Bế mạc HNTW6 cho thấy đảng CSVN đang lúng túng về đường lối và dần cạn kiệt về nhân sự. (Hữu Minh)

Các tin đồn từ bà bán bánh cuốn và bà bán cháo, bà bán trà đá..khác nhau trước và trong HNTW6 cho thấy đảng CSVN cũng vẫn đang lúng túng về đường lối và dần cạn kiệt về nhân sự.


Tin nóng nhất là tinh giảm bộ máy và sáp nhập đảng vào chính quyền, dần dần tiến tới nhất thể hóa. Cái lợi của việc nhất thể hóa thì như đã nói trên VOA, xin không nhắc lại.
Đang chờ coi những hội hữu danh vô thực như hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội nhà văn nhà báo...chừng nào thôi nhận kinh phí hoạt động bằng ngân sách, xã hội hóa trở thành những hội nghề nghiệp thật sự... thì lúc đó mới có cơ sở để biết việc tinh gọn bộ máy là thật sự bắt tay vào việc.
Tinh giảm biên chế và tinh gọn bộ máy là một điều kiện cần để tiết giảm ngân sách, tuy nhiên đi kèm theo nó cần có điều kiện đủ.
Phải là cải cách thể chế sao cho có tiếng nói và sự giám sát độc lập của nhân dân, phải có cơ chế bầu cử khác để chọn người tài thì tinh giảm mới có lợi cho đất nước. Chứ tinh giảm con người mà không thay đổi những cái khác thì có nghĩa là trước đây 10 người phá 10 đồng, giờ là 5 người phá 10 đồng, cũng thế mà thôi.
Việc xử lý ông Đinh La Thăng không hiểu sao bị chậm, dù có tin là ông này vẫn có qua cơ quan điều tra để làm rõ thêm nhiều vấn đề có liên quan trong các đại án đình đám mới đây. Theo chỉ thị 15 của Bộ Chính Trị thì trước khi khởi tố ông Đinh La Thăng nếu có, thì BCHTW phải khai trừ ông trước đã. Nhanh lắm thì cũng phải đến HNTW 7, hoặc có khi quan điểm ném chuột có thể vỡ bình được áp dụng lại thì ông Thăng thoát nạn.
Ông Thăng trưởng thành và đi lên, minh tranh ám đấu từ cán bộ cấp cơ sở mà vào đến cả Bộ Chính Trị, không phải đơn giản mà có được.
Ông Đinh Thế Huynh dù đã khỏe, có nguyện vọng muốn tiếp tục ngồi lại ghế thường trực ban bí thư nhưng có vẻ có nhiều người chưa muốn. Theo tin đồn đoán thì ông Trần Quốc Vượng được cơ cấu, dù danh nghĩa là tạm quyền, nhưng sẽ ngồi luôn ở ghế của ông Huynh để thuận tiện lên tổng bí thư sau khi ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ chính sách vào Đại Hội 13.
 
Ông Phan Đình Trạc, đang là trưởng ban nội chính trung ương, cơ cấu vào ban bí thư để tiếp theo sẽ bầu vào Bộ Chính Trị. Nếu không có gì thay đổi, đại tá Phan Đình Trạc sẽ đeo lon tướng nhiệm chức vào Đại Hội 13 để ngồi ở ghế ông Tô Lâm hiện nay.
Diễn biến chính trường VN thì HNTW6 cũng chỉ có vai trò một phần, phần còn lại tùy thuộc vào đường lối của đảng CSTQ sau ĐH 19 sẽ ảnh hưởng vào đảng CSVN ra sao. Một phần khác ở việc Trump qua VN sẽ có những chính sách gì mới trong hợp tác Việt-Mỹ.
Các tin đồn từ bà bán bánh cuốn và bà bán cháo, bà bán trà đá..khác nhau trước và trong HNTW6 cho thấy đảng CSVN cũng vẫn đang lúng túng về đường lối và dần cạn kiệt về nhân sự.
(FB Minh Hữu Quang)