Đinh La Thăng đang tiến thẳng vào ‘quy trình 5 bước’ ? (Phạm Chí Dũng)

Không lâu sau vụ đu tháng Chín năm 2017 B Công an bt hàng lot quan chc lãnh đo ca Tp đoàn Du khí Vit Nam (PVN) - nơi mà Đinh La Thăng đã làm ch tch hi đng thành viên trong giai đon 2006 - 2010, va xut hin thêm mt du hiệu mang tính trc tiếp cho thy ông Thăng đang "tiến nhanh, tiến mnh, tiến vng chc" vào "quy trình 5 bước" trong tinh thn "lò đã nóng lên ri thì ci tươi đưa vào cũng phi cháy" ca Nguyn Phú Trng. 
 


Chứng c bt ng
Trong phiên tòa sáng 14/9/2017 xét xử đi án OceanBank, lut sư Nguyn Minh Tâm - người bào cha cho nhân vt Nguyn Xuân Sơn đang b Vin Kim sát đ ngh án t hình - đã bt ng tung ra văn bn do ông Đinh La Thăng ký khi đang là Ch tch Hi đng thành viên PVN, với ni dung yêu cu các đơn v thành viên thuc PVN và các nhà thu du khí phi m tài khon và thc hin các giao dch ti OceanBank.
T
c trách nhim "c ý làm trái" và "li dng chc v quyn hn…" đang trc ch ông Đinh La Thăng, vi liu lượng ít nht liên quan mt thiết đến v 800 t đng góp vn ca PVN vào OceanBank đã không cánh mà bay, chưa k dòng tin lên đến 500 ngàn t đng ca các thành viên PVN "chy" vào OceanBank.
Chi tiết đáng chú ý là vào tháng 2/2017, ti phiên tòa sơ thm xử "Hà Văn Thắm và đng bn…" đã không h hin ra văn bn trên. Tuy nhiên v án này đã bt ng được "trên" ch đo cho điu tra b sung, đc bit liên quan đến v 800 t đng vn góp ca PVN vào OceanBank. Qu nhiên sau đó, v Hà Văn Thm đã được B Công an "mở rng giai đon 2" và lôi Đinh La Thăng vào cuc.
Không loi tr mt kh năng : thế đường cùng và b đ ngh án t hình, Nguyn Xuân Sơn buc phi khai báo v trách nhim ca Đinh La Thăng. Cũng không loi tr kh năng lut sư ca Nguyn Xuân Sơn đã được "ai đó" chuyn cho văn bn trên do ông Thăng ký đ trưng ra trước tòa nhm chng minh Sơn ch là "tha hành", còn Thăng mi là "vua".
Cùng vi phát ngôn ca mt quan chc v "không có vùng cm trong v Hà văn Thm", báo chí nhà nước đã nhanh nhn công b văn bn trên vi ch ký ca Đinh La Thăng - mt hin tượng rt đng điu vic nhiu t báo nhà nước đã công b các văn bn ca B Công thương, Ban T chc trung ương, Tnh y Hu Giang nhm "thu xếp" cho Trnh Xuân Thanh t Công ty PVC l 3.300 t đng v "an dưỡng" ti B Công thương và sau đó tr thành Phó ch tch tnh Hu Giang.
Sắp ti "bước 2"
Công luận đã được "xi lên", theo mt cung cách rt truyn thng ca đng : đã là báo nói thì phi kim tra.
Vài tháng tr
ước trong mt cuc tiếp xúc vi c tri Hà Nội, Tng bí thư Trng cũng đã nhc đến vic "đã kim tra v vic Trnh Xuân Thanh sau khi báo Thanh Niên nêu"…
Nhưng vào ln này, v Đinh La Thăng hn không còn là "kim tra" na. Vì kết qu kim tra v PVN và trách nhim ông Thăng đã được y ban Kim tra trung ương âm thm làm trong vài năm trước và bt thn công b vào cui tháng Tư năm 2017, đ ngay lp tc ht bt Đinh La Thăng khi cái ghế y viên b chính tr cùng chc v bí thư thành y Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó ông Thăng được đưa v Ban Kinh tế trung ương để "nht chung quyn lc vào lng" cùng cu thng đc Ngân hàng nhà nước Nguyn Văn Bình. Có th xem đó là "bước 1".
Vn đ ca Đinh La Thăng hin thi đang là… Hi ngh trung ương 6, s din ra vào gia tháng 10/2017. Nếu Hi ngh trung ương 5 vào tháng 5/2017 mang ẩn ý chính thc b phiếu bt tín nhim vi Đinh La Thăng trong B Chính tr, thì Hi ngh trung ương 6 rt có th s là vic Ban chp hành trung ương b phiếu thêm mt ln na đ loi ông Thăng khi "trung y", sau đó Thăng đương nhiên b bãi miễn tư cách đi biu quc hi. Đây có th được xem là "bước 2".
Nhìn li, Đinh La Thăng, gương mt đã mt hn v t tin cùng nhng câu "sm" bán tri không văn t, đã b 90% y viên trung ương nht trí "cách" khi B Chính tr ti Hi ngh trung ương 5.
Cũng cần nhc li, v Bc Hy Lai - Bí thư Trùng Khánh Trung Quc - khi b Tp Cn Bình "x" vào năm 2012, cũng đã tun t tri qua các bước b khai tr khi B Chính tr, Ban chp hành trung ương, sau đó b khai tr đng ri b bt giam, cui cùng b x án bóc lịch chung thân.
Vi cường đ bt b dn dp gii quan chc PVN và ngân hàng t đu tháng Chín đến nay, mt kh năng có th là Tng bí thư Trng đang st rut đôn đc thúc đy nhanh hơn chiến dch được xem là "chng tham nhũng" ca ông, trong đó ngay trước mt là "tt toán h sơ Đinh La Thăng". Nếu gi thiết này là đúng, cơ chế x lý ông Thăng có th được "đt cháy giai đon", tc không cn tun t như trường hp Bc Hy Lai mà có th xy ra gn như đng thi hai công đon b phiếu bt tín nhim ti Ban chấp hành trung ương Hi ngh trung ương 6, đng thi tiến hành khai tr đng.
Trong h
thng đng cng sn, rt thường là mt khi quan chc đã b khai tr khi đng thì đương nhiên mt quyn "bt kh xâm phm". Khi đó, quan chc cũng đương nhiên b luật pháp hình s "s gáy".
Còn "trai Kim Cự, gái Kim Tiêm" ?
Từ cui tháng By năm 2017 khi bt đu có tin Trnh Xuân Thanh "đã v" cho đến nay, không mt ln nào người ta nhìn thy ông Đinh La Thăng xut hin trên truyn thông, thm chí có nhiu đn đoán v vic ông Thăng đã b qun thúc hoc b "canh theo" rt rát - một hình thc mà công an rt thường áp dng đi vi gii hot đng nhân quyn Vit Nam.
Nhưng Đinh La Thăng không phi là "người đu tranh dân ch". Cho ti lúc này, đã có th hình dung vào tháng Mười ti, Đinh La Thăng s hoàn tt thêm hai bước : mt "trung ủy" và b khai tr đng.
D
u hi còn li là sau hai bước trên, liu Đinh La Thăng có tiến thêm hai bước còn li như Bc Hy Lai đã tng hay không…
Li nh Nguyn Phú Trng - người còn có ý khen Đinh La Thăng vào na đu năm 2016 nhưng li đi ý k lut ông Thăng vào na đu năm 2017 - vào gia năm nay đã bóng gió vi c tri Hà Ni rng vic k lut Đinh La Thăng mi ch là x lý v mt đng, còn "hình s ta đang làm".
Xem ra Đinh La Thăng khó thoát "bước 4" - hình s hóa.
Nhưng trái ngược vi "hoàn cảnh" của Đinh La Thăng, hai nhân vt ca đng b dân gian làm vè "Trai Kim C, gái Kim Tiêm ; k thì giết bin đa chuyên giết người" cho ti nay vn nhơn nhơn ung dung "ăn chơi nhy múa" ngoài xã hi,
Nghe nói "lũ người qu s" trên - phng theo ta đ mt cuốn tiu thuyết ca nhà văn Nga Dostoievsky - đã được chiến dch "chng tham nhũng thi kỳ trước" ca "c Tng" cho "h cánh an toàn", bt chp vô s nn nhân bin Min Trung và nn nhân ung thư c chết dn mòn theo ngày tháng.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 19/09/2017