Đốt lò chưa làm lên lịch sử, nhưng xây nhà mới nhất định là lịch sử (Nguyễn Ngọc Chu)

Ai cũng có quyền hy vọng. Hy vọng rằng TBT Nguyễn Phú Trọng không chỉ là người nung lò. TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ đi vào lịch sử nếu ông làm nhà mới. Đốt lò chưa làm nên lịch sử. Nhưng xây nhà mới nhất định là lịch sử.


ỦNG HỘ CÔNG CUỘC CHỐNG THAM NHŨNG CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG
 
1. Trong lịch sử phát triển của Việt Nam, ngay cả ở những giai đoạn tồi tệ nhất, chưa bao giờ có dịch hạch tham nhũng bùng phát như hiện nay.
2. Dịch hạch tham nhũng không chỉ tàn phá nền kinh tế đất nước, làm kiệt quệ tài nguyên, đưa đến nợ nần chồng chất, mà đau xót hơn là hủy hoại cả nền tảng đạo đức xã hội - trong đó, đồng tiền được đặt lên tiêu chí đầu tiên. Vì tiền mà người ta mua quan bán chức. Vì tiền mà người ta đổi trắng thay đen. Vì tiền mà người ta đua nhau cướp bóc của công thành của riêng. Vì tiền mà người ta xem thường tính mạng người khác. Vì tiền mà người ta coi khinh luân thường đạo lý. Vì tiền mà người ta bất chấp lợi ích quốc gia.
3. Nguy hiểm hơn nữa, dịch hạch tham nhũng làm cho đời sống mỗi con người trở nên không an toàn. Không ai biết mình sẽ chết vào lúc nào và vì đâu.
4. Nhưng trên tất cả, dịch hạch tham nhũng làm cho tiềm lực quốc phòng của quốc gia suy yếu, nuôi dưỡng những kẻ cõng rắn cắn gà nhà, đặt vận mệnh quốc gia vào tình thế nguy nan trước tại họa ngoại xâm.
5. Bởi vậy, công cuộc chống tham nhũng của TBT Nguyễn Phú Trọng, dù ai đó nhìn dưới góc cạnh nào, là rất cần thiết và có lợi cho nhân dân. Cho nên phải nhiệt tình ủng hộ TBT Nguyễn Phú Trọng tiến hành công cuộc chống tham nhũng.
ĐỐT LÒ CHƯA ĐỦ
Công cuộc chống tham nhũng của TBT Nguyễn Phú Trọng đã qua thời nhóm lò, đến giai đoạn mà ông đã khẳng định là “Lò nóng lên rồi”.
Điều khẳng định tiếp theo của ông - “Củi tươi cũng cháy”, làm cho nhiều người phỏng đoán về những thanh củi tươi. Có người còn dự báo về “Mọi con đường rồi sẽ đổ về La Mã”.
Phải nhìn rõ rằng cuộc chống tham nhũng hiện nay của TBT Nguyễn Phú Trọng đang tập trung vào nhóm lợi ích khổng lồ nhất mà lại liên quan đến chức quyền. Đã là chức quyền và nhóm lợi ích thì tất có vây cánh. Bởi vậy có người cho là chống phe phái cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bất luận phe phái hay không, chống tham nhũng là điều rất cần cho dân.
Cũng vì thế mà dự báo rằng, công cuộc đốt lò hiện nay chỉ dừng ở vài thanh củi tươi, chứ sẽ không vào thành La Mã. Đơn giản bởi vì La Mã đã là quá khứ. Một quá khứ La Mã mà vào đó sẽ vấp phải chông gai, nhưng trên thực tế không đưa lại lợi lộc lớn. Nên chỉ đốt vài thanh củi tươi quan trọng nhất, cũng đủ để bình định cho vài bước đi trong tương lai.
Từ phương diện khác, dễ thấy rằng, đốt lò không thể thiêu hết tham nhũng. Vì tham nhũng hiện nay là xuất phát từ cơ chế xây dựng chế độ. Dịch hạch tham nhũng có cội nguồn từ trong lòng chế độ, nên hết rừng tham nhũng này sẽ có rừng tham nhũng khác sinh sôi. Một lò không đủ mà nhiều lò cũng không thể thiêu hết tham nhũng. Muốn tiêu diệt cơ bản nạn tham nhũng hiện nay thì phải chữa bệnh hệ thống.
Cho nên, nhân dân cả nước đang mong đợi TBT Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng đến cùng. Nghĩa là đi đến tận cùng căn nguyên của dịch hạch tham nhũng hiện nay.
SĨ PHU BẮC HÀ
Có người nói TBT Nguyễn Phú Trọng là Sĩ phu Bắc Hà. Nếu quả đúng vậy thì thật là mừng.
Nhưng chỉ là Sĩ phu Bắc Hà thôi cũng chưa đủ. Chỉ liêm khiết không thôi chưa đủ. Chỉ khảng khái không thôi chưa đủ. Chỉ trung thành không thôi chưa đủ. Chỉ chống tham nhũng thôi chưa đủ.
Hoàn cảnh của Đất nước đang cần có người vượt trên tầm muôn ngàn Sĩ phu.
BÀI HỌC TỪ ÔNG CHA
Từ ngàn xưa, đời ông cha xây nhà, đời con cháu dỡ đi làm nhà mới. Dẫu tiếc thương đau xót nhưng phải dỡ bỏ, vì một ngôi nhà mới tốt đẹp hơn.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Ngôi nhà của chúng ta đã quá rác rưởi, phải quét sạch nó đi”. 72 năm đã là quá lâu cho một ngôi nhà mối mọt, dột nát, không chỉ rác rưởi mà đầy rẫy rắn rết. Quét không hết, đốt cũng không xuể.
Ai cũng có quyền hy vọng. Hy vọng rằng TBT Nguyễn Phú Trọng không chỉ là người nung lò. TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ đi vào lịch sử nếu ông làm nhà mới. Đốt lò chưa làm nên lịch sử. Nhưng xây nhà mới nhất định là lịch sử.
(FB Nguyễn Ngọc Chu)