Chủ nghĩa Mác-Lênin là một thảm họa của dân tộc, vứt nó đi càng sớm càng tốt!

Luật sư nhân quyền Lê Công Định trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành
 
Mấy chục năm qua dưới chế độ độc tài toàn trị, đảng cộng sản VN đã lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm kim chỉ nam cai trị đất nước, gây nên biết bao thảm họa cho dân tộc Việt Nam.

Cái học thuyết ấy vứt bỏ đi càng sớm càng tốt để người dân Việt Nam có thể xây dựng cuộc sống dân chủ tự do hạnh phúc theo ý nguyện của mình.

Từ Sài Gòn, luật sư nhân quyền Lê Công Định đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành về chủ đề này.

Mời quí vị cùng nghe: