đánh thuế xuyên biên gii, dng đng hàng rào kim nghim cht lượng đi vi hàng hóa Vit Nam mà trước đó cá basa, tôm, go đã tr thành "nn nhân", đng thi ngưng trệ vô thi hn Hip đnh thương mi song phương Vit - M hoc làm cho hip đnh này tr nên khó khăn hơn nhiu so vi 15 năm trước đó, giá tr xut siêu hàng năm ca Vit Nam vào Hoa Kỳ s tt thê thm.
Những tín hiu vô vng v Hip đnh thương mi song phương Vit - M li có th lan đến vic Liên minh Châu Âu xem xét Hip đnh thương mi t do Vit Nam - Châu Âu, khiến hip đnh này tr nên vô vng không kém và có th chng bao gi được thông qua sau v "bt cóc Trnh Xuân Thanh", cho dù gii chc Việt Nam có c công đi vn đng trc tiếp hoc tìm cách "lobby hành lang" vi chi phí môi gii rt cao.
Chỉ mt tháng sau khi Chính ph Đc tuyên b tm thi đình ch quan h đi tác chiến lược vi Vit Nam, Liên minh Châu Âu đã "rút th vàng" đi vi hàng hải sn ca Vit Nam xut khu vào Châu Âu. Đng thái này không ch là li cnh cáo v gian ln trong hot đng "đánh bt xa b", mà còn có th là mt li răn đe v chính tr và khiến Hip đnh EVFTA rơi vào nguy cơ "th đ" gn hơn bao gi hết.
Hẳn là người M và ngay c khi Tây Âu hin hòa d chu như thế cũng không còn d chơi, sau tt c nhng gì mà gii cm quyn Vit Nam đã chng minh h là mt chế đ tư bn thc dng và dã man đến thế nào, nhưng li luôn mun duy trì o tưởng v "ch nghĩa xã hi" và bóp nghẹt các quyn căn bn ca người dân ch vi mc đích duy trì càng lâu càng tt đc quyn và đc li cho đng cm quyn này.
"Có tiếng, không có miếng"
Rất có th, Hi ngh kinh tế APEC s dành cho Vit Nam tư thế "ch có tiếng, không có miếng". Có thể li hin ra nhng "hp đng chc t đô la" gia Vit Nam và các nước theo đúng cái cách mà hai đi th tướng là Nguyn Tn Dũng và Nguyn Xuân Phúc đã mang đi ký kết vi Pháp và M, nhưng cho ti gi chng còn ai nghe nói gì v s phn ca nhng bn hợp đng quá b nghi ng vì tính trung thc y.
Song ngay cả "tiếng" cũng có l ch rt khiêm tn. Đơn gin là Đà Nng ch là mt trm dng đ chính gii quc tế gp mt nhau, ch không vì APEC din ra Vit Nam mà chính th này tr nên sáng giá hơn trong mắt cng đng quc tế v uy tín chính tr và k c v môi trường đu tư ln thương mi.
Chỉ có mt tin tc an i giúp "nâng cao v thế Vit Nam trên trường quc tế" : 10 ngày trước khi APEC din ra, vn là ngun tin t báo chí M, trong đó có đài VOA - chứ không phải B Ngoi giao, cơ quan tuyên giáo hay báo chí nhà nước Vit Nam - cho biết sau khi d Hi ngh APEC Đà Nng vào hai ngày 10 và 11/11 năm 2017, Tng thng M Donald Trump s gp ba lãnh đo hàng đu trong s "t tr" ca Vit Nam. Nhưng "riêng cuộc gp vi Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngân không có trong lch thi đim này mà chưa rõ lý do vì sao".
3/4 của "t tr", xếp theo th t v mt đng t cao xung là Nguyn Phú Trng, Trn Đi Quang và Nguyn Xuân Phúc.
Có thông tin cho biết trong thời gian gn đây, mà c th là sau khi Nhà Trng phát đi thông cáo báo chí v vic Tng thng Trump s chính thc gp Ch tch nước Trn Đi Quang ti Hà Ni, "kênh đng" đã có mt đt vn đng cp tp đ "Trump gp Trng" - tương t chiến dch vn đng được B Ngoi giao Vit Nam âm thm xúc tiến t khong gia năm 2014 đến gn gia năm 2015 đ Tng bí thư Trng được Tng thng M tiếp đón như "nguyên th quc gia" ti Phòng Bu Dc vào tháng 7/2015.
Nhưng vào ln này, Trump đến Vit Nam trong mt hoàn cảnh cá nhân ti t mà có th khiến nh hưởng tiêu cc đến các cuc gp vi nhng nhân vt được xem là nguyên th quc gia chính thc và "nguyên th quc gia" không chính thc Vit Nam.
Bởi cuc điu tra nghi án Nga can thip vào bu c tng thng M 2016 đã có những tiến trin bt ng. Ba cu c vn ca tng thng M b khi t vi các ti danh âm mưu chng Hoa Kỳ, ra tin, khai gian, không khai báo tài khon nước ngoài và nói di các nhà điu tra FBI hòng che giu các mi liên h vi các nhà trung gian Nga. Vào lần này, mi nguy him đi vi ông Trump còn ln hơn c ln gn nht khi ông b đng Dân ch đòi điu tra.
Trong tâm thế ngn ngang tơ vò như vy, liu Tng thng M có th dành toàn tâm toàn ý cho Hi ngh APEC ln này và "tay bt mt mng" với giới chóp bu Vit Nam hay không ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 07/2017