Giáo sư Tương Lai đang “đi giật lùi đến tương lai”! (Lê Phú Khải)

Là một trí thức có tên tuổi, tuyên bố bỏ đảng như giáo sư Tương Lai có sức lay động và ảnh hưởng, thôi thúc nhiều đảng viên đã suy nghĩ và phải tiếp tục suy nghĩ về thời vận đất nước để tiến tới hành động. Ý nghĩa biện chứng, tích cực, cụ thể của giáo sư Tương Lai trong tuyên bố bỏ Đảng của ông là ở chỗ đó.

 
Xét về lý thuyết thì như thế, nên tôi mượn cụm từ “đi giật lùi đến tương lai” của tác giả Nguyễn Trần Bạt để làm đề từ cho bài viết này.

Giáo sư Tương Lai “quên” mất rằng, đảng Cộng sản của ông Nguyễn Phú Trọng là con đẻ của đảng Lao Động của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Với triết thuyết chủ nghĩa Mác-Lê nin, thể chế độc đảng, kinh tế tập trung quan liêu thì: ắt sẽ dẫn đến một đảng như đảng của Nguyễn Phú Trọng, khi Liên Xô sụp đổ, Việt Nam xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Khi chưa có chính quyền, đó là chính quyền non trẻ, còn phe xã hội chủ nghĩa, tuy chọn nhầm đường, nhưng những người cộng sản Việt Nam đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh còn giữ được chính danh “Trung với nước, hiếu với dân” nên đông đảo trí thức Việt Nam và quần chúng nhân dân đã đi theo đảng của lãnh tụ Hồ Chí Minh, trong đó có những trí thức tiêu biểu như giáo sư Tương Lai.
Nhưng bây giờ thì xã hội Việt Nam đã nát bét sau hơn 40 năm thống nhất đất nước dưới sự cai trị của đảng Nguyễn Phú Trọng. Vì thế những người tâm huyết như giáo sư Tương Lai đành phải đau xót chia tay với đảng Cộng sản.
Ông Bùi Tín cho rằng, giáo sư Tương Lai bỏ đảng  Nguyễn Phú Trọng để quay về với đảng của Hồ Chí Minh đã “lẩm cẩm”! Nhưng tôi nghĩ, đất nước này đang cần những đảng viên “lẩm cẩm” như giáo sư Tương Lai! Vì, hàng trăm, hàng nghìn những đảng viên đương quyền hoặc đã nghỉ hưu ở Việt Nam hiện nay cũng nghĩ như ông Bùi Tín, thậm chí còn nghĩ sâu hơn… nhưng họ đều ngậm miệng ăn tiền, không dám hé răng nói một câu tử tế cho đất nước. Họ ngậm miệng để hưởng phú quý, mặc cho nhân dân điêu đứng lầm than, cho giặc Tàu bắn giết ngư dân ta trên biển Đông. Họ vẫn đến dự các lễ lạt kỷ niệm này nọ và nhận bao thư… Tôi xem truyền hình, thấy họ xuất hiện mà đau đớn cho dân tộc này. Hãy lẩm cẩm như giáo sư Tương Lai đi, cho nhân dân được nhờ!
Là một trí thức có tên tuổi, tuyên bố bỏ đảng như giáo sư Tương Lai có sức lay động và ảnh hưởng, thôi thúc nhiều đảng viên đã suy nghĩ và phải tiếp tục suy nghĩ về thời vận đất nước để tiến tới hành động. Ý nghĩa biện chứng, tích cực, cụ thể của giáo sư Tương Lai trong tuyên bố bỏ Đảng của ông là ở chỗ đó.
Vì thế, những người thiết tha bảo vệ đất nước , thiết tha muốn dân chủ hoá đất nước, trong đó có tôi, đã vui mừng đón nhận giáo sư Tương Lai. Xã hội bao giờ cũng phát triển theo quy luật tiệm tiến, đột phá chỉ là bất ngờ…
(Báo Tiếng Dân)